Edutainment w edukacji menedżerskiej

Edutainment to inaczej nauka poprzez zabawę. Zwrot edutainment w języku angielskim powstał poprzez połączenie dwóch słów education, czyli nauka (lub edukacja) oraz entertainment czyli rozrywka. Analogicznym określeniem w języku polskim jest edurozrywka, bądź po prostu uczenie się przez zabawę, który to zwrot chyba najlepiej opisuje całe zjawisko, ponieważ podkreśla rolę nauki w całym procesie. Głównym celem działań, jakie możemy rozumieć pod pojęciem edutainment, jest bowiem nauka, natomiast element rozrywki odnosi się przede wszystkim do formy przekazu treści lub prowadzenia zajęć. Techniki edutainment były od dawna znane i wykorzystywane w nauce dzieci. Wszakże najlepiej przyswajamy wiedzę, gdy jesteśmy zrelaksowani i zaintrygowani tym, co dzieje się wokół nas. Jednak jak odnieść edutaiment do świata edukacji menedżerskiej? Czy można zaimplementować techniki nauki poprzez zabawę w profesjonalnej edukacji menedżerów, zanurzonych w bezwzględnym świecie ekonomii i finansów?

Odpowiedź udało się znaleźć w Wiedniu. Podążając za swoim nowym motto „Rethink Economy”, czyli przemyśleć na nowo ekonomię, WU Executive Academy w Wiedniu kładzie duży nacisk na innowacje w nauce biznesu. Jedną z nich jest wprowadzenie technik edutainment do programu kształcenia menedżerskiego. Uczestnicy specjalistycznych warsztatów są wciągnięci w niezwykłe okoliczności, które pozwalają im oderwać się od rzeczywistości, by poznać oraz ulepszyć swoje umiejętności. Tymi okolicznościami mogą być np. zajęcia z udziałem dzieci lub kierowanie profesjonalną orkiestrą, ćwiczenia prowadzone w całkowitej ciemności lub połączenie na pozór dwóch zupełnie odmiennych dziedzin: filozofii i ekonomii. Szkolenia dopasowane są do potrzeb zamawiających je organizacji i prowadzone przy współpracy specjalistów z wybranych dziedzin. Okazuje się, że nauka poprzez zabawę może spełnić swoje zadanie nawet w połączeniu z tak ścisłą dziedziną, jaką jest ekonomia czy zarządzanie. Oto kilka przykładów:

Dzieci uczą menedżerów

Jest to warsztat prowadzony przez WU Executive Academy, który, dzięki zrezygnowaniu z tradycyjnych metod nauki, daje możliwość przyjrzenia się własnemu stylowi zarządzania i przeanalizowania go jak nigdy wcześniej. Na zajęcia z menedżerami zapraszane bowiem są dzieci w wieku między 13 a 16 lat, by wspólnie z dorosłymi odkrywać reguły skutecznego zarządzania. Młodzi ludzie wnoszą wiele w zrozumienie podstaw efektywnego zachowania menedżerów. Dzieci zachowują się inaczej niż typowi pracownicy, przykładowo zadają pytania, których nie zadają dorośli, myśląc że odpowiedzi na nie są oczywiste. Dzieci nie mówią o teorii, tylko dzielą się własnymi doświadczeniami. Poza tym są szczere, pozbawione strachu i obaw, które towarzyszom dorosłym w ich pracy. Potrafią doceniać oraz okazywać wdzięczność w bardziej bezpośredni sposób.  Dzięki temu menedżerowie mogą na nowo odkryć dawno porzucone praktyki. Podczas warsztatów wychodzą ze swoich profesjonalnych ról, do jakich przywykli w codziennej pracy i zmuszeni są do korzystania z zupełnie innego rodzaju komunikacji niż ta, którą znają z profesjonalnej dyplomacji. Uczą się np. jak wyjaśniać skomplikowane rzeczy w prosty sposób. Mogą ponadto zyskać nowy pogląd na to, jak zdobywać zaufanie wśród pracowników, jak skutecznie oddziaływać na ich motywację, jak zbudować lepsze relacje z pracownikami, jak skutecznie promować ich rozwój oraz jak stworzyć kulturę organizacyjna, w której osoby wzajemnie sobie ufają i doceniają, gdzie błędy traktowane są jako okazje do nauki a także do wyciągania wniosków.

Brudna innowacja

To kolejny z warsztatów oferowanych przez wiedeńską uczelnię, który łączy zabawę i naukę podczas kształcenia menedżerów. Pomysł na ćwiczenia z „brudnej innowacji” powstał jako odpowiedź na obecne tendencje w kulturze organizacyjnej wielu przedsiębiorstw, w której mamy do czynienia z ciągłym brakiem czasu oraz ze słabo rozwiniętymi kanałami informacji zwrotnej. W rezultacie wiele z innowacyjnych idei zostaje niewykorzystanych. Warsztat został zaprojektowany tak, by pobudzić wyobraźnie menedżerów i zapoznać ich z metodami oraz narzędziami do kreowania a także wprowadzania innowacji w życie. Nazwa „brudna innowacja” wskazuje na praktyczny aspekt ćwiczeń i sugeruje, że w procesie projektowania innowacyjnych modeli biznesowych nie obejdzie się bez podwinięcia rękawów i pobrudzenia sobie rąk. Menedżerowie uczą się, jak tworzyć prototypy praktycznych modeli posługując się wizualizacją, klockami, projektowaniem w drewnie [JL1] lub nawet wykorzystując drukowanie 3D.

Dyrygent

Warsztat ten pozwala menedżerom wcielić się w rolę dyrygenta i pokierować profesjonalną orkiestrą lub kwartetem. Jest to doskonałe ćwiczenie umożliwiające poznanie stylu komunikacji, przywództwa oraz zarządzania. Po krótkim szkoleniu z dyrygentury i analizie stylów niektórych ze sławnych dyrygentów uczestnik warsztatów przystępuje do wspólnego z orkiestrą interpretowania wybranych utworów. W trakcie ćwiczenia jest w stanie przekonać się o skuteczności własnego stylu kierowania i wpływu na pozostałych członków zespołu - muzyków. W trakcie szkolenia otrzymuje on na bieżąco nie tylko komentarze od muzyków odnoszące się do jego sposobu dyrygowania, ale też poznaje, że każdy z gestów, jaki wykonuje podczas kierowania orkiestrą, ma bezpośredni wpływ na grany utwór. Daje to natychmiastowy pogląd na to jak pewne elementy zachowania, być może dotąd nawet nieuświadomione, mogą być odbierane przez otoczenie. Uczestnicy warsztatów są w stanie zwiększyć dzięki temu skuteczność w swoim sposobie zarządzania dzięki zrozumieniu przeszkód w efektywnej komunikacji, takich jak wewnętrzny opór, brak zdecydowania, czy niekonsekwentne bądź niespójne zachowanie. Natychmiastowa informacja zwrotna pozwala zobaczyć i usłyszeć skutki własnych decyzji oraz akcji, które menedżerowie podejmują lub nie.  W codziennej praktyce zarządzania efekty te są zazwyczaj niedostrzegane albo rozpoznawalne za późno. Muzycy w przeciwieństwie do pracowników reagują od razu na wszystkie działania.

Warsztat skupia się na odkrywaniu podstawowych sposobów skutecznej komunikacji niezbędnej w efektywnym zarzadzaniu zespołem. Orkiestra jest w stanie grać przez jakiś czas bez dyrygenta, ale prawdziwy charakter utworu uzyskuje się dopiero dzięki dyrygentowi. Podobnie jest z pracownikami, mogą oni od czasu do czasu pracować sami, lecz najlepszych rezultatów nie osiągną bez silnego przywództwa ze strony menedżera.

Zarządzanie w ciemności

Ideą tych zajęć jest umieszczenie menedżerów w warunkach zupełnej ciemności, aby mogli doświadczyć swojego otoczenia w taki sposób, jaki robią to niewidomi. Warsztaty prowadzone są przez dwóch trenerów, gdzie jeden z nich jest niewidomy. Menedżerowie i zespoły pracowników uczą się jak odbierać ludzi oraz sytuacje przy braku pełnej wiedzy o nich. W ciemności nie mogąc polegać na gestach i wyrazie twarzy są oni zmuszeni do komunikowania się w inny sposób niż zazwyczaj. W takiej sytuacji są bardziej skrupulatni, uważni i otwarci na komunikaty. Poza tym opory i zahamowania, które pojawiają się w normalnych warunkach, zostają zniwelowane, dzięki czemu poprawia się dynamika współpracy zespołu. Bez możliwości widzenia proste zadania stają się wyzwaniem, którym można sprostać jedynie sprawną pracą zespołową. Takie zadania mogą wymagać podzielenia zespołu na grupy z jasno zdefiniowaną odpowiedzialnością każdej z osób. Uczestnicy warsztatów musza być pewni ze komunikaty docierają do obiorcy wyraźnie i jednoznaczne. Ukończenie zadań wzmacnia więzi między członkami grupy w długoterminowym wymiarze.

Warsztat ten jest  specjalnie zaprojektowany do pracy nad relacjami między pracownikami i skupia się na takich aspektach jak przywództwo, praca zespołowa, konflikty oraz komunikowanie się.

Filozofia i zarządzanie

Od menedżerów wymaga się skutecznego kierowania przedsiębiorstwem poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji. Potrzeba do tego umiejętności logicznego i racjonalnego myślenia, dostrzegania powiązań w występowaniu wielu zjawisk, jak również postrzegania sytuacji z odpowiedniej perspektywy. Jednak tradycyjne programy kształcenia menedżerów rzadko skupiają się nad rozwijaniem tych umiejętności. Jest to raczej coś, co zwykle pozostaje jedynie w obszarze zainteresowań filozofii. Warsztat „filozofia i zarządzanie” łączy myśl i działanie. Składa się z sesji czytania, wykładów, dyskusji i implementacji. Uczy menedżerów filozoficznego myślenia w kontekście wyzwań zarządzania, które pomaga w znajdowaniu analogii i przyczynowości zarówno w funkcjonowaniu rynku, przedsiębiorstwa oraz w zachowaniu pracowników. Warsztat stwarza z filozofii praktyczne narzędzie, jak również wyposaża uczestników ćwiczeń w zestaw nowych, cennych umiejętności i idei gotowych do wykorzystania w ich codziennej pracy. Pozwala też na głębsze zrozumienie  skomplikowanej materii, jaką potrafi być zarządzanie i postrzeganie biznesu z nieco innej, szerszej perspektywy.

Przedstawione w artykule warsztaty prowadzone przez WU Executive Academy w Wiedniu to tylko przykłady tego jak może wyglądać nauka przez zabawę w świecie edukacji menedżerskiej. Ideą edutainment dla menedżerów jest uproszczenie rzeczywistości, dzięki czemu mogą oni lepiej zaobserwować swoje zalety i wady, które zwykle bywają ukryte za skomplikowaniem zadań, relacji oraz procesów toczących się we współczesnych firmach. Wyjście poza przysłowiowe pudełko i spojrzenie w inny sposób na otoczenie pozwala na lepsze zrozumienie siebie oraz na rozwój swoich umiejętności, głównie w zakresie komunikacji międzyludzkiej.


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Jakub Leszczyński

Jakub Leszczyński

Redaktor MBA Portal

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl