Specjalistyczne studia MBA - idea, rodzaje, wybór - cz. I

Specjalistyczne studia MBA - idea, rodzaje, wybór - cz. I

Master of Business Administration (MBA) to studia, które powstały by  przekazać ogólną wiedzę menedżerską z zakresu zarządzania. Jednakże wiele uczelni ofertuje programy, które specjalizują się w wybranym obszarze zarządzania. Dlaczego tak się dzieje, czym różną się studia specjalizacyjne oraz jakie są różne rodzaje specjalizacji MBA? W artykule przestawiamy najlepsze specjalizacje MBA, w tym informacje o programach i perspektywach kariery, aby pomóc w wyborze najlepszego MBA.

Programy MBA to studia, które przygotowują menedżerów do pełnienia ról wysokiego szczebla w świecie biznesu. Od momentu powstania Master of Business Administration, były tworzone jako studia ogólnomenedżerskie, które miały przekazać szeroką i uniwersalna wiedzę na temat zarządzania osobom pracującym na stanowiskach kierowniczych, które nie mają wykształcenia menedżerskiego. Jednakże ze względu na to, że praca menedżerów staje się coraz bardziej wyspecjalizowana z pkt. widzenia obszaru zarządzania w których pracują, zaczęła powstawać potrzeba przekazywania wiedzy zoptymalizowanej dla wybranego obszaru w którym pracują menedżerowie. Tak powstały specjalizacyjne studia MBA, które są oferowane przez wiele uczelni równolegle do studiów ogólnych. Dobre programy specjalizacyjne MBA pozwalają uczestnikom na pogodzeniu obu światów tj. ogólnych umiejętności biznesowych i umiejętności specjalistycznych.

Specjalistyczne studia MBA są skierowane do menedżerów, który są pewni swojej ścieżki kariery i chcą związać swoją przyszłość zawodową z wybranym obszarem zarządzania, branża lub dziedziną.  Dzięki tym studiom mogą oni skorzystać z możliwości pełnego zgłębienia tej konkretnej specjalizacji na ukierunkowanych i wyspecjalizowanych zajęciach. To sprawia, że absolwenci studiów specjalizacyjnych są jeszcze bardziej rynkowi po ich ukończeniu niż w przypadku ukończenia ogólnych studiów MBA.

Czy istnieje jedna najlepsza specjalizacja MBA lub jedna najbardziej przyszłościowa specjalizacja MBA? Naszym zdaniem nie. Jednak może istnieć specjalizacja MBA, który jest najlepsza dla konkretnego doświadczenia zawodowego i celów rozwoju kariery, zwłaszcza jeśli te cele są związane z konkretną branżą, funkcją lub specjalnością.

Poniżej przedstawiamy listę specjalizacji MBA, które omawiamy w artykule:

Wspólne typy specjalizacji MBA

 • Finanse
 • Rachunkowość
 • Marketing
 • Biznes międzynarodowy
 • Technologia informacyjna (IT)
 • Analityka biznesowa

Specjalizacje MBA dla konkretnych branż i funkcji (część II artykułu)

 • Doradztwo
 • Zarządzanie projektami
 • Nieruchomości
 • HR
 • Zarządzanie opieką zdrowotną
 • Zarządzanie operacjami
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie w sektorze samorządowym

Najlepsze specjalizacje MBA na przyszłość (część III artykułu)

 • przedsiębiorczość
 • Zrównoważony rozwój
 • Fintech
 • Sztuczna inteligencja

Wspólne rodzaje specjalizacji MBA

MBA w finansach

MBA w finansach to popularna opcja dla wielu menedżerów, którzy po ukończeniu studiów licencjackich lub magisterskich kontynuują karierę w finansach. Ukończenie studiów MBA w finansach lub bankowości inwestycyjnej jest dobrym pomysłem, jeśli chcemy mieć przewagę na tym bardzo konkurencyjnym rynku i chcemy rozwijać karierę w tym kierunku. Jest to również wybór niezwykle lukratywnej kariery. Absolwenci tych studiów często znajdują pracę w private equity, venture capital i bankowości inwestycyjnej - w dużych firmach na najlepszych rynkach finansowych.

MBA w rachunkowości

Dla osób pracujących w obszarze księgowości, specjalistyczne studia MBA w tym obszarze to doskonałe źródło nowoczesnej i praktycznej wiedzy oraz trampolina do kariery. Często studia MBA w rachunkowości są połączone z otrzymaniem branżowego certyfikatu ACCA lub solidnym przygotowaniem do zdania egzaminu dla księgowych takiego jak np. CFA.

MBA w marketingu

Dla osób pracujących w marketingu, które chcą rozwinąć i przyspieszyć swoją karierę specjalistyczne MBA w tej dziedzinie to atrakcyjna propozycja rozwoju. Multidyscyplinarne MBA w marketingu występują w wielu formach. Można podjąć studia MBA w marketingu cyfrowym, sprzedaży i marketingu, lub marketingu ogólnego. Absolwenci studiów MBA w marketingu są przygotowani do kariery jako menedżerowie marketingu, menedżerowie reklamy, menedżerowie promocji, analitycy badań rynku i menedżerowie marki i wielu innych.

MBA w biznesie międzynarodowym

MBA w biznesie międzynarodowym (International Business) przygotowują do kariery w globalnym biznesie. Są one w głównej mierze skierowane dla osób pracujących dla firm, które działają w wielu krajach. Specjalizacje International Business obejmują przedmioty dotyczące globalnych zasobów ludzkich, globalnej strategii i międzynarodowych sojuszy. Średnia płaca podstawowa po ukończeniu International Business MBA w USA szacowana jest na ok 100 tys. dolarów amerykańskich rocznie. Jednak rodzaje stanowisk użyte do obliczenia tej liczby są zróżnicowane - od kierownika projektu do dyrektora rozwoju biznesu do dyrektora marketingu, stąd średnia kwota może być zaniżona. Powodem niższych średnich zarobków po ukończeniu studiów International MBA może być fakt, że programy te są o wiele mniej wyspecjalizowane niż, np. MBA w marketingu. Na studiach MBA w International Business nabędziemy uogólnione umiejętności menedżerskich obok międzynarodowych umiejętności biznesowych i przygotowania do szerokiej gamy ról w międzynarodowych korporacjach i non-profit.

MBA w technologii informacyjnej (IT)

Znany również jako MBA w systemach informacyjnych, MBA w IT przygotuje uczestników studiów do  kariery po technicznej stronie biznesu. Oprócz podstawowych przedmiotów związanych za zarządzaniem, uczestnicy nabywają również wiedzę związaną z systemami i sieci IT, strategią technologiczną, informatyką, eksploracją danych i zarządzaniem danymi. MBA w IT przygotuje do ról takich jak kierownik IT, (starszy) kierownik projektu IT, a z wystarczającym doświadczeniem, CIO (Chief Information Officer). Średnia płaca bazowa MBA w technologii informacyjnej szacowana jest w USA na ok. 110 000 dolarów amerykańskich rocznie.

MBA w analityce biznesowej

Analityka danych nie jest już uważana za umiejętność techniczną, którą najlepiej pozostawić inżynierom. Obecnie jest ona coraz częściej wymaganą umiejętnością we wszystkich branżach i rolach, w tym sprzedaży, marketingu, finansów i technologii. Studia MBA w Business Analytics obejmuje tematy takie jak big data, optymalizacji danych i wizualizacji, prognozowania i modelowania. Specjalizacja w analityce danych przygotuje menedżerów do kariery w firmach skoncentrowanych na danych, w rolach takich jak starszy menedżer analityki biznesowej, który ma szacowane średnie wynagrodzenie w USA na poziomie 125 000 USD.


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Jakub Leszczyński

Jakub Leszczyński

Redaktor MBA Portal

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl