Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na studia MBA?

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na studia MBA?

Zarówno z organizacyjnego, jak i finansowego punktu widzenia studia MBA to duże wyzwanie. Pierwsze przeszkody mogą pojawić się już w momencie składania aplikacji, szczególnie wtedy, gdy kandydat chce dostać się do najlepszych uczelni, które regularnie zajmują wysokie miejsca w powszechnie cenionych rankingach programów MBA. Jednak, jeśli zaczynają już napływać zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, to znaczy, że ciężka praca nad aplikacjami, esejami i egzaminami GMAT/ GRE nie poszła na marne. Teraz należy dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby z powodzeniem przejść ten ważny końcowy etap procesu rekrutacji.

Rozmowa kwalifikacyjna na studia MBA jest jedną z najważniejszych części procesu aplikacyjnego i dlatego trzeba się do niej odpowiednio przygotować. Oto najważniejsze wskazówki, które mogą okazać się pomocne dla przyszłych kandydatów na studia MBA.

1. Wiedza o przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej 

Warto dowiedzieć się więcej o tym, jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna przed komisją rekrutacyjną na uczelni, do której kandydat aplikował. Dopasowanie programu MBA to kluczowa kwestia, na którą zwracają uwagę wszystkie szkoły biznesu. Jednak należy pamiętać i być przygotowanym na to, że niektóre uczelnie znacznie dokładniej sprawdzają informacje zaprezentowane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Zdobycie wiedzy na ten temat może więc sprawić, że aplikujący będzie czuł się znacznie swobodniej podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Wiedza o wybranym programie MBA

Kandydat powinien wykazać się wiedzą i zrozumieniem kultury danej uczelni. Umiejętność prezentacji aspektów, które zadecydowały o wyborze tej konkretnej szkoły biznesu, ma kluczowe znaczenie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Komisja rekrutacyjna chce wiedzieć, czy aplikujący wybrał odpowiedni program MBA tzn. dopasowany do doświadczenia zawodowego i dotychczasowych osiągnięć aplikującego, jak postrzega swój rozwój i co dzięki tym studiom może w przyszłości osiągnąć, a także jaką wartość dodaną może wnieść do wybranego przez siebie programu MBA.

3. Cele

Określenie celów, które kandydat na studia MBA chce osiągnąć w życiu zawodowym, to kolejny czynnik istotny podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Takie cele należy jasno zdefiniować i zwięźle wyjaśnić w powiązaniu z wcześniej złożonymi esejami. Warto przedstawić konkretne pomysły i plan działania, który doprowadzi do ich pomyślnej realizacji.

4. Konkretne przykłady, historie z życia wzięte

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej na studia MBA warto pokazać swoją osobowość i autentyczność. Dlatego należy dowiedzieć się, jakie pytania są najczęściej zadawane kandydatom na studia MBA. Dzięki takiej wiedzy aplikujący z wyprzedzeniem może przygotować konkretne przykłady, które podkreślą jego najistotniejsze umiejętności i cechy osobowości. Według specjalistów najlepiej jest przygotować 4-5 historii, które można łatwo zmodyfikować w zależności od pytań zadanych już podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Szczególną uwagę należy skupić na: sytuacjach, działaniach i wynikach.

5. Entuzjazm i bycie sobą

Specjaliści podkreślają, że szkoły biznesu chcą również wiedzieć, kim jest osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia MBA. Cenią entuzjazm i pasję, bycie energicznym, otwartość, swobodę wypowiedzi i autentyczność. Jeśli kandydat wykaże się takimi cechami, to z pewnością może liczyć na pozytywny wynik procesu rekrutacji.

Jak wspomniano na wstępie, decyzja o podjęciu studiów MBA prowadzonych przez renomowane uczelnie nie należy do najłatwiejszych z rozmaitych względów. Być może opisane powyżej wskazówki okażą się pomocne i pozwolą dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Należy również wspomnieć, że na rynku można znaleźć wyspecjalizowane firmy lub osobistych doradców pomagających przy wypełnieniu wymaganych dokumentów, m.in. aplikacji, jak i przygotowujących do rozmowy kwalifikacyjnej.

MBA Portal życzy powodzenia wszystkim kandydatom na studia MBA.

Źródło: Poets & Quants


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Jakub Leszczyński

Jakub Leszczyński

Redaktor MBA Portal

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl