Jak wybrać studia MBA?

Szacuje się, że na świecie istnieje od 8 do 12 tysięcy programów MBA. W dodatku wiele z nich na dobrą sprawę nie powinno posługiwać się tą nazwą. Jak w takim wypadku wybrać ten właściwy? Odpowiedzi będzie o wiele łatwiejsza jeśli do sprawy podejdziemy metodycznie i posłużymy się poniższymi kryteriami wyboru.

Reputacja

Po pierwsze należy wziąć pod uwagę reputację instytucji organizującej kurs. Trzeba sprawdzić, czy jest to uznana uczelnia, która oferuje wiele różnorodnych programów MBA oraz czy jej programy pozwalają nie tylko na analizę przełomowych badań, ale również poznawanie standardów niezbędnych w praktyce. Warto zwrócić uwagę na to czy dana instytucja posiada uczelnie partnerskie w innych rejonach świata, co w praktyce powinno przekładać się na wymianę globalnych doświadczeń.
Reputacja konkretnej uczelni może być jednak czasami trudna do indywidualnej oceny, dla-tego z pomocą przychodzą różnego rodzaju instytucje przyznające akredytacje i prowadzące rankingi. Dobra uczelnia oferujące MBA to taka, która posiada międzynarodowe i uznane certyfikaty. Instytucje, które wydają tego typu potwierdzenia jakości nauczania sprawdzają proces dydaktyczny już fazie jego projektowania. W wielu przypadkach utrzymanie certyfikatu wiąże się także z koniecznością nieustannego sprawdzania poziomu kształcenia. Wśród najbardziej znanych instytucji certyfikujących należy wymienić EQUIS (European Quality Improvement System), AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) and AMBA (Association of MBAs).

Pomocne mogą być również międzynarodowe rankingi biorące pod uwagę m.in. doświadcze-nia zawodowe uczestników, udział studentów zagranicznych, a nawet wielkość wzrostu pensji po ukończeniu kursu.

Jakość programu nauczania

Warto również przyjrzeć się samemu programowi nauczania. Jedną z najważniejszych cech dobrych studiów MBA jest ich aktualność. Z perspektywy dziekana WU Executive Academy widzę, jak wiele pracy trzeba włożyć, aby ją utrzymać. Jest to ważne zwłaszcza w czasach dynamicznych zmian w gospodarce, ekonomii i biznesie widocznych w ciągu kilku ostatnich kryzysowych lat.

Należy również dopasować tryb studiów do swoich możliwości. Kursy mogą być prowadzone w modelu full-time, part-time lub zdalnie. Wieloletnia praktyka pokazuje, że model part-time, w którym studenci przyjeżdżają na uczelnię co jakiś czas, by uczestniczyć z serii zajęć, jest coraz częściej ceniony przez zajętych managerów.
Niemniej ważną sprawą jest także praktyczny wymiar kursu, który powinien przyjmować nie tylko postać analizy tzw. „case studies", ale także wizyt w firmach czy wykładów pro-wadzonych przez praktyków. Warto zorientować się, czy uczelnia wykorzystuje również możliwości nowych technologii. Platformy e-learningowe umożliwiają dostęp do niezbędnych multimedialnych materiałów za każdym razem, niezależnie gdzie przebywa uczestnik kursu.

A może specjalizacja?

Każdy kto staje przed wyborem powinien zadać sobie również pytanie, czy wybrać klasyczny kurs MBA, czy jeden z tzw. Professional MBA? Pod drugim pojęciem kryją się wyspecjalizowane programy koncentrujące się na danym obszarze działalności instytucji (controling, finanse, marketing) lub konkretnej branży.

Professional MBA programy koncentrujące się na danym obszarze zarządzania będą atrakcyjne dla osób chcących poznać doświadczenia kolegów zajmujących się ta samą tematyką jednak w innych branżach. Tego typu studia na pewno będą pomocne w przypadku chęci zmiany pracy a nawet branży. Programy koncentrujące się na konkretnej gałęzi gospodarki pozwolą zdobyć kompleksowa wiedzę dotyczącą metod zarządzania w różnych obszarach na konkretnych przykładach przedsiębiorstw i instytucji działających w danej dziedzinie. Wiele uczelni oferuje również mieszanki tych dwóch podejść, które jeszcze bar-dziej przystosowują się do potrzeb studentów. Niezależnie od typu kursu jego program po-winien umożliwiać szkolenie swoich umiejętności przywódczych.

Ostatni ale nie mniej ważni

Wraz z reputacją uczelni i jakością programu powinni iść odpowiedni ludzie. Chodzi tu zarówno o uznanych międzynarodowych ekspertów, którzy występują w roli wykładowców, jak i o studentów. Wykładowcami powinni być zarówno naukowcy obiektywnie badający zjawiska, jak i praktycy dostarczający wiedzy wprost z linii frontu. Z kolei tę drugą grupę w przypadku studiów MBA powinni tworzyć również bardzo doświadczeni managerowie i kierownicy.

Niezależnie od jakości programu i sposobu organizacji zajęć uczymy się przecież przede wszystkim od ludzi. Dobry program MBA powinien umożliwiać spotkanie osób, z których doświadczenia możemy czerpać garściami. Pamiętajmy, że o jego wartości świadczą nie tylko umiejętności i wiedza jaką wyniesiemy ze studiów, ale także liczba i jakość na-wiązanych kontaktów.

prof.zw. dr hab. Bodo B. Schlegelmilc

prof.zw. dr hab. Bodo B. Schlegelmilc

prof.zw. dr hab. Bodo B. Schlegelmilc, Dziekan WU Executive Academy specjalizującej się w organizowaniu programów MBA, będącej częścią największej europejskiej uczelni ekonomicznej - Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu.

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl