Jak przygotować swój życiorys do rekrutacji na studia MBA?

Jak przygotować swój życiorys do rekrutacji na studia MBA?

Większość programów MBA w czasie procesu rekrutacji wymaga złożenia przez kandydatów życiorysu. Być może większość z was myśli: „Nie ma problemu, mam już życiorys”. Niestety, nie jest to takie proste. Życiorys składany do szkoły biznesu różni się znacznie od profesjonalnego życiorysu, ponieważ każdy z nich ma inny cel.

Profesjonalny życiorys pokazuje potencjalnym pracodawcom, że mamy konkretne umiejętności i doświadczenia. Innymi słowy profesjonalny życiorys „sprzedaje” naszą zdolność do wykonywania pracy i powinien być dostosowany do wymogów branży. Powinien więc zawierać specyficzną dla branży terminologię i żargon.

W przypadku aplikacji na studia MBA komisja rekrutacyjna poszukuje zupełnie innych informacji o nas – kandydatach. Życiorys na studia MBA powinien dostarczyć dowodów, że odnieśliśmy sukces, wykazaliśmy się przywództwem, umiemy odnaleźć się w pracy menedżera. Innymi słowy życiorys na studia MBA sprzedaje nasz przyszły potencjał.

Po latach przygotowania profesjonalnego życiorysu, wyszczególniania w nim specjalistycznej wiedzy technicznej i branżowej możemy się zastanawiać, w jaki sposób powinniśmy przygotować nasz życiorys do aplikacji na studia MBA.

Poniżej przedstawiamy nasze najważniejsze wskazówki, które mogą pomóc w przygotowaniu życiorysu dostosowanego do oczekiwań komisji rekrutacyjnej na studiach MBA.

1. Nie przedstawiaj swojego opisu stanowiska

Profesjonalny życiorys zwykle zawiera opisy stanowisk, na których pracowaliśmy. Często wymieniamy w nim zadania i obowiązki, które wykonywaliśmy w pracy zawodowej. To jest oczywiście świetna sprawa, jeśli mamy udowodnić, że ??możemy wykonać określoną pracę, ale w żaden sposób nie odróżnia nas to od innych kandydatów na studia MBA. Każdy w naszej roli może skopiować i wkleić te wypunktowania z opisu zadania. Członkowie komisji rekrutacyjnych na studia MBA nie muszą znać każdego szczegółu naszej pracy i tego, z czym konkretnie się wiążę i co pociąga za sobą. Zamiast tego powinniśmy pomyśleć o naszych kluczowych osiągnięciach i najważniejszych wydarzeniach. Jakie inicjatywy wprowadziliśmy? W jakich projektach odnieśliśmy sukces? Jak wykroczyliśmy poza swoją rolę? Jak przodowaliśmy, szczególnie w odniesieniu do swoich rówieśników? Skupmy się na najważniejszych wydarzeniach. Przedstawienie siebie, swoich osiągnięć, a co za tym idzie potencjału jest bardzo ważne. Czasami dobrze jest pominąć niektóre rzeczy, nad którymi pracowaliśmy, zwłaszcza jeśli nie brzmią imponująco dla kogoś spoza naszej firmy lub branży.

 2. Dołącz wyniki!

Najważniejsze elementy, które należy uwzględnić w życiorysie do szkoły biznesu to wiedza, osiągnięcia i wyniki. W związku z tym powinniśmy zaprezentować zarówno nasz wzrost osobisty w czasie, jak i jego wpływ na nasze wyniki karierze zawodowej. Im bardziej konkretne i wymierne są nasze wyniki, tym lepiej. Piszmy o konkretnych osiągnięciach jak np.  zwiększenie wydajność o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem lub o 1 mln zł w nowym biznesie dzięki x, y, z.

3. Skupmy się na przywództwie i miękkich umiejętnościach

Chociaż w obecnej roli zawodowej może być kluczowe, że jesteśmy ekspertami np. w dziedzinie SQL, to dla członków komisji rekrutacyjnej będzie to znacznie mniej interesujące. Zamiast szczegółowo opisywać wiedzę techniczną, którą zgromadziliśmy, skupmy się na prezentacji miękkich umiejętności, które rozwinęliśmy. Przedstawmy to, w jaki sposób staliśmy się liderem. Przywództwo może przybierać różne formy nawet jeśli nie zarządzaliśmy zespołem lub projektem (jeśli tak, to włączmy to do życiorysu). Istnieje wiele sposobów wykazania przywództwa i niekoniecznie jest to zarządzanie zespołem. Oczywiście umiejętności takie, jak praca zespołowa i komunikacja, też są równie ważne.

Wybierając mocne strony do zaprezentowania, ustalmy priorytety i zaprezentujmy te, które są najbardziej uniwersalne i istotne dla wielu branż np. analiza, myślenie strategiczne lub zarządzanie badaniami. One będą mogły przekonać czytelnika o tym, że ??możemy przodować w szkole biznesu i nie tylko.

4. Pokaż wiele aspektów swojego profilu

Uczestnicy studiów MBA i studenci najlepszych szkół biznesu to osoby aktywne poza pracą: często udzielają się w ich społecznościach, w sporcie, w różnych organizacjach itp. Mają hobby, zainteresowania, pasje. Często zdobywają nagrody lub certyfikaty lub inne osiągnięcia. Są zaangażowani w aktywności poza zakresem swojej pracy. Te szczegóły są ważne, aby pokazać komisji rekrutacyjnej na studia MBA inny aspekt naszej kandydatury. Pamiętajmy jednak o jakości nad ilością! Zbyt długa i szczegółowa lista naszych aktywności, do których kiedyś zgłosiliśmy się na ochotnika może nie do końca być dobry pomysłem (w niektórych przypadkach może nam nawet zaszkodzić).

Przedstawione powyżej rady to tylko najważniejsze punkty, na które warto zwrócić uwagę w czasie przygotowywania życiorysu do aplikacji na studia MBA. Pamiętajmy, że komisje rekrutacyjne poszukują osób z dużym potencjałem, otwartych, dynamicznych i chętnych do dalszego rozwoju.

Źródło: Beat the GMAT and Personal MBA Coach


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Jakub Leszczyński

Jakub Leszczyński

redaktor MBA Portal

 

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl