Jak wdrażać Lean Management?

Jak wdrażać Lean Management?

Niektórzy twierdzą, że związany jest ze sprzątaniem, inni łączą go z ograniczaniem zatrudnienia jeszcze inni mówią, że pozwala on zmniejszyć zasoby i zwiększyć efektywność, więc czym tak naprawdę jest Lean Management?

Lean Management to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem opierająca się na pięciu zasadach:

  1. ciągłego doskonalenia wszystkich procesów w organizacji;
  2. dostarczania klientowi produktów/usług tylko wtedy, kiedy są mu one potrzebne i zgodnie z jego zapotrzebowaniem;
  3. zorganizowania przepływu w sposób jak najbardziej płynny z jednoczesnym umożliwieniem przepływu jednej sztuki;
  4. identyfikacji strumienia wartości i wszystkich czynności w tym strumieniu;
  5. określenia wartości dla klienta tak, aby klient płacił tylko za te czynności/operacje, które przynoszą mu wartość dodaną.

Zasady te można wdrażać zarówno w produkcji jak i usługach. Firma, która swój system zarządzania tworzy w oparciu o te zasady może zredukować stany magazynowe surowców jak i wyrobów gotowych, zmniejszyć ilość odpadów i braków produkcyjnych, ale także przyśpieszyć i uprościć proces, czy szybciej wykryć marnotrawstwa i niezgodności, i je wyeliminować.

Wdrożenie Lean Management

Wdrożenie systemu zarządzania opartego o Lean Management jest zawsze uzależnione od tego z czym firma ma największy problem i nie ma jednego wzorca wdrożenia tego systemu w firmie. Zazwyczaj jednak wdrożenie zaczyna się od mapowania procesów oraz identyfikacji tych, w których zmiany w największym stopniu mogą przyczynić się do poprawy wyników organizacji. Mapowanie pozwala zobaczyć dany proces z innej perspektywy, a co za tym idzie – pozwala na dostrzeżenie w nim marnotrawstw, których na co dzień nie dostrzegamy. Jednym z podstawowych narzędzi, które wykorzystuje się na początku wdrożenia koncepcji Lean Management jest tzw. 5S, czyli system, który pozwala zidentyfikować i uporządkować wszystko co jest niezbędne na stanowisku pracy do efektywnego wykonywania pracy. W koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem opartej o Lean Management jest jednak dużo więcej narzędzi i metod pozwalających na optymalizację kluczowych procesów w firmie. Bardzo ważne jest to, aby przy wdrożeniu tej koncepcji zarządzania nie opierać się na poszczególnych narzędziach, tylko na zmianie sposobu myślenia o firmie, o swojej pracy, o zadaniach, które mamy do wykonania i o odpowiedzialności za nie. Głównym założeniem koncepcji jest traktowanie każdego w organizacji i na zewnątrz organizacji jako klienta, a także branie odpowiedzialności za skutki tego co robię a nie za to co robię. Aby wdrożyć koncepcję zarządzania opartą o Lean Management pracownicy i ich szefowie muszą wiedzieć z czym ona się wiąże i muszą rozumieć po czym mogą poznać, że wdrożenie idzie w dobrym kierunku. Jednym z najlepszych sposobów budowania świadomości na temat tego czym ta koncepcja jest i z czym się wiąże oraz jakie są jej efekty - jest uczestnictwo w tzw. wizytach studyjnych, czyli odwiedziny w firmach, które przeszły przez transformacje Lean. Nie ma nic bardziej przekonującego dla ludzi jak rozmowa z innymi ludźmi, którzy taką transformację przeszli i krok po kroku mogą o niej opowiedzieć. Czasami warto też wysłuchać praktyków, którzy wspomagają wdrożenie koncepcji zarządzania opartej o Lean management. Jedną z takich okazji aby połączyć wizytę studyjną (odwiedziny w firmie, która wdrożyła Lean Management) ze spotkaniem z praktykami z różnych branż, którzy mają doświadczenia we wdrażaniu tej koncepcji zarządzania i chcą się nimi podzielić w prelekcjach jak i poprzez uczestnictwo w panelach dysusyjnych jest Europejski Kongres Lean Management, który każdego roku odbywa się we wrześniu w Katowicach, a którego organizatorem jest firma Brainstorm Group Sp. z o.o. Warto wejść na stronę www.kongreslean.pl zapoznać się z programem tego wydarzenia i wpisać je w swój kalendarz ważnych wydarzeń w roku.


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Sebastian Matyniak

Sebastian Matyniak

Prezes Zarządu Brainstorm Group Sp. z o.o.

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl