Pandemia uczy, że warto się uczyć

Pandemia uczy, że warto się uczyć

Kryzys wywołany koronawirusem powiedział menedżerom: sprawdzam. Badana rok przed pandemią, przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów, kadra zarządzająca i specjaliści za  najważniejsze kompetencje przyszłości (w perspektywie 5 lat) uznali te dotyczące przystosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości. Nikt nie spodziewał się wtedy, że zmiana nastąpi tak szybko, będzie aż tak gwałtowna, rozległa i głęboka. Z kryzysową rzeczywistością lepiej radzą sobie ci, którzy inwestowali i nadal inwestują w wiedzę.

W badaniu GFKM na podium pożądanych w przyszłości kompetencji menedżerskich znalazły się: szybkie reagowanie na zmiany, gotowość do ciągłego uczenia się, otwartość na nowe pomysły i działania. Wysoko ocenione zostały też: aktywne poszukiwanie nowej wiedzy i elastyczność w działaniu. Zawsze dla zarządzających liczy się też umiejętność działania pod presją.

– W dobie kryzysu zastosowanie mają wszystkie te kompetencje. Kto kształcił się i zadbał o rozwój kompetencji własnych i zespołów, szybciej i skuteczniej przestawił z trybu „normalnego”, bieżącego i  strategicznego zarządzania na tryb kryzysowy, siłą rzeczy bardziej zadaniowy. Świadomy, wyedukowany menedżer nie będzie zwlekał z podejmowaniem decyzji, nie będzie też wahał się skorzystać z wiedzy i doświadczenia doradców w kwestiach, których rozwiązanie leży poza kompetencyjnymi możliwościami jego i kadr, którymi dysponuje – mówi dr Tomasz Harackiewicz, Dyrektor Programów Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, doświadczony doradca i ekspert w dziedzinie polityki innowacyjności.

Czego uczy kryzys i czego warto uczyć się już w kryzysie?

Kryzys  w dobie pandemii należy rozumieć dwojako. Jako trudną sytuację, w której nagle znalazła się organizacja, i która niesie poważne ryzyka związane z być albo nie być firmy oraz jako kryzys gospodarczy, czyli grożącą nam i całemu światu głęboką recesję, której symptomy zaczynamy już zauważać. Bez względu jednak na to, do którego z tych obszarów się odniesiemy, kryzys uczy nas, że warto się uczyć. Wygrywają bowiem ci, którzy dzięki rozwiniętym kompetencjom, lepiej sobie z nim poradzą.

– Ponieważ nic nie wskazuje na to, by sytuacja szybko wróciła do „normy, jaką znamy” i przyszłość rysuje się bardzo mgliście, warto już teraz inwestować w rozwój kompetencji i umiejętności, które dadzą nam przewagę konkurencyjną obecnie i w okresie post-pandemicznym – twierdzi dr Tomasz Harackiewicz z GFKM.

Krótki okres funkcjonowania firm w warunkach pandemii pokazał pewne trendy, które będą charakterystyczne dla „nowej normalności”. Covid-19, jak ujmuje to krążący w mediach społecznościowych mem, przejął odpowiedzialność za cyfrową transformację firm, których znaczna część odkryła na przykład zalety pracy zdalnej.

Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że wiele firm zdobyte „digitalizacyjne” doświadczenia zdyskontuje w warunkach „nowej normalności”. Konsekwencje przyspieszonej cyfryzacji dotkną wielu sfer funkcjonowania biznesu. Szersze stosowanie zdalnej pracy to na przykład mniejsze zapotrzebowanie na powierzchnie biurowe czy też podróże służbowe. Masowe przejście do pracy w zdalnych zespołach pokazało jednak, że znaczna część ich liderów ma problemy z zarządzaniem takimi zespołami. Organizowanie pracy własnej i zespołu, stawianie celów i kontrola zadań, komunikacja z pracownikami czy też motywacja pracowników w trybie zdalnym to przykładowe kompetencje, których niedostatek odczuło wielu menedżerów w warunkach pandemii.

– Innym zagadnieniem, nowym dla wielu menedżerów, jest zarządzanie kryzysowe w firmie.  Spadek obrotów czy też widmo upadłości są dla wielu firm fenomenem, którego nigdy jeszcze nie doświadczyły.  Konieczne okazuje się bezwzględne cięcie kosztów, obniżenie wynagrodzeń czy też masowe zwolnienia pracowników. Zarządzanie kryzysowe to też konkretna wiedza i umiejętności, których można się nauczyć – podkreśla dr Tomasz Harackiewicz z GFKM.

Rynek szkoleniowy odpowiedział na te potrzeby. W Internecie mamy wysyp darmowych lub płatnych webinarów i szkoleń z obszaru zarządzania kryzysowego, finansów, prawa czy też umiejętności menedżerskich, mających w tytule słowa Covid-19, pandemia czy też kryzys. Ich wartość merytoryczna i praktyczna jest zróżnicowana, warto zatem sprawdzić firmę i trenera zanim dokonamy wyboru. Warto też wrócić do „klasycznych” szkoleń, kiedy tylko będzie to możliwe. Jedno bowiem jest pewne: „nowa normalność” będzie wymagała kompetentnych menedżerów i  specjalistów, ponieważ najtrudniejsze czasy dopiero przed nami.


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
GFKM

GFKM

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl