Menadżer coachee

Świadomość osobistych strategii sukcesu i umiejętność ich wykorzystywania jest kluczową kompetencją osób z powodzeniem budujących własne kariery i choć kariera nie zawsze musi się łączyć z pionowym awansem, to w przypadku stanowisk menadżerskich nie da się tego uniknąć. Osiąganie sukcesów w karierze menadżera wiąże się z posiadaniem szeregu umiejętności i cech, które je umożliwiają. Jedną z wielu jest przedsiębiorczość i im wyżej w strukturze organizacyjnej, tym bardziej jest ona wymagana. W encyklopedii zarządzania, przedsiębiorczość definiowana jest, jako odwaga w wyznaczaniu celów i ich realizacji, zdolność do wykorzystywania nadarzających się okazji, sprawność i chęć uczenia się oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Zatem przedsiębiorczy, odnoszący sukcesy menadżer poszukuje nie tylko okazji biznesowych, lecz również możliwości własnego rozwoju i wykorzystuje szanse by dowiedzieć się jak przy osobistych strategiach sukcesu eliminować ewentualne strategie porażki. W związku z tym, nie boi się wiedzy o sobie, potrafi mierzyć się z własnymi słabościami, bez lęku przechodzi przez stopnie prowadzące go do rozwijania inteligencji emocjonalnej i społecznej, odkrywania własnego potencjału, a w konsekwencji do doskonalenia kompetencji efektywnego menadżera/przywódcy.

Skuteczną, sprawdzoną i zindywidualizowaną metodą wsparcia w tym procesie rozwoju jest coaching, który stawia menadżera w roli coachee i każe mu się przyglądać własnym postawom, przekonaniom, obawom i zasobom, które może wykorzystać, obalić lub zmienić w procesie realizacji własnych celów niezależnie od tego czy są one osobiste czy zawodowe, ponieważ zwykle realizacja jednych wpływa na realizację drugich.
Tymczasem nie każdy menadżer jest gotowy na przyjęcie roli coachee w procesie coachingu, szczególnie wtedy, gdy nie bardzo wie na czym ta rola polega, z czym się wiąże i co może mu dać. Czy wynika to z braku przedsiębiorczej odwagi, a może po prostu z braku wiedzy na temat metody.
Wyjaśnijmy zatem czym coaching jest, tym bardziej, że ze względu na ogólnie panującą obecnie na niego modę, często mylony jest z innymi formami wspomagania rozwoju.
Otóż coaching to proces pomagający ujawniać, pobudzać i wspierać zasoby coachee, opierający się na partnerskiej relacji z coachem i wzajemnym zaufaniu, gdzie kluczowym narzędziem jest rozmowa oparta na pytaniach. To. metoda, która inspiruje i pomaga budować coachee wartościowe postawy, pozwala mu osiągać zamierzone cele i rezultaty poprzez nowe strategie postępowania. To odblokowanie jego potencjału, odkrywanie motywacji i specyficzny rodzaj nauki (nie nauczania), bazujący na konkretnych celach i sytuacjach. To sposób na zwiększenie efektywności coachee w realizacji zadań, podniesienie skuteczności działań i zwiększenia satysfakcji z tego, co robi, zarówno na polu zawodowym jak i osobistym.
To metoda bardzo rozwojowa, ale też wymagająca od coachee autentycznego pragnienia rozwoju, wiary w siebie, osobistej motywacji i gotowości na zmiany, które ten rozwój niesie. Dlatego za efekt procesu finalnie odpowiada coachee, bo tylko on naprawdę może realizować postawione sobie cele, które sam określa podczas sesji.
Korzyści jakie wynikają z coachingu zawarte są poniekąd w opisie metody, jednak warto dodać, że znacząco wpływa on na zwiększenie wydajności, optymalizację równowagi między życiem zawodowym i osobistym, wzrost motywacji, zdolność do autorefleksji, poprawę procesów podejmowania decyzji i większą elastyczność w sytuacji zarządzania zmianami. Potwierdzają to badania przeprowadzone w 2008 roku przez Chartered Institute for Professional Development wskazujące na deklarowane korzyści z coachingu: zwiększenie samoświadomości (68% odpowiedzi), bardziej zrównoważone życie (61% odpowiedzi), niższy poziom stresu (57% odpowiedzi), odkrywanie samego siebie (52% odpowiedzi), lepsza jakość życia (43% odpowiedzi), poprawa kompetencji komunikacyjnych (40% odpowiedzi), efektywniejsze kończenie projektów (36% odpowiedzi) .

Korzenie coachingu wywodzą się ze sportu, a jednym z prekursorów metody jest Timothy Galwey, trener i autor książki „Tenis - wewnętrzna gra", który odkrył, że uruchomienie własnej, wewnętrznej motywacji, pozwala odnosić większe, szybsze i bardziej trwałe efekty. Galwey stwierdził, że kluczowe jest precyzyjne określenie celu, a przy tym poznanie własnych zasobów, schematów zachowań, zidentyfikowanie systemów, w których się funkcjonuje, bo to pozwala na odnajdywanie lepszych rozwiązań do jego osiągnięcia. Co ważne - nie przez pokonywanie drugiego gracza, lecz przez pokonywanie przeszkód, które stawia.
Zatem aby pozwolić sobie na korzystanie z własnego potencjału podczas realizacji istotnych celów, przy pomocy uświadomionych i intencjonalnie stosowanych osobistych strategiach sukcesu, należy wykazać przedsiębiorczą odwagę. Odwagę w wykorzystywaniu pojawiających się okazji i możliwości rozwoju, które oferuje nam otoczenie, a jedną z nich może być właśnie coaching.

- Wilczyńska M., Nowak M., Kućka J., Moc coachingu, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2013., s. 20.  

Bożena Janowska

Bożena Janowska

Praktyk biznesu, trener, konsultant HR, certyfikowany coach, prowadzący coaching w Programie Executive MBA w PAM Center

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl