Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2017 roku

Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2017 roku

  • 21 lutego 2018
  • Kategoria: Badania
  • Komentarze: 0

Tegoroczene wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wskazują, że mediana wynagrodzeń osób z dyplomem MBA wyniosła w 2017 roku 12 525 PLN brutto miesięcznie. To prawie 1000 zł (8%) więcej niż w ubiegłorocznej edycji badania. 

Informacje o badaniu: W 2017 roku w badaniu uczestniczyło 155 136 osób. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 128 998 respondentów. 40% uczestników badania ma nie więcej niż 30 lat, 54% mieszka w miastach powyżej 200 000 mieszkańców, 70% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 80% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby.

Mediana wynagrodzeń osób z dyplomem MBA wyniosła 12 525 PLN. Co czwarty absolwent MBA zarabiał 19 997 PLN i więcej, a 25% zarabiało 8 000 PLN i mniej - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń za rok 2017.

Schemat 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite  absolwentów MBA, magistrów i doktorów w 2017 roku (brutto w PLN)

Tabela 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów MBA zajmujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres 1. Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów MBA po różnych kierunkach studiów w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres 2. Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób posiadających MBA w wybranych branżach w 2017 roku (brutto w PLN)

Wykres 3. Miesięczne wynagrodzenia całkowite  w wybranych województwach w 2017 roku (brutto w PLN)

Tabela 2. Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów MBA w firmach o różnym pochodzeniu kapitału (brutto w PLN)

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;
mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;
górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;
dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Źródło: wynagrodzenia.pl oraz Ogólnopolskie Badania Wynagrodzeń


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Karolina Jurczak

Karolina Jurczak

Sedlak & Sedlak

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl