Nowa generacja egzaminu GMAT

Zmiany, zmiany, zmiany. Do tego, że wszystko się zmienia, zdążyliśmy się przyzwyczaić. Niestety wygląda na to, że nie będzie to łatwe w przypadku nowej wersji egzaminu Graduate Management Admission Test (w skrócie GMAT). Do części wypracowań (Analytical Writing Assessment w skrócie AWA), części matematycznej (Quantitative) i części językowej (Verbal) zostanie dołączona część zintegrowanego rozumowania - Integrated Reasoning.
 
Z czego teraz składa się egzamin GMAT?
 
Dotychczas GMAT składał się i nadal składa z 3 części: Analytical Writing Assessment (2 wypracowania, każde trwające 30 minut), Quantitative Section (część matematyczna trwająca 75 minut) i części Verbal Section (części językowej trwającej 75 minut). Nowy egzamin będzie składał się z większej ilości części. Czas trwania egzaminu nie ulegnie zmianie gdyż nowa część będzie wprowadzona kosztem jednego z wypracowań. Nowa formuła egzaminu jest zaprezentowana w tabelce poniżej.
 
Część egzaminu Dotychczasowa forma GMAT Nowa forma GMAT
Wypracowanie 60 min - 2 eseje 30 min - 1 esej
Część matematyczna 75 min 75 min
Część językowa 75 min 75 min
Integrated reasoning   30 min
Całkowity czas egazaminu 3 godz. 30 min 3 godz. 30 min
 
Rysunek 1. Nowa generacja GMAT. źródło: www.mba.com
 
Czym jest Integrated Reasoning?
 
Nowa sekcja egzaminu GMAT o wdzięcznej nazwie Integrated Reasoning jest stworzona po to, aby mierzyć umiejętności kandydatów na studia Master of Business Administration w ocenianiu informacji z różnych źródeł. W 30 minut trzeba będzie rozwiązać zadania, które będą wymagały interpretacji danych z różnych wykresów, arkuszy kalkulacyjnych, ich analizy, a także wyciągania na ich podstawie wniosków.
 
 
 
Sposób oceniania egzaminu?
 
Dotychczasowe części będą tak samo oceniane. Dojdzie po prostu nowa sekcja, oddzielnie punktowana. Gorzej, że pytania nie będą zbudowane jak te dotychczasowe. Nie będzie tylko jednej dobrej odpowiedzi co było regułą GMATu. W nowej sekcji dobrą odpowiedzią będzie też zaznaczenie kilku punktów. Jedynym pozytywnym aspektem będzie fakt, że kalkulator będzie dostępny, choć tylko na tę część egzaminu.
 
Czas egzaminu?
 
Czas egzaminu będzie ten sam. Zostanie skrócona pierwsza cześć - AWA. Zamiast dwóch esejów będzie jeden. Dzięki temu zaoszczędzone 30 minut zostanie wykorzystane na Integrated Reasoning. Niestety pomiędzy częścią językową a następującą po niej częścią Integrated Reasoning nie będzie przerwy. Nowa część automatycznie się rozpocznie po udzieleniu odpowiedzi na ostatnie pytanie poprzedniej sekcji.
 
Skąd zmiany?
 
Okazuje się, że uniwersytety amerykańskie idą z duchem czasu i dostosowują nie tylko swoje programy nauczania do zmieniającego się świata, ale także uaktualniają do niego proces rekrutacji. GMAT tak naprawdę jest rozwijany systematycznie od1953 roku. Jest dostosowywany do wymagań i potrzeb szkół biznesowych. W dzisiejszym przepełnionym informacją świecie trzeba wiedzieć, które informacje są istotne, a które generują jedynie szum informacyjny. Z tego powodu pomysł na nową część egzaminu zwaną Integrated Reasoning. W 2009 roku w badaniu 740. międzynarodowych szkół biznesowych okazało się, że umiejętności analizy danych i wnioskowania są niezbędne w dzisiejszej rzeczywistości biznesowej. Istotne jest rozwiazywanie skomplikowanych problemów, wykorzystywania danych w różnych formatach i ocena rezultatów
 
Kiedy nastąpi zmiana?
 
Dokładnie 5 czerwca 2012 roku rozpocznie się nowa era w egzaminach GMAT. Jeśli więc ktoś przygotowuje się do egzaminu GMAT to należy rozważyć jego zdanie przed tą datą lub już dziś należy przygotowywać się do nowej części. Można też poszukać studiów gdzie nie jest wymagany egzamin GMAT. Mogą to być studia w Polsce gdzie w zasadzie nie ma tego typu egzaminu, czasami występuje tylko test predyspozycji, który jest bazowanych na egzaminie GMAT.
 

Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Redakcja MBA Portal

Redakcja MBA Portal

Redakcja MBA Portal

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl