Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2016 roku

Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2016 roku

  • 23 lutego 2017
  • Kategoria: Badania
  • Komentarze: 0

Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń absolwentów MBA, którzy zajmowali stanowiska kierownicze i dyrektorskie, wyniosła w 2016 roku 11 600 PLN brutto miesięcznie. To prawie 3000 zł (20%) mniej niż w ubiegłorocznej edycji badania. 

Informacje o badaniu: W 2016 roku w badaniu uczestniczyły 145 782 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 115 163 respondentów. 61% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69% ma wykształcenie wyższe, 47% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, interviewme.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł "Moja płaca”). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. Miło nam przy okazji poinformować, że od pierwszej edycji w 2003 roku naszą ankietę wypełniło 1 276 051 osób.

Mediana wynagrodzeń osób z certyfikatem MBA wyniosła 11 600 PLN. Co czwarty absolwent MBA zarabiał 18 600 PLN i więcej, a 25% z nich zarabiało 7 000 PLN i mniej - wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń za rok 2016.

Schemat 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite  absolwentów MBA, magistrów i doktoróww 2016 roku (brutto w PLN)

 Tabela 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów MBA zajmujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie w 2016 roku (brutto w PLN)

Według badania, najczęściej decydowano się na zdobycie certyfikatu MBA po kierunkach studiów takich jak: informatyka; ekonomia, finanse i zarządzanie; prawo i administracja; nauki techniczne, humanistyczne i społeczne.

Wykres 1. Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów MBA po różnych kierunkach studiów w 2016 roku (brutto w PLN)

Spośród osób posiadających dyplom MBA najwyżej zarabiały osoby zatrudnione w przemyśle lekkim.

Wykres 2. Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób posiadającychMBA zajmujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie w 2016 roku (brutto w PLN)

Najwięcej osoby z MBA zarabiały w województwie mazowieckim. Mediana ich zarobków wyniosła 14 100 PLN.

Wykres 3. Miesięczne wynagrodzenia całkowite wwojewództwach, w których osoby z dyplomem MBA zarabiały najwięcej w 2016 roku (brutto w PLN)

Z poniższej tabeli wynika, że absolwenci MBA zarabiali dużo więcej w firmach z przewagą kapitału zagranicznego.

Tabela 2. Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów MBA w firmach o różnym pochodzeniu kapitału(brutto w PLN)

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN. 


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Karolina Jurczak

Karolina Jurczak

Sedlak & Sedlak

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl