Wielka kariera menedżera-gawędziarza

Ci, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, zawsze uzyskują najlepsze oferty pracy. Zawsze.

Wyobraź sobie, że w czasie rekrutacji masz dwóch kandydatów. Mają oni takie same kwalifikacje i doświadczenie. Jeden z nich opowiada żywe historie pokazując swoje umiejętności oraz osiągnięcia. Drugi, przeciwnie, jest bezbarwną i nieokreślonego rodzaju osobą. Jak myślisz, kto ma większe szanse dostać pracę? Cóż, na koniec dnia, kandydat, któremu udało się zrobić największe wrażenie, zawsze będzie się wyróżniać.

Gawędziarze ani nie opowiadają bajek ani nie kłamią. Są to ludzie, którzy rozumieją i wiedzą, że ich opowiadania są wysokiej jakości opakowaniami dla ich wiedzy i doświadczenia. Oczywiście, żadna opowieść nie zastąpi profesjonalnej wiedzy czy umiejętności, ale z pewnością doda im wartość. Te opowieści są jak eleganckie suknie pięknych kobiet. Są jak kwiaty i świece na kolacji dla dwojga.

Czy wyobrażałeś sobie scenę z poprzedniego zdania? Widzisz, tak działają opowiadania. To nie są słowa, których używasz, ale obrazy, jakie możesz nimi wyczarować i pozostawić w umysłach swoich partnerów biznesowych.

Stać się dobrym gawędziarzem jest stosunkowo łatwo. Oto kilka wskazówek, jak tworzyć historie, które oczarują rozmówców.

1 . Przechodź pomiędzy opowiadaniem epizodycznym a refleksyjnym

Na każdym stanowisku pracy istnieje profil osobowości idealnego kandydata. Na przykład, oferta pracy może wyglądać następująco: "Szukamy innowacyjnej i elastycznej osoby, która jest doskonałym graczem zespołowym." W takim przypadku zadaniem osoby rekrutującej podczas rozmowy jest upewnić się , między innymi, że kandydat spełnia te kryteria. Więc kiedy pyta: "Czy jesteś innowacyjny? " jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź: " Tak, jestem". Ale czy to jest wszystko, co jest do powiedzenia? Nie, gdyż to jest dobry moment, aby powiedzieć wspaniałą historię. Sztuką jest, aby umiejętnie przechodzić pomiędzy opowiadaniem refleksyjnym i epizodycznym.
• Refleksyjne oznacza ocenianie samego siebie, np. „Jestem osobą innowacyjną".
• Epizodyczne oznacza opowiedzenie historii, która jest poparciem dla twojego twierdzenia.

Jak to działa w praktyce? Osoba rekrutująca zadaje kandydatowi pytania dotyczące każdej cechy osobowości, która jest wymagana na danym stanowisku. Drąży ona taki temat, aby dowiedzieć się jak najwięcej o kandydacie w danym aspekcie jego osobowości. Na przykład, może zapytać: "Jaka była twoja ostatnia poważniejsza innowacja?" Należy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, zbierając razem krótkie i ekscytujące historie ze swojego życia dla każdej z cech osobowości, wymaganych w ogłoszeniu o pracę. Odpowiadając na pytanie, należy najpierw dokonać refleksyjnego twierdzenia, a następnie opowiedzieć epizodyczny dowód. Przygotowanie swoich historii pozwala na zebranie dowodów, że jest się idealnym kandydatem. Podczas rozmowy, należy przedstawiać jeden dowód po drugim, jak gdyby się było w amerykańskim sądzie i próbowało przekonać ławę przysięgłych do swoich argumentów.
Podam kilka przykładów :
• "Czy jesteś innowacyjny? " - " Tak, jestem. Pozwolę sobie pokrótce opowiedzieć o moich najnowszych i najważniejszych innowacjach: U mojego poprzedniego pracodawcy, miałem pomysł, jak zreorganizować procesy sprzedażowe, a tym samym poprawić sytuację, w której nikt nie był w pełni zadowolony z ... "
• "Szukamy gracza zespołowego" - " Uwielbiam pracować jako część zespołu. Niedawno byliśmy na spotkaniu, i omawialiśmy przyszły podział obowiązków z kolegami z oddziałów z innych krajów... "
• "Twoja nowa praca będzie wymagać, aby być elastycznym" "Muszę się uśmiechnąć , bo to przypomina mi sytuację, w której znalazłem się, gdy kilka tygodni temu nasz Prezes poprosił mnie 5 minut przed rozpoczęciem ważnej konferencji, abym go zastąpił, mówiąc, że pilnie potrzebuje wyjechać na lotnisko i poprosił mnie, abym poprowadził prezentację przed stu osobową publicznością w jego imieniu ... "

2 . Użyj metody STAR

Massachusetts Institute of Technology (MIT), zaleca wykorzystanie metody STAR do opowiadania.
• Sytuacja (Situation): Jak wyglądała sytuacja ?
• Zadanie (Task): Jakie zadanie trzeba było wykonać ?
• Działanie (Action): Jakie działania podjąłeś?
• Wynik (Result): Jaki wynik udało ci się osiągnąć?

Można również mówić najpierw o zadaniu, a potem przedstawić sytuację , np. : "Spółka XY zaprosiła mnie do współpracy w budowaniu linii biznesowej ABC (zadanie) , która wcześniej nie istniała (sytuacja) Wraz z moim zespołem, uruchomiłem produkt xyz (action), co zwiększyło ogólne obroty firmy o x% w ciągu roku (wynik)."

Dodatkowa wskazówka: Należy opowiedzieć, jak się wtedy czułeś, np. "Byłem bardzo dumny z naszego zespołu, kiedy po trzech tygodniach trzymałem w moich rękach pierwszy udany prototyp."

Inną dodatkową wskazówka: podkreślaj jaki wpływ miał na twoje życie sytuacja z opowieści i jak cię ona zmieniła np. "To właśnie w tym momencie, pierwszy raz uświadomiłem sobie, że pracuje w międzynarodowej sprzedaży i że to było to, co chcę robić w życiu"

Jeśli weźmiesz sobie te porady do serca, ty i twój rozmówca będziecie mogli korzystać z wielu różnorodnych i stymulujących intelektualnie rozmów kwalifikacyjnych, które wszystkim zapadną w pamięć na długi czas .


Komentarze

Kocurkowaty 24 stycznia 2014 / Odpisz

Dobrze napisane :)


Wyślij komentarz
 Dr. Conrad Pramböck

Dr. Conrad Pramböck

Head of Compensation Consulting
Pedersen & Partners

cp@conradpramboeck.com
www.conradpramboeck.com

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl