Studia studiom nierówne. Co świadczy o jakości programów MBA?

Studia studiom nierówne. Co świadczy o jakości programów MBA?

W dzisiejszych czasach niezmiernie istotny jest nacisk na nowe technologie i transformację cyfrową w biznesie oraz rozwijanie takich kompetencji jak innowacyjność i przedsiębiorczość. Organizatorzy studiów MBA znają potrzeby współczesnego rynku i dzięki temu studia MBA kształcą managerów bardziej kreatywnych, odważnych i akceptujących nieprzewidywalność.

Kształcenie MBA potrzebne w świecie VUCA

Rynek MBA w Polsce rośnie i ściśle wiąże się to z tym, że świat biznesowy jest coraz bardziej złożony, a oczekiwania wobec menedżerów - coraz wyższe. To wpływa na chęć lepszego zrozumienia reguł współczesnego biznesu, holistycznego spojrzenia na wyzwania stojące przed liderami, zdobycie umiejętności zarządzania w stanie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności, czyli odnalezienia się w charakterystycznym dla XXI wieku otoczeniu określanym jako VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity).

Oczywiście motywacje studentów, jeśli chodzi o podjęcie decyzji o studiowaniu MBA mogą być różne, począwszy od chęci poszerzenia i pogłębienia swojej wiedzy w konkretnych obszarach, aby móc skuteczniej działać na zmiennym rynku, poprzez chęć poszerzenia kontaktów oraz rozbudowania sieci networkingowej, zdobycia prestiżowego dyplomu, aż na zdobyciu uprawnień kończąc. Od 2016 roku ukończenie studiów MBA zwalnia z państwowego egzaminu, który musi zdać każdy kandydat do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Szczególnie z tego ostatniego powodu na rynku obserwowany jest dynamiczny rozwój, studiów MBA, które niekoniecznie spełniają standardy jakości.

Czego oczekiwać od studiów MBA

Oprócz niezbędnej, „twardej” wiedzy z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, zarządzania operacyjnego czy strategii, bardzo ważne jest rozwijanie kompetencji osobistych, istotnych dla lidera. Szczególnie istotna jest umiejętność budowania zespołu i motywacji pracowników w zespołach rozproszonych, co stanowi ogromne wyzwanie dla liderów dzisiejszego świata biznesu. Nie sposób też nie zwrócić uwagi na umiejętność selekcji i analizy danych oraz podejmowania na ich podstawie decyzji biznesowych. W dzisiejszych czasach niezmiernie istotny jest nacisk na nowe technologie i transformację cyfrową w biznesie oraz rozwijanie takich kompetencji, jak innowacyjność i przedsiębiorczość. Dzięki temu studia MBA kształcą menedżerów kreatywnych, odważnych i akceptujących nieprzewidywalność.

Najważniejsza przewaga konkurencyjna, jeśli chodzi o programy MBA, to praktyczność i jakość przekazywanej wiedzy. Szczególną uwagę należy zwrócić na projekty realizowane podczas studiów, stale aktualizowany program, kontakt z najlepszymi - w tym również międzynarodowymi - wykładowcami. Najlepsza jest mieszanka praktyków biznesu i naukowców, których zajęcia świetnie się uzupełniają, dając pełen obraz danej dziedziny. Bardzo ważny jest jednak nie tylko dobór odpowiedniej kadry dydaktyczno-naukowej, lecz również dobór samych studentów. Tylko odpowiednia selekcja zapewnia grupę, która dodatkowo stymuluje rozwój osobisty, zdobywanie wiedzy i cennych kontaktów biznesowych.

Rynek weryfikuje menedżerów i niskie standardy nauczania

Uzyskanie dyplomu Master of Business Administration nie musi być tylko i wyłącznie przepustką do lepszej kariery oraz kartą atutową na rynku pracy. Być może jeszcze większe znaczenie ma jednak to, że ukończenie programu MBA pozwala czuć się pewniej w świecie biznesu, zarządzać bardziej odpowiedzialnie a także podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje. Programy MBA, które nie spełniają wysokich standardów nauczania, owszem, istnieją i będą istnieć, ale rynek zawsze zweryfikuje poziom i jakość wiedzy, pozyskanej przez absolwentów. Widać bowiem wyraźnie, że absolwenci najlepszych, prestiżowych programów MBA, odnoszą największe sukcesy na rynkach krajowych i międzynarodowych. Najlepsze polskie programy MBA z międzynarodowymi akredytacjami są obecnie notowane w rankingach międzynarodowych, co jest ogromnym sukcesem.


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
dr inż. Grażyna Rembielak

dr inż. Grażyna Rembielak

Kierownik studiów Executive MBA oraz dyrektor Działu Jakości i Rozwoju w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

 

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl