Szkolenia a rynek

Konkurencja rynkowa, postęp technologiczny oraz coraz większe wymagania Klientów warunkują nieustającą potrzebę zwiększania kompetencji pracowników. Dziś wydaje się być oczywiste, że fundamentem długofalowego sukcesu organizacji jest przede wszystkim efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi. Nikt już nie pyta; czy warto szkolić, lecz raczej: w jakie szkolenia warto inwestować ? Dzięki szkoleniom pracownicy są na bieżąco z pojawiającymi się na rynku nowościami i możliwościami ich wykorzystania.

W firmach powszechne staje się przekonanie, że silną przewagę konkurencyjną można budować dzięki aktualizowaniu, poszerzaniu i uzupełnianiu wiedzy i umiejętności pracowników, jednak często trudno jest ustalić właściwą strategię szkoleniową.
Jak wybrać i efektywnie korzystać z usług proponowanych przez firmy szkoleniowe ?

Dlaczego szkolenia?

Najczęściej pomysł uczestnictwa w szkoleniach wynika z potrzeby rozwiązania konkretnej sytuacji problemowej. Jeśli pracownicy pomimo motywowania premiami, nagrodami czy wycieczkami pozostają na stałym lub podobnym poziomie efektywności, a zależy nam na szybkim zyskaniu przewagi na rynku, powinniśmy odpowiednio dobrać treningi i szkolenia. Bardzo istotnym elementem na tym etapie jest strategiczne planowanie szkoleń, tak aby stanowiły odpowiedź nie tylko na potrzeby widziane z pułapu firmy jako całości, ale też z punktu widzenia kariery zawodowej każdego pracownika.

Przy tworzeniu najbardziej optymalnego planu szkoleniowego należy wziąć pod uwagę min. cel, który chcemy osiągnąć, na rozwoju jakich umiejętności pracowniczych szczególnie nam zależy, jaka będzie grupa docelowa pracowników objęta działaniami szkoleniowymi i jakie konkretne korzyści przyniesie szkolenie danemu przedsiębiorstwu.

Świadomość tego, że nawet jeśli firma funkcjonuje dobrze, to może działać jeszcze lepiej, dzięki podwyższaniu wiedzy pracowników i ich umiejętności interpersonalnych.

Jakie szkolenia: otwarte i zamknięte ?

Biorąc pod uwagę organizacyjny charakter szkoleń wyróżniamy szkolenia wewnętrzne, zewnętrzne oraz otwarte i zamknięte. Szkolenia wewnętrzne przeprowadzane są w miejscu pracy najczęściej przez wydelegowanych do tego pracowników (np. trenerów wewnętrznych) i mają charakter przystosowujący do danego stanowiska pracy.
Korzystanie z usług szkoleniowych zewnętrznej instytucji oraz uczestnictwo w konferencjach, ćwiczeniach, seminariach poza firmą charakteryzuje szkolenia zewnętrzne.
Szkolenia zamknięte są dedykowane dla konkretnej grupy pracowników w ramach danej firmy z uwzględnieniem charakterystyki ich pracy, dzięki czemu grupa uczestników szkolenia zamkniętego zwykle jest homogeniczna. Szkolenia zamknięte są tworzone i realizowane zgodnie z zamówieniem danej firmy, gdyż przeważnie odbiorcą tego typu szkoleń jest konkretna instytucja, która prosiła o zrealizowanie szkolenia na ich własnych warunkach.
To firma ustala termin i miejsce szkolenia. Dostawca usługi szkoleniowej otrzymuje schemat wizji takiego szkolenia od firmy i stawiane są przed nim konkretne cele szkoleniowe . Wstępem do przeprowadzenia szkolenia zamkniętego każdorazowo jest rozpoznanie i analiza potrzeb uczestników szkolenia oraz potrzeb organizacji, w której pracują.

Szkolenia otwarte mają charakter ogólnodostępny i często wiążą się z dobrowolnym uczestnictwem w szkoleniu. Nabór na szkolenie otwarte nie jest ograniczony żadnymi barieriami (aczkolwiek liczba uczestników jest zwykle ściśle określona). Często o szkoleniach otwartych mówi się jako o kursach publicznych. Organizator szkolenia otwartego ustala termin i miejsce szkolenia. Ogólnodostępność tego szkolenia powoduje, że na sali szkoleniowej mogą spotkać osoby reprezentujące różne firmy, dzięki czemu można nabywać nową wiedzę i umiejętności nie tylko od trenera ale i za pośrednictwem wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Na forum takiego szkolenia tworzy się burza mózgów, której efektem są nowe myśli, pomysły, ciekawe i odmienne punkty widzenia na dany temat. Podczas wspólnej wymiany doświadczeń i rozpatrywania tematu szkolenia można zweryfikować na jakim etapie rozwoju wiedzy i umiejętności jesteśmy w porównaniu z innymi firmami. Tego typu nauka daje możliwość wyszkolenia poszczególnych osób z danego tematu. Szkolenie otwarte jest idealnym rozwiązaniem gdy pracodawca chce przeszkolić 1-3 pracowników z danego tematu, przy większej liczbie proponowane są szkolenia zamknięte.

Wady i zalety

Niewątpliwie szkolenia otwarte i zamknięte łączy fakt, iż są skonstruowane dla pewnej grupy odbiorców. Zarówno w formie otwartej, jak i zamkniętej zarys szkolenia jest tworzony podobnie: każdorazowo przygotowuje się schemat szkolenia, a następnie dobierany jest trener, który idealnie sprawdzi się w danym schemacie.

Niektóre elementy będą się powtarzać, ale mogą się też od siebie różnić (np. planowanie, projektowanie szkolenia, przygotowywanie materiałów). Szkolenia zamknięte rozpoczynają się od rozpoznania i analizy potrzeb szkoleniowych danej firmy, natomiast szkolenia otwarte z analizy rynku, po której następuje procedura rekrutacji i selekcji kandydatów.

Do zalet szkoleń otwartych niewątpliwie można zaliczyć ogólnodostępność, gdyż każdy z nas może wziąć udział w szkoleniu z wybranego przez nas zakresu jeśli tylko poczuje taka potrzebę, niezależnie od aktualnej polityki szkoleniowej firmy możemy we własnym zakresie podnosić własne kompetencje.

Ogromnym atutem jest też możliwość wymiany doświadczeń zawodowych i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Firmy szkoleniowe mają szeroka gamę szkoleń otwartych w ofercie, stąd tez duże prawdopodobieństwo, że każdy z nas będzie mógł swobodnie znaleźć szkolenie, którego tematyka i program będzie odpowiadało naszym oczekiwaniom.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa szkolenia otwarte są atrakcyjne, gdyż można wysłać na szkolenie tylko jednego pracownika, co stanowi mniejszy koszt dla firmy.

Słabym punktem szkoleń otwartych może okazać się zbyt duże uproszczenie zagadnień
i tematów, które powinny być dopasowane do wszystkich uczestników. Raczej ciężko jest rozmawiać o szczegółach i konkretnych sprawach związanych z daną firmą. Szkolenia otwarte są sztywna organizacyjnie- nie mamy wpływu na wybór trenera, odbywają się w konkretnym miejscu i czasie- to my musimy się dopasować. Główna zaletą szkoleń zamkniętych jest to, że to my mamy wpływ na stworzenie i dopasowanie odpowiedniego dla naszej firmy programu szkolenia.
Możemy zadbać o wybór konkretnego trenera, przygotowanie materiałów zgodnie z naszymi oczekiwaniami i wybrać odpowiadający pracownikom termin i miejsce szkolenia. Szkolenie poprzedzone analizą potrzeb będzie opierało się na rozpatrywaniu interesujących nas obszarów tematycznych i dotykało naszych codziennych problemów, co daje nam możliwość szczegółowo omówić konkretne sytuacje zawodowe.

Jeśli interesuje nas przeszkolenie większej ilości pracowników, to oferta szkolenia zamkniętego jest dla nas ewidentnie atrakcyjna cenowo. Szkolenia zamknięte dają zdecydowanie większą satysfakcję z uczestnictwa i możliwość stworzenia cyklu szkoleń, a także systemu ewaluacji i możliwość obserwacji jak ludzie się rozwijają w czasie. Łatwiej jest też egzekwować efektywność szkolenia zamkniętego.

Główną wadą jest brak możliwości wymiany doświadczeń biznesowych z innymi korporacjami. Zagrożenie stanowi też możliwość braku otwartości uczestników szkolenia -skoro wszyscy się znają, to każdy chce dobrze wypaść przed grupą i boi się ośmieszenia, co może powodować obniżoną aktywność w wyrażaniu swoich opinii. Często zdarza się tak, że trener prowadzi szkolenie w siedzibie firmy i ludzie cały czas myślą o tym co się dzieje w pracy- brak koncentracji i rozluźnienia.

Wybór zależy od Ciebie

Szkolenia otwarte nie opierają się on tylko na przekazywaniu wiedzy przez szkolącego, ale również na wymianie informacji pomiędzy biorącymi udział w kursie uczestnikami z różnych firm. Dodatkowo poza zdobyciem nowych umiejętności, szkolenia te stwarzają doskonałą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń biznesowych. Szkolenie zamknięte przygotowuje się specjalnie na potrzeby danej firmy i pracowników. Potocznie nazywa się to „szyciem na miarę". Firma szkoleniowa dokonuje analizy sugerowanych problemów i szuka optymalnego kierunku szkolenia. Uwzględnia się specyfikę firmy, dzięki czemu cele wyznaczane są indywidualnie, a program dostosowany jest do danej firmy. Szkolenie takie pozwoli tak wpłynąć na rozwój pracowników, aby zdobytą wiedzę mogli efektywnie wykorzystać dla dalszego rozwoju firmy.
Niezależnie od rodzaju szkoleń jedno jest pewne, każde z nich powinno być dobrze przygotowane by spełnić oczekiwania klientów, bo „ to, co jest dobre dziś, jutro może być już tylko wystarczające".

Ilona Szponar


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Ilona Szponar

Ilona Szponar

BRAINSTORM Szkolenia

www.brainstorm.biz.pl

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl