Wynagrodzenia menedżerów z dyplomem MBA w 2012 roku

  • 9 stycznia 2014
  • Kategoria: Badania
  • Komentarze: 0

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, w ubiegłym roku osoby zajmujące stanowiska kierownicze z MBA zarabiały przeciętnie 16 010 PLN brutto.

Czy menedżerom opłaca się inwestować w dyplom Master of Business Administration?

W artykule przedstawiono tylko wynagrodzenia osób z MBA posiadających wyższe wykształcenie (licencjackim, inżynierskim lub magisterskim) i zajmujących stanowiska kierownicze (kierownik, dyrektor, zarząd).

Wynagrodzenia osób z dyplomem MBA w wybranych branżach i województwach
Czy warto inwestować w dalszą edukację, w postaci studiów podyplomowych? Jedną z możliwości są, modne w ostatnim czasie, studia MBA (Master of Business Administration), pozwalające na pogłębienie praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania. Studia te w Polsce można ukończyć w języku ojczystym lub angielskim.

Celem artykułu jest zaprezentowanie różnic w wynagrodzeniach osób, które ukończyły studia MBA oraz tych, którzy ukończyli jedynie studia wyższe.

W tabeli 1. zaprezentowano różnicę w wynagrodzeniach tych osób. W 2012 roku wyniosła ona 8 644 PLN. Mediana wynagrodzenia menedżerów po studiach MBA wynosiła 16 010 PLN a kierowników z wykształceniem wyższym 7 366 PLN. Warto dodać, że 25% absolwentów MBA zarabiało powyżej 27 500 PLN.

 

Tabela 1. Wynagrodzenia osób z wykształceniem wyższym i osób z dyplomem MBA, zajmujących stanowiska kierownicze w 2012 roku (PLN)

 

Czy branża ma znaczenie w przypadku posiadania dyplomu MBA? 

Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2012 wynika, że tak. Najmniejszą różnicę w płacach osób z dyplomem MBA oraz osób po studiach zaobserwowano w telekomunikacji (6 300 PLN), podczas gdy największą w przemyśle lekkim (10 700 PLN). W telekomunikacji 25% najlepiej zarabiających osób z MBA, otrzymało wynagrodzenie przekraczające 40 000 PLN brutto miesięcznie. Na najwyższe zarobki, absolwenci studiów MBA mogli liczyć w bankowości, gdzie przeciętne ich wynagrodzenie wyniosło 19 000 PLN.

 

Tabela 2. Wynagrodzenia menedżerów z dyplomem MBA w wybranych branżach w 2012 roku (PLN)

 

Wielokrotnie stwierdzaliśmy, że na Mazowszu płace są wyższe niż w pozostałych częściach kraju. Nie inaczej jest w przypadku osób z dyplomem MBA. Zarabiali oni 20 000 PLN miesięcznie, to o 100% więcej niż osoby bez tego dyplomu. Największa różnica wystąpiła w Wielkopolsce (10 600 PLN), najmniejsza zaś na Dolnym Śląsku (6 000 PLN), gdzie jednocześnie zanotowano najniższą medianę - 13 000 PLN.

 

Tabela 3. Wynagrodzenia menedżerów z dyplomem MBA w wybranych województwach w 2012 roku (PLN)

 

Wynagrodzenia osób z dyplomem MBA w różnych przedsiębiorstwach

Jak doceniają dyplom MBA firmy zagraniczne, a jak polskie? Firmy z kapitałem zagranicznym, osobom z MBA płaciły przeciętnie 19 000 PLN miesięcznie, podczas gdy polskie firmy - 12 000 PLN. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy płacami osób z wyższym wykształceniem a posiadaczami MBA. W firmach z polskim kapitałem różnica ta wyniosła 100%, natomiast w firmach zagranicznych - 90%.

Wykres 1. Wynagrodzenia menedżerów z MBA  w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym w 2012 roku (PLN)

W małych firmach (zatrudniających 1 - 49 pracowników), mediana wynagrodzeń osób z tytułem MBA wynosiła 8 500 PLN, czyli o 3 500 PLN więcej niż osób tylko po studiach wyższych. W przypadku przedsiębiorstw zatrudniających od 50 do 249 osób, mediana wyniosła 16 500 PLN, a w największych firmach (ponad 250 zatrudnionych) - 17 500 PLN.

Wykres 2. Wynagrodzenia menedżerów z MBA  w firmach różnej wielkości w 2012 roku (mediana, PLN)

Wynagrodzenia osób pracujących w firmach sektora prywatnego, były w 2012 roku wyższe niż zatrudnionych w sektorze publicznym. Różnica ta wyniosła 1 622 PLN (26% więcej). W przypadku osób po studiach MBA dysproporcje były zdecydowanie większe i wyniosły 5 000 PLN (42%).

 

Wykres 3. Wynagrodzenia menedżerów z MBA  w firmach państwowych i prywatnych w 2012 roku (mediana, PLN)

 

Wynagrodzenia menedżerów po różnych kierunkach studiów

W tabeli 4. zaprezentowano wynagrodzenia menedżerów, którzy ukończyli różne kierunki studiów. Jak wynika z tabeli, różnice w wynagrodzeniach osób z dyplomem MBA i bez niego, w poszczególnych specjalnościach są porównywalne i wynoszą ok. 110 - 120 %.

Tabela 4. Wynagrodzenia menedżerów z MBA po uczelniach różnej specjalności w 2012 roku (PLN)

Wynagrodzenia absolwentów MBA na poszczególnych szczeblach zarządzania

Na wykresie 4. pokazane są wynagrodzenia menedżerów bez i z dyplomem MBA na poszczególnych szczeblach zarządzania. Kierownicy z wykształceniem wyższym zarabiali przeciętnie 6 500 PLN, w przypadku dyrektorów i członków zarządu mediana wyniosła 12 000 PLN. Kierownicy po studiach MBA zarabiali 81% więcej (11 734 PLN) niż osoby bez MBA, dyrektorzy 67% więcej (20 000 PLN), a osoby w zasiadające w zarządzie - 133% więcej (27 975 PLN).

Wykres 4. Wynagrodzenia menedżerów z MBA na poszczególnych szczeblach zarządzania w 2012 roku (mediana, PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

Sprawdź, ile powinieneś zarabiać! Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi. Wypełnij ankietę!

Katarzyna Gębala
Sedlak & Sedlak

 


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Sedlak & Sedlak

Sedlak & Sedlak

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2012 roku

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl