MBA - czy warto?

MBA - czy warto?

W pracy opiekuna merytorycznego studiów MBA spotykam się z dwoma pytaniami, na które warto zwrócić uwagę, zanim podejmie się decyzję o studiowaniu. Pytanie pierwsze brzmi: „Czy ja się nadaję na studia MBA?” (Jego zmodyfikowana wersja to: „Czy ja sobie poradzę na studiach MBA?”). Drugie pytanie to: „Czy studia MBA nauczą mnie takich technik menedżerskich, które sprawią, że będę dobrze zarządzać?”.

Jeśli na postawione w ten sposób pytania, przedstawiciel szkoły oferującej MBA odpowie dwa razy „TAK”, radziłbym podejść do tych odpowiedzi z pewną rezerwą. Jeśli usłyszymy dwa razy odpowiedź „NIE”, warto zadać pytanie, „DLACZEGO NIE?”. W mojej opinii jedyna prawidłowa odpowiedź na takie pytania powinna brzmieć: „TO ZALEŻY”.

W rzeczywistości obydwa te pytania są mocno ze sobą powiązane. Otóż MBA nie jest drogą na skróty. Podejście typu „Nauczę się niezbędnych dla menedżera technik zarządzania” jest przydatne i ze wszech miar dobrze świadczy o kandydacie. Musimy mieć jednak świadomość, że wiedza jak zarządzać, w praktyce sprowadza się do pytania: kiedy, jaką technikę zarządzania i jak długo ją stosować. Świat organizacji biznesowych nie jest czarno biały. To, co sprawdza się w jednej rzeczywistości, może przynieść opłakane skutki w drugiej. Nie raz spotykamy się z przypadkiem menedżera, który przechodzi do nowej organizacji z renomą zawodnika najwyższej klasy, którą udowodnił w poprzedniej firmie. Niestety, proste przeniesienie metod i technik zarządzania bez twórczego dostosowania ich do nowej sytuacji przypomina przeciąganie liny. Kto będzie silniejszy? Nowy manager czy nowa organizacja?

Wracając więc do pytań związanych ze studiami MBA, ostateczny efekt studiów jest wypadkową kilku elementów. Zacznijmy więc od uczestnika studiów i zadajmy sobie pytanie, czy jest gotowy do tego, aby studia podjąć. Nie o finanse tutaj chodzi. Prawdziwe pytanie brzmi: Czy mam na tyle doświadczenia zawodowego, aby skonfrontować je z tym czego się dowiem na studiach? Konfrontacja ta musi być twórcza, bowiem w ostatecznym efekcie uczestnik studiów nie tylko potrzebuje przyswoić sobie metody i techniki przedstawiane na zajęciach, ale musi także je zmodyfikować i dostosować do sytuacji, jaka go czeka w jego własnym otoczeniu biznesowym.

Nie jest więc przypadkowym kryterium, często stosowane przez odpowiedzialnych organizatorów studiów, aby kandydat miał co najmniej kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Im większe to doświadczenie, niekoniecznie menedżerskie, tym większy zysk się ze studiów MBA. Dzieje się tak, ponieważ studia MBA to konfrontacja rozwiązań zarządzania uczestników i prowadzącego, to dyskusja oraz poszukiwanie, to przede wszystkim wielostronna komunikacja prowadząca do wzrostu świadomości zarządczej.

Dochodzimy więc w tym momencie do sedna sprawy. Studia MBA są oczywiście po to, aby nauczyć się stosować narzędzia zarządzania. Wystarcza to, żeby być dobrym menedżerem zarządzającym, porządkującym cele i plany w realizacji zadań. Największą wartość mają jednak te studia i najwięcej korzystają ci uczestnicy, którzy przychodzą na spotkanie z osobowościami prowadzącymi zajęcia, a następnie to czego się dowiedzą, zmodyfikują i rozwiną w procesie zarządzania. Przechodzą z pozycji menedżera organizującego pracę na poziom lidera, który ma świadomość sytuacji, w jakiej się znajduje on, jego organizacja i zespół. Z tą świadomością określają miejsce swojej firmy na rynku i twórczo ją rozwijają. Wtedy studia MBA mają głęboki sens.

Zachęcam zatem do osobistej refleksji dotyczącej tych dwóch pytań, które postawiłem na początku mojego artykułu, biorąc pod uwagę świadomość siebie, własnych potrzeb, potrzeb firmy i innych uczestników studiów MBA.


Komentarze

Marta 16 sierpnia 2021 / Odpisz

Zgadzam się w 100% z artykułem, warto! Ja kierunek MBA skończyłam na wskz i jestem bardzo zadodowolona, materiały przygotowane w sposób bardzo profesjonalny, a studia realizowane w online. Całość nauki przebiegła bezproblemowo :)


Wyślij komentarz
Bartłomiej Cieszyński

Bartłomiej Cieszyński

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowych MBA na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia romańska), Uniwersytetu Warwick (MBA) i Uniwersytetu Sztokholm (Bankowość i Finanse). Menedżer z ponad 20 letnim doświadczeniem w firmach polskich i międzynarodowych, m.in. Pioneer, Netia, Allianz.

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl