rating MBA (rMBA)

Projekt rMBA zainicjowało i przeprowadziło Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM. Partnerem Głównym projektu był Bank BRE, Patronem Medialnym - Rzeczpospolita.

Głównym celem Projektu rMBA było opracowanie środowiskowej procedury oceny jakości programów.

W Projekcie zakładano opracowanie koncepcji (instytucji) środowiskowej oceny jakości programów MBA, przeprowadzenie oceny programów zgodnie z zaproponowaną procedurą i – na zakończenie - zorganizowanie dyskusji na temat zebranych w ten sposób doświadczeń w celu nadania ostatecznego kształtu systemowi oceny.

Projekt rMBA podjęto w początku 2006 r. Władze Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej Forum powołały zespół ekspertów, którego kierownikiem został prof. Tomasz Szapiro. Po dyskusjach i konsultacjach z władzami SEM Forum oraz osobami związanymi z programami MBA uzgodniono kierunkowe decyzje dotyczące procedury oceny programów. Przyjęto strategię dwufazowej realizacji projektu rMBA oraz zasadę przejrzystości procedury osiąganą poprzez konsultacje już w trakcie jej tworzenia.

I faza to przeprowadzenie badania naukowego, którego wyniki stać się miały podstawą do przesądzenia o formie rankingu albo ratingu programów.

Wykorzystano je – wyniki - w drugiej fazie. W trosce o wiarygodność procedury oceny przyjęto zasady transparencji procedur oceny (Programy MBA miały wiedzę o projekcie i postępie prac z materiałów roboczych przekazywanych do konsultacji), bezpiecznego zbierania danych i ich ochrony (W tym celu opracowano procedury sieciowego zbierania danych oprogramowana z zasadami poufności i bezpieczeństwo ochrony danych) oraz zasadę partycypacji (W tym celu ustalono, że procedury będą przygotowane w między uczelnianym zespole ekspertów powołanym w składzie zachowującym możliwie szerokie przedstawicielstwo instytucji oferujących programy MBA. Procedura oceny programów powstała jako drugi etap prac, które otworzyło przeprowadzenie naukowego badania absolwentów programów i ich dyrektorów. W badaniu wykorzystano kwestionariusze kierowane do absolwentów programów, pracodawców i kierownictw uczelni. Projekty kwestionariuszy konsultowane były z przedstawicielami tych środowisk) podmiotów ocenianych w identyfikacja kryteriów oceny wykorzystywanych w budowie procedur oceny i procesie zbierania danych.

Przygotowane narzędzia badawcze i metodykę badania naukowego (M.in. kwestionariusze ankiet i opis przyjętej metody badawczej wysłano na adres dyrektorów programów MBA z prośbą o komentarze) konsultowano uwzględniając w znacznym zakresie - na bieżąco - nadsyłane przez dyrektorów programów MBA uwagi i komentarze. Równolegle opracowano system komputerowej ewidencji opinii absolwentów SAAMBA i przeprowadzono badanie absolwentów i dyrektorów programów MBA oraz podjęto próby konsultacji w środowisku pracodawców. Otrzymano materiał empiryczny, który spowodował modyfikację założeń organizacyjnych.

Efekty badania (potwierdzające zróżnicowanie programów) i ostateczny zakres badania (zróżnicowanie skali udzielania odpowiedzi) wykazały, że nie jest możliwe na tym etapie (w fazie tworzenia procedur oceny) przeprowadzenie pełnowartościowego rankingu. Fakt ten oraz argumenty przywoływane wcześniej w dyskusjach w zespole ekspertów zdecydowały ostatecznie o decyzji opracowania procedury ratingu programów MBA.

Zasady ratingu przedstawiono dwukrotnie do konsultacji ekspertom Stowarzyszenia FORUM, a także organizatorom Zjazdu Dyrektorów Programów MBA i Dyrektorom Programów.

W efekcie zastosowania przyjętej procedury punktowania i ważenia informacji, do każdej zdefiniowanej wcześniej klasy ratingowej - mistrzowskiej, profesjonalnej, standardowej i obiecującej - przyporządkowano, według przyjętych kryteriów, programy, które wzięły udział w projekcie (w sumie 39 z 47).

Uwaga!
Programy w poszczególnych klasach podane są w kolejności alfabetycznej.

KLASA MISTRZOWSKA

Executive Master of Business Administration Programme Marketing & Management,

Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie,

Stockholm University School of Business

International MBA Programme at CMT,

Centrum Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

Podyplomow StudiA Menedżerskie MBA,

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,

RSM Erasmus University, Uniwersytet Gdański

Polsko-Niemiecki Programu MBA CeMBA,

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,

ESCP-EAP Berlin

Program Canadian Executive MBA - CEMBA,

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

University of Quebec at Montreal - UQAM

Program European MBA,

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie,

University of Bradford

Program Executive Master of Business Administration,

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,

Helsinki School of Economics

Program Executive MBA,

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,

London Business School, HEC School of Management Paris, NHH Norwegian School of Economics and Business Administration

Program International MBA,

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej,

London Business School, HEC School of Management Paris, NHH Norwegian School of Economics and Business Administration

Program Viadrina MBA - Management for Central and Eastern Europe,

European University Viadrina in Frankfurt (Oder), Collegium Polonicum (UAM w Poznaniu) w Słubicach

Program Warsaw Executive MBA (WEMBA),

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

Uniwersytet Minnesoty USA

Program Warsaw-Illinois Executive MBA,

Uniwersytet Warszawski - University of Illinois at Urbana-Champaign

KLASA PROFESJONALNA

Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania - Programu "Master Administration des Entreprises,

Centrum Francusko-Polskich Studiów w zakresie Zarządzania - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

International Master of Business Administration - European Multicultural Integrated Management Program,

Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie,

St. Gallen Business School - Szwajcaria

Magisterskie Studia Menedżerskie MBA,

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania i Informatyki

Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive MBA,

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Polsko-Amerykański Program Studiów Executive MBA,

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,

Towson University, Robert H.Smith School of Business, University of Maryland

Polsko-FrancuskiE StudiA Podyplomowe MBA-IZMA,

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

ESSEC Business School Paris

Program Executive Master of Business Administration,

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Dominican University

Program Executive MBA,

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Program Master of Business Management,

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Program MBA "Zarządzanie w Agrobiznesie",

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Ekonomiczno-Rolniczy

Program MBA dla Finansistów,

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Program MBA dla Inżynierów,

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego W Warszawie

Program MBA dla Kadry HR,

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Program MBA dla Kadry Medycznej,

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Program MBA IT,

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Program MBA Poznań-Atlanta,

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, GSU Atlanta, TiasNIMBAS Utrecht

Klasa standardowa

Polsko-Amerykańskie Podyplomowe Studia Menedżerskie Master of Business Administration,

Politechnika Lubelska, Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką,

University of Illinois, HRE Dep.

Polsko-Francuski Program Studiów w zakresie Zarządzania typu MBA,

Uniwersytet Łódzki, Universite Jean Moulin Lyon 3

Program Executive Master of Business Administration,

Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi, Instytut Edukacji Ustawicznej,

IFAM Business School

Program Executive MBS,

Lubelska Szkoła Biznesu

Program International MBA,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

Program Master of Business Administration,

Uniwersytet Gdański

Studia Podyplomowe Executive MBA,

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

Europaische Fernhochschule Hamburg

Klasa obiecująca

Program Executive MBA,

Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie

Program Master of Business Administration,

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Studia Podyplomowe Master of Business Administration,

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Studia Podyplomowych typu MBA, Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu - Institute of Business Studies,

Politechnika Krakowska,

Central Connecticut State University, New Britain, USA

 


Komentarze

TOMEK 25 maja 2007 / Odpisz

Portal b. ciekawy. Artykuł o rMBA ciekawy tym bardziej, że właśnie obroniłem się na MBA (dla HR) w Koźmińskim i pomijając poczucie satysfakcji mogę potwierdzić: dużo prawdziwej pracy, wymagające studia, dużo case studies, wymiany doświadczeń, pracy w zespołach i naprawdę przyzwoity program studiów. Jeśli ktoś się waha to może moja opinia go zachęci. Pozdrawiam

Jakub Leszczyński 09 maja 2007 / Odpisz

Bardzo cieszymy się, że nasz portal jest przydatnym źródłem informacji dla osób zainteresowanych studiami MBA. Bardzo nam się podoba, że nasi czytelnicy tak wnikliwie czytają teksty. Jak widać Chochlik drukarski przeniósł się też on Internetu i psoci.

Pawel 08 maja 2007 / Odpisz

Bardzo dobry portal. Dużo interesujących wiadomości dla osób, które chcą świadomie wybrać dla siebie studia. I nagle w rankingu - na samej górze - redaktor nie wie nawet jak poprawnie napisać nazwę stolicy Szwecji... Żenada! Polecam liczne strony nauki języka angielskiego.


Wyślij komentarz
Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM

kierownik zespołu: prof. Tomasz Szapiro

www.semforum.org.pl

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl