Nostryfikacja dyplomu MBA

Wraz ze zwiększająca się liczbą osób studiujących, zwiększa się liczba osób zainteresowanych rozpoczęciem  studiów za granicą.

Odbywając studia MBA tylko za granicą musimy zdawać sobie sprawę, iż po powrocie do kraju nie uzyskamy potwierdzenia ich równoważności z ukończeniem studiów podyplomowych a tym bardziej magisterskich w Polsce. W zależności uczelni i kraju, którego mamy dyplom sprawa może wyglądać różnie a do chwili obecnej nie ma przepisów regulujących tej kwestii.

Co sprawdzić ?

Wybierając kraj, w którym będziemy studiować, warto sprawdzić, czy  Polska zawarła dwustronną umowę o uznanie równoważności wykształcenia jak i uzyskanego tytułu. Możemy to łatwo zweryfikować na stronie internetowej Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Jeśli stosowna umowa jest podpisana uznanie następuje automatycznie i nie wymaga dodatkowych poświadczeń.

W celu ułatwienia sobie posługiwania się takim dyplomem w kontaktach na przykład  z pracodawcą bądź uczelnią, możemy wystąpić z prośbą o poświadczenie dyplomu do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Jak działa nostryfikacja?

Równoważność zagranicznego dyplomu może być poświadczona w formie nieimiennej opinii wystawianej przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Na podstawie kopii dyplomu, wykazu ocen oraz podania z prośbą o informacje równoważności danego dyplomu z dyplomami polskimi. Proces ten zazwyczaj trwa do dwóch tygodni.
Bądź też w formie zaświadczenia imiennego wystawianego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym przypadku należy w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej złożyć takie dokumenty jak: tłumaczenie dyplomu i wypisu ocen dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego (oryginał + 1 kopia), 2 kopie dyplomu i wykazu ocen. Na miejscu należy wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia oraz przedstawić do wglądu oryginał dyplomu i wypisu ocen. Proces ten od złożenia wymaganych dokumentów trwa do czterech tygodni a zaświadczenie otrzymamy pod wskazany przez nas adres listem poleconym.
Wystawienie opinii nieimiennej jak i zaświadczenia imiennego jest całkowicie bezpłatne

Jeśli jednak Polska nie posiada z danym państwem podpisanej dwustronnej umowy stosuje się rozporządzenie o nostryfikacji świadectw. W takim przypadku świadectwo należy wpierw przedstawić w kuratorium oświaty. Następnie, wybieramy uczelnię, która przeprowadzi proces nostryfikacji. Uczelnia ta musi prowadzić dany kierunek studiów i móc nadawać stopień naukowy doktora.

Sam proces ustalany jest indywidualnie przez każdą z uczelni. Zazwyczaj opiera on się na porównaniu programów studiów odbytych za granicą z prowadzonymi przez daną jednostkę.

Co z programami prowadzonymi przy współpracy z zagraniczną uczelnią lub programów zagranicznych?

W Polsce dyplomy studiów MBA nie są oficjalnie uznawane jako dyplomy ukończenia studiów wyższych magisterskich a same studia są traktowane jako studia podyplomowe. Dyplom MBA wydawany przez Polski program jest porównywalny z certyfikatem (dyplomem) ukończenia studiów podyplomowych. Inaczej może być w przypadku gdy dyplom MBA jest wystawiany przez uczelnię zagraniczną. W tym momencie dyplom MBA np. z amerykańskiej uczelni po nostryfikacji i pod warunkiem, że studia były prowadzone w trybie studiów magisterskich, a nie studium czy uzupełniającego kursu, może zostać porównany z dyplomem ukończenia studiów II stopnia w Polsce. Za każdym jednak razem tego typu sprawy rozstrzyga Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej i ono ma tutaj decydujący głos. Jeszcze trudniej sprawa wygląda w przypadku studiów prowadzonych przez polską uczelnię i zagranicznego partnera, który wystawia dyplom MBA. Jednakże tylko niewielka ilość programów MBA w Polsce może poszczycić się dyplomem polskim i zagranicznym.

Studia za granicą niosą ze sobą wiele korzyści. Zdobywamy umiejętności, wiedzę, uczymy się języka jak i obcej kultury. Pamiętajmy jednak, iż jeśli planujemy dalszą edukację po powrocie do kraju o sprawdzeniu wpierw, czy wybrane przez nas studia faktycznie nam to umożliwią. Jeśli do podjęcia pracy w Polsce potrzebny jest nam tytuł zawodowy zweryfikujmy czy dane studia zapewnią go nam.

Warto zobaczyć

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej www.buwiwm.edu.pl

Rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz.U. nr 37, poz. 255).


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Bartosz Dziedzic

Bartosz Dziedzic

MBA Portal

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl