Czy przedsiębiorczości można się nauczyć?

Czy przedsiębiorczości można się nauczyć?

W XX w. sukces utożsamiany był z umiejętnością czytania i pisania. Wtedy, aby osiągnąć sukces, każdy musiał doskonale posługiwać się językiem angielskim i komputerem. - To, co liczy się w XXI w., to zdolność do myślenia i działania jak przedsiębiorca, ponieważ przejście od społeczeństwa pracownika do społeczeństwa przedsiębiorczości jest nieuchronne.

Już w swojej przełomowej książce pt. Innowacja i przedsiębiorczość (ang. Innovation and Entrepreneurship), wydanej w 1985 r. Peter Drucker przewidział nadejście społeczeństwa, które cechuje przedsiębiorczość, innowacja i dynamika. Z kolei według innego wielkiego austriackiego teoretyka rozwoju gospodarczego i myśliciela Josepha Schumpetera przedsiębiorca powinien być w centrum życia gospodarczego – być siłą napędową gospodarki rynkowej, konkurencyjnej i tworzącej bogactwo.

Społeczeństwo przedsiębiorczości

Okazuje się, że Peter Drucker miał rację. Nigdy przedtem w historii ludzkości żadna zmiana nie miała tak ogromnego wpływu na biznes i społeczeństwo jak obecnie. Zmiany zawsze tworzą przestrzeń dla innowacji, a ci, którzy nie są w stanie przystosować się do zachodzących zmian, nie przetrwają. Innowacja to klucz do skutecznej konkurencji, wzrostu, postępu i dobrobytu. – Jednak innowacja nie dzieje się sama z siebie. Do jej realizacji potrzebni są ludzie z pasją: ktoś musi zidentyfikować możliwości wprowadzenia innowacji, przełożyć pomysły na produkty, usługi lub modele biznesowe oraz pomóc w osiągnięciu sukcesu w razie pojawienia się przeciwności. I właśnie to robią przedsiębiorcy.

W świetle wyników badań przeprowadzonych wśród członków zarządów z 350 największych firm na świecie, zawartych w najnowszym raporcie, Światowe Forum Ekonomiczne wskazało, że do 2020 roku cyfryzacja i robotyzacja lub Przemysł 4.0, mogą doprowadzić do zniknięcia pięciu milionów miejsc pracy na naszym globie. Tendencja ta dotyczyć będzie głównie stanowisk dla pracowników o najniższych kwalifikacjach, wykonujących czynności rutynowe, natomiast w ich miejsce pojawi się więcej nowych stanowisk pracy wymagających wyższych kwalifikacji. Wszyscy ci, którzy potrafią myśleć i działać w przedsiębiorczy sposób, będą wyróżniać się na tle pozostałych, ponieważ przedsiębiorczości nie da się zautomatyzować.

Dzisiaj duże międzynarodowe firmy lub przedsiębiorstwa rządowe nie tworzą już nowych miejsc pracy. W rzeczywistości od lat liczba zatrudnianych w nich osób spada na całym świecie. To właśnie innowacyjne start-upy, a także małe i średnie firmy zapewnią ciekawą pracę w przyszłości. Ale przedsiębiorcy są oczywiście potrzebni nie tylko wtedy, gdy trzeba rozpocząć działalność gospodarczą. Coraz więcej dużych firm kładzie szczególny nacisk na pozyskiwanie ludzi z właściwym nastawieniem do przedsiębiorczości, czyli tzw. samodzielnych specjalistów ds. wdrożeń, opracowujących nowe sposoby rozwoju firmy. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie, administrację, politykę czy kulturę, sytuacja zmienia się i należy ją traktować jako szansę na innowacje.

Czy można nauczyć się przedsiębiorczości?

- Uważam, że nie tylko można — wręcz trzeba! Nikt nie rodzi się z wiedzą niezbędną do zidentyfikowania i wykorzystania możliwości przedsiębiorczych. Oczywiście można próbować robić wszystko samodzielnie. Ale popełnienie błędów zawsze bardzo boli i zwykle dużo kosztuje. Łatwiej jest korzystać z dotychczasowej wiedzy i doświadczenia innych ludzi.


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Profesor Nikolaus Franke

Profesor Nikolaus Franke

Profesor Nikolaus Franke, dyrektor naukowy programu Professional MBA Przedsiębiorczość i Innowacje na WU Executive Academy, części Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (ang. WU Executive Academy's Professional MBA Entrepreneurship & Innovation) i kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Innowacyjności Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu.

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl