Co każdy lider umieć powinien

Co każdy lider umieć powinien

Radzenie sobie ze stresem, zarządzanie zmianą i motywowanie pracowników to – według badań „Rok Lidera” Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów – najważniejsze umiejętności, którymi powinien wykazywać się obecnie lider. 
 
Wykres 1. Źródło: Badanie GFKM „Rok Lidera 2022”

Polacy w zawodowym stresie

Nic dziwnego, że liderzy i liderki ankietowane przez GFKM wskazują odporność na stres jako kluczową w swojej działalności. O tym, że Polacy są jednym z najbardziej zestresowanych narodów w Europie (w tym zakresie Polaków wyprzedzają tylko Niemcy) donosi raport z cyklicznych badań firmy ADP "People at Work 2022: A Global Workforce View". Wynika z niego, że blisko co piąty ankietowany Polak (ponad 22%) twierdzi, że codzienne w pracy doświadcza stresu, a 20% odczuwa go 1 do 3 razy w tygodniu. Badanie wskazuje też, że codziennego stresu w pracy w Polsce częściej doświadczają kobiety (ponad 24%) niż mężczyźni (niespełna 20%). Widać to również w badaniu GFKM, w którym odporność na stres jako kluczową umiejętność wskazało 29% kobiet i 24% mężczyzn.
– Nad odpornością na stres można i warto pracować. Podczas zajęć MBA przyglądamy się nawykom i  praktykom dbania o siebie wśród liderek i liderów. Proponujemy rozwiązania oraz praktyki sprawdzone naukowo i indywidualnie dopasowane do potrzeb. Przypominamy o prostych zasadach dbania o codzienny, krótkoterminowy, ale też długoterminowy dobrostan. Pamiętając o prostej regule liderskiej  że „dbając o siebie, łatwiej zadbasz o innych”, planujemy wykorzystanie technik relaksacji, uważności, elementów dbania o ciało, umysł i relacje – mówi Tomasz Owczarek, trener Gdańskiej Fundacji Kształcenie Menedżerów.

Nie taka zmiana straszna 

Zmiana w organizacji jest na pewno jednym z najbardziej stresogennych czynników – i dla tych, którzy zmianą zarządzają, i dla tych, którzy jej doświadczają. O tym, jak trudnym zadaniem jest wprowadzenie zmian, świadczyć mogą szacunki Deloitte wskazujące, że aż 90% firm doznaje porażki starając się wdrożyć nową strategię.
– Niejednoznaczność i dynamika zdarzeń, z którymi każdego dnia muszą radzić sobie liderzy, sprawiają, że zarządzanie zmianą oraz związane z nim wyznaczanie realistycznych celów i podejmowanie właściwych decyzji stanowią dla nich dwie kluczowe umiejętności – mówi Wojciech Parteka, trener GFKM specjalizujący się w zagadnieniach związanych z przywództwem, praktyk z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i dodaje: – W programach rozwojowych dla kadry menedżerskiej warto zwróć uwagę na elementy związane z tworzeniem tzw. „dlaczego”, czyli z jasnym określeniem roli i celu dla każdego – od lidera biznesu, a więc zarządu, po samodzielnego pracownika. Dzięki temu łatwiej będzie przypisać cele i zadania odpowiadające konkretnemu poziomowi w organizacji. Tym samym skuteczniej będziemy monitorowali wykonanie zadań i przyspieszymy czas reakcji, nie tylko w procesie zmiany, ale także np. w sytuacjach kryzysowych. 

Motywacja w hybrydowych czasach

Wskazanie motywowania jako jednej z kluczowych umiejętności lidera nie dziwi, gdy spojrzymy na największe rozczarowania roku 2022, które wskazali ankietowani przez GFKM, czyli odejścia pracowników (18%) i obniżoną motywację pracowników (16%). Przy czym obniżoną motywację podwładnych znacząco częściej – w zestawieniu z członkami zarządu czy dyrektorami – wskazywały osoby zajmujące kierownicze stanowiska, czyli te, które są najbliżej szeregowych pracowników. Podtrzymanie zaangażowania pracowników i utrzymanie ich w miejscu pracy jest też jednym z największych wyzwań wskazywanych przez tę grupę liderów (16% i 12%). 
 
Wykres 2. Źródło: Badanie GFKM „Rok Lidera 2022”

Obniżona motywacja pracowników była też największym rozczarowaniem w poprzednim badaniu Rok Lidera – w roku 2021 wskazało ją 18% ankietowanych. Wysoki procent wskazań rok po roku traktuję jako głośny dzwonek alarmowy. Tym bardziej, że w czasach pracy zdalnej czy hybrydowej nieprzydatne okazują się – stosowane jeszcze do niedawna z powodzeniem i dobrze opanowane przez menedżerów – tradycyjne metody motywacyjne, oparte na bezpośrednim kontakcie. Dlatego w programach MBA kładziemy duży nacisk na nowe techniki motywacji, skuteczne w nowej, coraz częściej wirtualnej rzeczywistości biznesowej. Bezcenna w tym zakresie jest też wymiana doświadczeń między słuchaczami, którymi są menedżerowie z wieloletnią praktyką. Wielu ma swoje sprawdzone w ostatnich „onlinowych” latach, działające sposoby i chętnie się nimi dzieli – mówi Tomasz Owczarek z GFKM.

Źródło: GFKM


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
GFKM

GFKM

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl