Wynagrodzenia absolwentów studiów MBA w 2013 roku

  • 13 lutego 2014
  • Kategoria: Badania
W XI Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 1 320 dyrektorów i kierowników, którzy ukończyli Magisterskie Studia Menedżerskie (Master of Business Administration, MBA). Stanowili oni 6% osób, które ukończyły studia wyższe i zajmowały stanowiska kierownicze lub dyrektorskie. Ile zarabiali absolwenci studiów MBA?

Mediana wynagrodzeń osób posiadających tytuł MBA wynosiła w 2013 roku 15 000 PLN. Co czwarty menedżer zarabiał ponad 23 000 PLN. Zarobki 25% osób zajmujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie nie przekraczały 9 550 PLN.

Płace osób posiadających tytuł MBA różniły się w zależności od zajmowanego przez nie szczebla zatrudnienia. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych, którzy ukończyli magisterskie studia menedżerskie zarabiali przeciętnie 11 000 PLN. Wynagrodzenia dyrektorów i osób zasiadających w zarządzie były znacznie wyższe. Mediana ich płac wynosiła 18 000 PLN. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia w różnych województwach i branżach

Najwyższe płace w 2013 roku oferowano osobom posiadającym tytuł MBA pracującym w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 18 000 PLN. O 3 000 PLN mniej zarabiali menedżerowie pracujący na terenie województw: pomorskiego i śląskiego, a o 5 000 PLN mniej - mieszkańcy Dolnego Śląska, Małopolski i Wielkopolski.

 

Przeciętne wynagrodzenie absolwentów studiów MBA pracujących w przemyśle ciężkim wyniosło 16 300 PLN. Nieco mniej zarabiali zatrudnieni w przemyśle lekkim i handlu. Mediana ich płac wynosiła 15 000 PLN. Niższe o 1 000 PLN wynagrodzenie otrzymywali menedżerowie pracujący w branży IT.

Wynagrodzenia osób o różnym stażu pracy i posługujących się różnymi językami
Im wyższy był staż pracy kierownika czy dyrektora z tytułem MBA, tym większe były jego zarobki. Osoby, posiadające 6-8-letnie doświadczenie zawodowe zarabiały przeciętnie 11 050 PLN, natomiast menedżerowie ze stażem pracy przekraczającym 16 lat - 16 000 PLN. Na wykresie 2. przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń menedżerów o różnym stażu pracy. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach osób z różnym stażem pracy znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

W tabeli 2. zaprezentowano wynagrodzenia menedżerów znających wybrane języki w stopniu bardzo dobrym. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, spośród osób posiadających tytuł MBA, najwyższe płace otrzymywali menedżerowie znający język rosyjski. Mediana ich zarobków wynosiła 20 000 PLN.

Wynagrodzenia w różnych firmach

Na wykresie 3. przedstawiono dane o wynagrodzeniach osób posiadających tytuł MBA, pracujących w firmach o różnej wielkości zatrudnienia. Najwyższe płace otrzymywali zatrudnieni w firmach, w których liczba pracowników przekraczała 1 000 osób. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 16 647 PLN, a co czwarty menedżer zarabiał ponad 24 000 PLN.

Wyższe płace oferowano menedżerom w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 17 550 PLN. Było ono o 46% wyższe od zarobków osób z dyplomem MBA pracujących w rodzimych przedsiębiorstwach.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi

Sylwia Rębisz
 

Sylwia Rębisz

Sylwia Rębisz

wynagrodzenia.pl

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl