Jak się przygotować na polskie studia MBA? - część I

Czy na studia MBA można się w ogóle przygotować? Jesteśmy przyzwyczajeni do egzaminów wstępnych, do których można się przygotować. Jednakże studia MBA prowadzone w Polsce różnią się od typowych studiów, a wymagania dla kandydatów są w zasadzie indywidualnie przygotowywane przez każdy z programów. Często pojawia się w rekrutacji egzamin typu GMAT lub rozmowa kwalifikacyjna. Jeżeli studia są prowadzone w całości lub w części w języku obcym, poziom znajomości języka obcego też jest sprawdzany. Najczęściej pojawia się rozmowa rekrutacyjna. Jednakże oprócz tych formalnych wymogów w procesie przygotowywania się do studiów MBA powinny się pojawić też takie elementy jak: zebranie odpowiedniego doświadczenia zawodowego, zaznajomienie się z ofertą programów MBA oraz przygotowanie mentalne zarówno siebie jak i najbliższych. Zatem proces przed rozpoczęciem studiów MBA możemy podzielić na przygotowania czysto rekrutacyjne, jak i przygotowania organizacjne do podjęcia studiów MBA związane głównie z wygospodarowaniem czasu na naukę i przygotowywaniem się do zajęć.

Wśród przygotowań rekrutacyjnych jest przygotowanie doświadczenia zawodowego, przygotowanie się do egzaminu lub rozmowy rekrutacyjnej oraz dogłębna analiza rynku programów MBA.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Jednym z podstawowych wymagań praktycznie każdych studiów MBA w Polsce i na świecie jest minimalne doświadczenie zawodowe. Wymóg ten jest podyktowany samą specyfiką studiów oraz ich nakierowaniem na praktyczne aspekty zarządzania. Osoba bez doświadczenia zawodowego nie będzie w stanie w pełni docenić i skorzystać z wiedzy przekazywanej podczas zajęć.

„Absolwentom, którzy zgłaszają się do nas prosto po studiach licencjackich, magisterskich czy doktoranckich, radzimy, aby wrócili za kilka lat, gdy nabiorą doświadczenia zawodowego", mówi dr Piotr Buła KSB UEK Kraków. Prof. Witold Orłowski ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej popiera tę tezę mówiąc, że dobry kandydat na studia MBA „wie, czego chce, ma otwarty umysł, interesuje się światem, ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie". Aby być dobrym studentem MBA, konieczne są: umiejętności interpersonalne, pracy w zespole, zdolność planowania i tworzenia nowych idei, projektów, a także umiejętność określania celów. Istotna jest również samodyscyplina, zdolność organizacji własnego czasu i nastawienie na bardzo ciężką pracę. Tych aspektów najczęściej można się nauczyć w pracy zawodowej. „Kandydaci na studia MBA powinni się charakteryzować tym samym, co dobrzy menedżerowie", podkreśla dr Buła. A gdzie indziej można stać się dobrym menedżerem niż nie w praktyce? Z drugiej strony absolwenci i dyrektorzy programów MBA zwracają uwagę, że kilkuletnie doświadczenie zawodowe studentów MBA jest przydatne dla nich samych. Dzięki temu student podczas zajęć poznaje nie tylko teorię, ale również praktykę z różnych branż oraz doświadczenia innych studentów - menedżerów. A przecież w pracy menedżera studia przypadków, czy konkretne rozwiązania problemów menedżerskich są meritum jego wiedzy. Tak więc często spotykany w czasie rekrutacji na studia MBA wymóg posiadania praktyki zawodowej na stanowisku kierowniczym nie jest takim błahym elementem przygotowywania się na studia MBA. Z pewnością nie można go nadrobić w krótkim czasie, zatem przygotowywania na studia MBA warto zacząć z pewnym wyprzedzeniem.

ROZPOZNANIE RYNKU

W czasie zdobywania praktyki zawodowej można wykorzystać czas na zaznajomienie się z rynkiem programów MBA. W wielu rozmowach z dyrektorami programów, absolwentami czy studentami MBA powiela się teza, że należy szukać programu, który daje dobry i rozpoznawalny na rynku dyplom, globalną wiedzę o zarządzaniu, który ma akredytacje, wysokie pozycje w rankingach oraz rekomendacje absolwentów. Odpowiednie rozpoznanie rynku daje możliwość wyznaczenia pewnych konkretnych i mierzalnych celów, jakie mają być spełnione po zakończeniu studiów. Najważniejsza jest przecież satysfakcja z poświęcenia czasu, sił oraz nie małych pieniędzy. Krzysztof Łopatek - absolwent MBA GFKM, potwierdza, że bardzo ważna jest opinia tych, którzy skończyli dany program. Natomiast Paweł Motyl, dyrektor ICAN Insitute, sugeruje, aby sprawdzać doświadczenia organizatora szkolenia oraz profile prowadzących zajęcia. Zdarzyć się może, że „ciekawie przygotowany, mocny merytorycznie program jest prowadzony przez osoby, które nie posiadają wystarczających kwalifikacji trenerskich i doświadczeń", stwierdza Motyl. Agnieszka Ert-Eberdt, absolwentka International MBA - Politechniki Warszawskiej, podpowiada, że warto wziąć pod uwagę renomę i tradycję uczelni, jakość partnerów zagranicznych, wykładowców, czy infrastrukturę danej uczelni. Ert-Eberdt jest zdania, że wybór programu powinien być pochodną celu, któremu służyć ma podjęcie studiów. Według niej każdy powinien mieć ten cel dokładnie określony i każdy powinien sobie zadać pytanie, „po co mi te studia są? Który obszar swojej wiedzy chcę najbardziej rozwijać?" Jak widać bez dogłębnej analizy oferty programów MBA trudno będzie odpowiedzieć na te pytania. A ze względu na fakt, iż każdy z nas ma inne priorytety i potrzeby, warto odpowiednio się rozeznać z programami studiów MBA i przygotować najlepszy program dla siebie.

WYPRÓBOWAĆ PROGRAM

W momencie, gdy już znajdziemy najlepszy dla nas program, warto go przetestować. Prof. Marek Gruszczyński i Wiesław Banasiewicz z Canadiam Executive MBA Szkoły Głównej Handlowej podpowiadają, że niektóre programy organizują możliwość przyjścia na konkretne zajęcia, zobaczenia, jaki jest poziom wiedzy i jaka jest atmosfera podczas zajęć. Warto także posłuchać studentów i wykładowców. Można porozmawiać na gorąco z profesorem i nabrać wyobrażenia, jak te studia będą wyglądać. Należy pamiętać, że studia MBA to ogromne wyzwanie życiowe, dlatego warto się sprawdzić przed wydaniem pieniędzy, kiedy jeszcze jest czas na zorientowanie się, jakich cech nam brakuje lub co można uzupełnić przed studiami. Zatem przygotowanie się poprzez przyjście na zajęcia próbne przed rozpoczęciem studiowania wydaje się nieocenioną wskazówką dla osób zainteresowanych studiami MBA.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Będąc już zdecydowanym na dany program MBA, można zacząć się przygotowywać konkretnie do niego pod względem wymogów formalnych. Najczęstszym etapem selekcji kandydatów na programy MBA jest rozmowa rekrutacyjna. Jednakże czy na nią można się w ogóle przygotować? Niektórzy profesorowie krótko odpowiadają „nie". Albo się ma to coś, albo nie. Dr Mieczysław Błoński z Prestigious American MBA dodaje, że „do rozmowy kwalifikacyjnej nie należy się przygotowywać, trzeba tylko zachować podczas niej zdrowy rozsądek". Jednakże zamiast liczyć wyłącznie na wrodzone umiejętności warto wziąć pod uwagę kilka dobrych rad prof. Witolda Bieleckiego z Akademii Leona Koźmińskigo w Warszawie. „Jeżeli rekrutacja przybiera formę rozmowy kwalifikacyjnej, należy przekonać komisję, że wiedza nabyta podczas trwania programu MBA jest nam potrzebna jak rybie woda, czyli że pozwoli nam efektywnie zarządzać naszym stanowiskiem pracy, biznesem, który prowadzimy czy być bardziej efektywnym w dużej organizacji. (...) jeżeli ktoś zajmuje dość wysokie stanowisko w firmie, to jest też w stanie dokładnie wskazać jakiej wiedzy mu brakuje, a tym samym wykazać, że wiedza nabyta w ramach programu jest mu bardzo potrzebna". Jak widać w pewnym stopniu możemy przygotować sobie pewną listę argumentów, opartą na własnym doświadczeniu, potrzebach i celach, by w czasie rozmowy logicznie i z ogromną pewnością siebie przekonać komisję rekrutacyjną, że to właśnie ja jestem najlepszym kandydatem.

Jeżeli jednak przygotowanie się do samej rozmowy rekrutacyjnej wydaje się trudne, warto przygotować się na studia MBA mentalnie. Najpierw powinno się poznać samego siebie i własne motywacje, potrzeby, zanalizować, czy to jest właściwy moment na studia MBA, jak wpłyną one na moją karierę i rozwój osobisty, a do tego zaplanować te studia włączając w to rodzinę i przyjaciół.

Koniec części I

II część artykułu opublikujemy pod koniec sierpnia 2011 roku.

Artykuł został przygotowany na podstawie rozmów przeprowadzonych z dyrektorami, abwolentami i uczestnikami studiów MBA i opublikowanych w MBA Portal. Pełne teksty wywiadów można przeczytać w zakładce „Wywiady".


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
MBA Portal

MBA Portal

Redakcja MBA Portal

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl