Mity o studiach MBA: co obiecują studia MBA - a co dają

Mity o studiach MBA: co obiecują studia MBA - a co dają

Z biegiem czasu niektóre mity o programach MBA zakorzeniły się na dobre w umysłach wielu ludzi. Jednak jeden z nich jest często pomijany: dyplom MBA nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu w biznesie. Wiele zależy od nas samych: trzeba zastanowić się nad tym, ile jesteśmy gotowi zainwestować i jakiego zwrotu oczekujemy z naszej inwestycji. Dlatego warto lepiej przyjrzeć się uogólnieniom, obietnicom i półprawdom, zanim dokonamy wyboru programu MBA.

Aby pomóc w wyrobieniu sobie bardziej obiektywnej opinii o tym, co programy MBA mogą dać, a czego nie mogą, profesor Barbara Stöttinger, dziekan WU Executive Academy, części Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu, spróbuje przeanalizować sześć najsilniej zakorzeninych mitów o programach MBA oraz wyjaśnić, dlaczego - pomimo uzasadninej krytyki – nadal uważa, że warto uzyskać dyplom Master of Business Administration.

Mit 1: Dyplom MBA gwarantuje osignięcie sukcesu w biznesie i wysokie wynagrodzenie

Panuje powszechne przekonanie, że posiadanie dyplomu MBA oznacza szybszy awans i większą pensję. Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana. Wprawdzie dane statystyczne potwierdzają, że wielu uczestników awansuje w trakcie lub po ukończeniu studiów MBA, to należy zawsze pamiętać o tym, że przeważająca większość z nich to bardzo zaangażowani menedżerowie, którzy są przygotowani na to, aby jak najlepiej wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas studiów MBA.

Dyplom MBA nie gwarantuje awansu w pracy, ale znacznie częściej pomaga i daje taką szansę. W trakcie studiów MBA uczestnicy nie tylko zdobywają najnowszą wiedzę na temat złożonych współzależności istniejących w dzisiejszym biznesie, ale także analizują konkretne rzeczywiste przypadki, dzięki czemu rozwijają swoje umiejętności praktyczne, a także – co jest dodatkowym atutem, budują ekskluzywną sieć kontaktów zawodowych. Jest to niezwykle ważne, ponieważ osiągnięcie sukcesu w mniejszym stopniu zależy od dyplomu niż od zdobytej wiedzy („know-how”) i od nawiązanych znajomości („know-who").

Mit 2: Absolwenci MBA są dobrymi przedsiębiorcami

Dobrych przedsiębiorców wyróżnia przede wszystkim odwaga, chęć podejmowania ryzyka, wysoka samoocena, otwartość, potencjał twórczy i pomysłowość oraz umiejętność sprzedawania się i prezentowania swoich pomysłów. Jeśli nie masz tych cech, to będąc przedsiębiorcą będziesz musiał walczyć - niezależnie od tego, czy masz dyplom MBA czy też nie.

Jednakże przedsiębiorcy mogą w znacznym stopniu skorzystać z odpowiedniego programu MBA: podczas studiów uczestnicy programu MBA uczą się myślenia o rynkach, szansach i możliwościach. Umiejętność przekształcania planów w konkretne działania to klucz do sukcesu. Victor Hugo jest autorem powiedzenia: „Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł”. Brzmi dobrze i przekonująco, ale nie do końca. Nawet najlepszy pomysł staje się bezużyteczny, jeśli brakuje nam wiedzy i umiejętności, by czerpać z niego konkretne biznesowe korzyści.

Mit 3: Komu potrzebny jest dyplom MBA - wystarczą inne studia o profilu za zakresu zarządzania

Na pierwszy rzut oka wydaje się to rzeczywiście bardzo sensowne, ale gdy zaczniemy się bardziej nad tym zastanawiać, okazuje się, że to nieprawda: dyplom MBA to nie tylko „podrasowana” wersja dyplomu dla tych, którzy mogą sobie na to pozwolić. To coś więcej. O ile programy MBA i programy obejmujce swym zakresem biznes i ekonomiię są podobne pod względem treści, to studia MBA kładą szczególny nacisk na niezliczone metody i rozwiązania, dzięki którym studenci mogą wprowadzić teorię w praktykę. Co więcej: uczestnikami programu MBA są profesjonaliści, którzy na zajęciach dzielą się swoim już zdobytym kilkuletnim doświadczeniem w pracy. W związku z tym taka wymiana najlepszych praktyk i różnych poglądów jest niezwykle korzystna. To sprawdza się zwłaszcza, gdy w grupie są przedstawiciele różnych narodowości i kultur, absolwenci różnych uczelni, niekoniecznie szkół biznesu.

Mit 4: Wszystkim absolwentom MBA zależy na pieniadząch i władzy

Niektórzy krytycy studiów uważają, że absolwentm MBA zależy wyłącznie na większym bogactwie i władzy. Twierdzą również, że liczy się przede wszystkim wysokie wynagrodzenie, a nie lojalność wobec pracodawców i współpracowników. Są też tacy przeciwnicy programów MBA, którzy uważają, że częściwo to właśnie absolwenci tych studiów przyczynili się do kryzysu finansowego i gospodarczego na świecie.

Ten mit też jest sprzeczny z rzeczywistością. Wprawdzie być może są jakieś czarne owce, to jednak dla większości uczestników MBA liczą się nie tylko pieniądze, lecz także dążenie do wprowadzania zmian. Studenci koncentrują się na wymianie poglądów i doświadczeń z przedstawicielami różnych środowisk kulturowych i zawodowych oraz na poszerzaniu swoich horyzontów, ponieważ chcą uzyskać nowe spojrzenie na życie.

Mit 5: Absolwenci MBA nie potrafią myśleć niestandardowo

Wielu absolwentów MBA jest przekonanych do zasad i teorii ekonomicznych, których nauczyli się na uniwersytecie. Jednak po głębszej analizie, staje się jasne, że stosowanie ich w praktyce nie jest skuteczne, ponieważ trudno reagować na złożone wyzwania współczesnego otoczenia biznesowego za pomocą uniwersalnych rozwiązań.

W praktyce prawda jest inna: nie trzeba daleko szukać, aby zdać sobie sprawę z tego, że absolwenci MBA myślą niestandardowo, a czasami nawet na nowo definiują rzeczywistość: Meg Whitman jest tutaj dobrym przykładem. W 1998 roku absolwentka Harvard Business School podjęła pracę w 30-osobowym start-upie, w ebay’u. Następnie z powodzeniem wprowadziła firmę na giełdę, przekształcając ją w biznes o wartości 1 miliarda dolarów. Tim Cook, prezes Apple, to kolejny przykład. Według ludzi, którzy, dzięki swojej pomysłowości, ciągle zmieniają zasady dla całej branży, jedno uniwersalne rozwiązanie jest nieskuteczne.

Mit 6: Programy MBA są zbyt za drogie

Jeśli chodzi o renomowane programy MBA, to bardzo wysokie ceny wcale nie należą do rzadkości. Według różnych zestawień studia na kierunku MBA w Europie kosztują średnio ok. 40 000 euro. Udział w programie MBA na najbardziej renomowanych uczelniach może nawet oznaczać wydatek grubo przekraczajacy 100 000 euro. To dużo pieniędzy.

Ale nie zapominajmy, że na Zachodzie wiele osób jest gotowych wydać tyle pieniędzy na nowy samochód raz na kilka lat. Tak więc programy MBA, z tego punktu widzenia, nie są wcale takie drogie. W przeciwieństwie do nowego samochodu, który zaczyna tracić na wartości od razu po wyjeździe z salonu, tytuł MBA to długoterminowa inwestycja o trwałej wartości: jest slinym atutem znacząco wzmacniającym szanse na rozwój kariery, który otwiera zupełnie nowe perspektywy zawodowe.


Komentarze

Piotr MJ 13 sierpnia 2021 / Odpisz

Zgadzam się w 100% z artykułem w zakresie tego, że inwestycja w studia MBA jest długoterminowana, a nawet zaryzykowałabym stwierdzenie, że zwrotna. Ja studiuję MBA na wskz-ecie, wybrałam tą Uczelnie ze względu na kadrę dydaktyczną (bardzo wysoki poziom). Uważam, że jeżeli dana osoba wie po co robi te studia, to zaprocentuje to na pewno w awansie, a co za tym idzie w wynagordzeniu :)


Wyślij komentarz
Profesor Barbara Stöttinger

Profesor Barbara Stöttinger

Dziekan WU Executive Academy, Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl