Kandydat na studia MBA

Nie ma złotego środka na osiągnięcie sukcesu, ale wiedza, umiejętności oraz sprawne poruszanie się po obszarze naszej działalności zawodowej to warunki absolutnie niezbędne, aby nasza praca przynosiła zamierzone efekty. Mówi się, że cechy idealnego menedżera to przede wszystkim: silna osobowość, doświadczenie i solidne wykształcenie najlepiej wzbogacone przeróżnymi programami edukacyjnymi, jak na przykład popularne ostatnio i ciągle rozwijające się studia MBA.

Master of Business Administration to studia elitarne. To połączenie nauki z wiedzą profesjonalistów z dziedziny zarządzania, ekonomii i szeroko pojętego biznesu. Nie każdy może sobie na nie pozwolić, co sprawia, że tytuł ten jest tak ceniony przez pracodawców. Inwestując w studia inwestuje się we własny rozwój. Czy więc każdy spełnia kryteria, aby uzyskać ów dyplom, móc czerpać z wiedzy eksperckiej i poszerzać swój światopogląd?

Podejmując decyzję o rozpoczęciu tego rodzaju studiów ważne jest, by w pierwszej kolejności dokonać samooceny i zastanowić się nad podstawową kwestią, a mianowicie jaka specjalizacja mogłaby dać nam maksimum korzyści i satysfakcji. Świadomość własnych mocnych stron, umiejętności i konkurencyjności w stosunku do innych pracowników jest niewątpliwie bardzo istotna.

Kiedy znajdziemy się już przed komisją rekrutacyjną nieocenione staje się nasze przygotowanie oraz motywacja. Znajomość programu, wykładowców, a także kosztów związanych z tym rodzajem studiów. Organizator MBA musi mieć pewność, że kandydat nie zrezygnuje w trakcie kursu z powodów czysto finansowych. Cenną informacją, świadczącą o poziomie programu, jest także znajomość listy osób kończących MBA, a dokładniej, czy byli to menedżerowie niosący ze sobą pewne doświadczenie zawodowe, czy też ludzie świeżo po studiach magisterskich. Wybierając program warto wiedzieć, że studia MBA dedykowane są głównie dla menedżerów pragnących doskonalić swoje umiejętności nabyte w dotychczasowej praktyce. Zdarza się również, że uczelnie oferują także miejsca dla tzw. "żółtodziobów" - nie każda uczelnia bowiem, wymaga kilkuletniego doświadczenia na stanowisku dyrektorskim.

Podstawową zasadą i tym co odróżnia studia MBA od studiów magisterskich, jest położenie nacisku na praktyczną stronę zgłębianego zagadnienia z uwzględnieniem kultury danej organizacji. Dlatego też aspekt kulturowy jest ważnym czynnikiem przy wyborze uczelni. Inne zwyczaje panują w firmach consultingowych czy inwestycyjnych, inne w branży techniczno-technologicznej.
O atrakcyjności i konkurencyjności kandydata w stosunku do innych aplikantów, oczywiście oprócz dobrego przygotowania, przesądza również chęć precyzyjnego ukierunkowania własnej edukacji w obszarze wymarzonej specjalizacji. Pomocne mogą okazać się referencje od pracodawcy- najlepiej od firmy kojarzonej na rynku i powszechnie poważanej. Oprócz przedstawienia celów i planów, które wiążą się z uzyskaniem tytułu absolwenta studiów MBA, do pozytywnego odbioru komisji rekrutacyjnej na pewno przyczyni się gotowość i chęć zaangażowania w społeczność akademicką, czyli odpowiedź na pytanie: co kandydat jest w stanie do takiej społeczności wnieść. Oprócz uzyskanego stopnia jakim jest MBA niezwykle cenną będzie sieć kontaktów jaką będzie można zbudować podczas trwania studiów. Dodatkowym atutem jest wiedza i możliwość wymiany doświadczenia z innymi słuchaczami, często działającymi w różnych branżach.

Oprócz wymienionych wyżej kwestii, ważnym elementem decyzyjnym przy chęci podjęcia studiów MBA jest czas, czyli moment ich rozpoczęcia. Ostateczną decyzję powinno więc poprzedzać pytanie, czy kandydat ma dostatecznie dużo doświadczenia zawodowego, by z programu wynieść jak najwięcej umiejętności i wiedzy praktycznej. Zdobywanie wiedzy jest bowiem procesem trwającym całe życie. Rozsądne zarządzanie posiadaną wiedzą daje możliwość generowania nowej wartości. Połączenie doświadczenia menedżerskiego z tytułem MBA daje podstawy do sformułowania wniosku, że mamy do czynienia z ekspertem. Dlaczego więc nie aspirować do takiego szczebla?


Komentarze

Przemyslaw Borkowski 05 grudnia 2007 / Odpisz

Bardzo dobry artykul. Cenne uwagi nad ktorymi warto sie zastanowic zanim sie rozpocznie studia MBA


Wyślij komentarz
Jakub Leszczyński

Jakub Leszczyński

Artykuł został przygotowany dzięki pracy kilku autorów pod redakcją Jakuba Leszczyńskiego.

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl