Krótszy tydzień pracy pomoże utrzymać pracowników?

Krótszy tydzień pracy pomoże utrzymać pracowników?

Największymi wyzwaniami menedżerów, obok presji płacowej i wzrostu kosztów działalności, są –według badań Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów – utrzymanie pracowników oraz podtrzymanie ich zaangażowania. Czy lekiem na odejścia z pracy i skutecznym sposobem motywowania zespołów oraz walki z wypaleniem zawodowym może być 4-dniowy tydzień pracy, wskazywany przez pracowników jako jeden z najbardziej pożądanych benefitów?

Z tegorocznego „Barometru Polskiego Rynku Pracy”, raportu opracowanego przez Personnel Service, wynika, że co trzeci pracownik chciałby benefitu w postaci  4-dniowego tygodnia pracy. 

Oczekiwania krótszego tygodnia pracy lub zmniejszenia tygodniowego wymiaru godzin pracy przy utrzymaniu 100 proc. wynagrodzenia zaczęły rosnąć wraz z wejściem na rynek pokolenia Z. Młodzi większą wagę niż ich rodzice przywiązują do równowagi między pracą i życiem prywatnym. Chcą rozwijać się zawodowo, godnie zarabiać i mieć czas na rozwijanie pasji oraz wypoczynek. Temat 4-dniowego tygodnia pracy coraz częściej pojawia się również w kontekście dbałości o zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników – komentuje Dominik Pieczewski, ekspert z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Potwierdzają to wyniki badań firmy doradczej LHH – 38 proc. pracowników w Polsce twierdzi, że w ostatnich 12 miesiącach doświadczyli wypalenia zawodowego z powodu zbyt ciężkiej pracy. Dwie trzecie badanych chciałoby pracować krócej, np. 4 dni w tygodniu. 15 proc. z tego powodu zdecydowało się zmienić pracodawcy.

Presja na skrócenie wymiaru godzin pracy będzie rosnąć. Poddawani jej pracodawcy, chcąc utrzymać pracowników, zmotywować ich do wydajniejszej pracy, a także by przyciągnąć talenty, mogą coraz częściej decydować się na wprowadzanie pożądanego benefitu, jakim jest  4-dniowy tydzień pracy. Oczywiście, będzie to uzależnione w dużej mierze od charakteru działalności. Nie wszędzie i nie w każdej branży da się skrócić czas pracy, bez zaburzenia procesów produkcji czy obsługi klientów – mówi Dominik Pieczewski z GFKM.

Z raportu „People at Work 2023” firmy ADP wynika, że w Polsce branżami, w których zatrudnieni najczęściej przewidują, że 4-dniowy tydzień pracy stanie się normą, są: ICT, przemysł oraz transport i logistyka. W sektorze ICT spodziewa się takiej zmiany jedna trzecia badanych. Według raportu w Polsce 10,4 proc. pracowników już może korzystać z tego rozwiązania w formie benefitu. Z kolei wspomniany wcześniej „Barometr Polskiego Rynku Pracy” wskazuje, że wprowadzenie takiego benefitu planuje obecnie 9 proc. ankietowanych firm.

Branża spedycyjna na razie przygląda się temu rozwiązaniu i efektom pilotaży prowadzonych w innych sektorach gospodarki. Krótszy tydzień pracy budzi podobne emocje, jak jeszcze 2-3 lata temu praca zdalna. Pracownikom, również menedżerom, wydaje się, że to niemożliwe albo bardzo trudne – zwłaszcza w pracy spedytora. A jednak, odpowiednie przeorganizowanie zespołów i zadań sprawiło, że dzisiaj zdalna praca jest codziennością i nie ucierpiała na tym ani wydajność, ani jakość. Wierzę, że przy mądrym, systemowym i organizacyjnym podejściu do tematu, również 4-dniowy tydzień pracy w naszej branży będzie mógł stać się normą, bez uszczerbku dla obsługi klienta i sprawnej organizacji transportu – mówi Paulina Wichniarek, HR Manager w C. Hartwig Gdynia S.A. 

Pozytywne doświadczenia i nowe wymagania

Do poważnych rozważań na temat skrócenia tygodnia pracy skłaniają pozytywne doświadczenia krajów, które testowały lub testują te rozwiązania, np. Australii, Kanady, USA, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii, Danii, Islandii, Holandii, Norwegii, Szwajcarii.

Jak podaje serwis Nauka w Polsce, największe do tej pory badania skutków czterodniowego tygodnia roboczego, przeprowadzone w ubiegłym roku przez naukowców z University of Cambridge i z Boston College w USA, wykazały, że zredukowanie liczby dni pracy do 4 w tygodniu znacząco obniżyło wskaźniki stresu i chorób wśród pracowników. Badanie objęło 61 organizacji i firm w Wielkiej Brytanii, zatrudniających w sumie około 2900 osób. 71 proc. badanych po zmianie zadeklarowało, że odczuwa mniejsze wypalenie zawodowe, a 39 proc., że jest mniej zestresowanych. O 65 proc. zmniejszyła się liczba dni chorobowych i aż o 57 proc. spadła liczba odchodzących do innych firm. Przychody badanych firm nie spadły, a nawet po 6 miesiącach wzrosły średnio o 1,4 proc. 92 proc. firm, które brały udział w badaniu, zadeklarowało, że będą kontynuować 4-tygodiowy tydzień pracy.

Aby skrócenie tygodnia pracy do 4 dni dało pożądane efekty nie tylko w kontekście zadowolenia pracowników, ale przede wszystkim biznesowe, konieczne jest odpowiednie przemodelowanie organizacji pracy i zwiększenie efektywności pracowników. To zadanie przede wszystkim dla menedżerów zarządzających zespołami. Niezbędne będzie też zwiększenie automatyzacji i robotyzacji pracy. To z kolei wymagać będzie podniesienia nakładów inwestycyjnych firm, również na innowacje – podsumowuje Dominik Pieczewski z GFKM. 

Źródło: materiały prasowe GFKM

GFKM

GFKM

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl