Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2015 roku

Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2015 roku

  • 25 marca 2016
  • Kategoria: Badania
  • Komentarze: 0

Informacje o badaniu: W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania: interia.pl, gazetapraca.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Magisterskie Studia Menedżerskie, znane pod skrótem MBA (Master of Business Administration), wiążą się ze sporymi nakładami finansowymi. Według wyliczeń portalu zajmującego się studiami MBA[1], średni koszt tego rodzaju studiów w Polsce wyniósł ok. 30 500 PLN w 2015 roku. W związku z tym warto zadać sobie pytanie, czy taka inwestycja jest opłacalna i jakich zarobków mogą przyszli absolwenci MBA.

Według wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak mediana wynagrodzeń absolwentów MBA, którzy zajmowali stanowiska kierownicze i dyrektorskie, wyniosła w 2015 roku 14 150 PLN brutto miesięcznie. Co czwarty zatrudniony, który ukończył MBA, otrzymywał powyżej 21 000 PLN. Z kolei zarobki połowy osób legitymujących się takim dyplomem wahały się od 9 500 PLN do 21 000 PLN.

Schemat 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów MBA zajmujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie w 2015 roku (brutto w PLN, N=1 283)

Wśród absolwentów MBA, najwięcej zarabiali dyrektorzy, którzy otrzymywali 18 000 PLN brutto miesięcznie. Z kolei mediana zarobków kierowników była o 7 550 PLN niższa i wyniosła 10 450 PLN. Menedżerowie kierujący grupą powyżej dziesięciu pracowników otrzymywali tylko o 1 000 PLN więcej niż osoby zarządzające małymi zespołami.

Wykres 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite kierowników i dyrektorów ze stopniem MBA w 2015 roku (brutto w PLN)

Najwyższe zarobki oferowały firmy zagraniczne, w których absolwenci MBA otrzymywali przeciętnie 15 500 PLN brutto miesięcznie. W przypadku firm polskich mediana zarobków pracowników po tego rodzaju studiach była o 3 500 PLN niższa i wyniosła w minionym roku 12 000 PLN.

Tabela 1. Miesięczne wynagrodzenia całkowite kierowników i dyrektorów ze stopniem MBA w firmach z różnym pochodzeniem kapitału w 2015 roku (brutto w PLN)

Duże znaczenie miało również miejsce pracy menedżerów. Wśród absolwentów MBA najwięcej zarabiali pracujący w województwie mazowieckim. Połowa zatrudnionych w tym rejonie Polski zarabiała więcej niż 17 000 PLN. Na drugim miejscu znalazło się województwo łódzkie z medianą na poziomie 15 000 PLN. Z kolei w województwie małopolskim menedżerowie dysponujący dyplomem ukończenia MBA otrzymywali przeciętnie 14 900 PLN.

Wykres 2. Zestawienie sześciu województw, w których kierownicy i dyrektorzy ze stopniem MBA zarabiali najwięcej w 2015 roku (brutto w PLN)

Mediana wynagrodzeń absolwentów studiów MBA na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w przemyśle lekkim wyniosła 16 000 PLN. Nieco mniej otrzymywali menedżerowie pracujący w handlu i branży IT, odpowiednio 15 000 PLN i 14 800 PLN. 

Tabela 2. Wynagrodzenia całkowite kierowników i dyrektorów ze stopniem MBA w wybranych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

Pomimo wysokich kosztów ukończenia MBA podjęcie tego rodzaju studiów wydaje się bardzo opłacalne. Potwierdzeniem tego może być bardzo proste wyliczenie. Osoby rozpoczynające studia MBA muszą liczyć się z kosztami na poziomie ok. 30 500 PLN. Jednak po ich ukończeniu zarabiają przeciętnie 14 150 PLN brutto na miesiąc. Oznacza to, że poniesione nakłady mogą zwrócić się już po zaledwie kilku miesiącach pracy.

Maria Hajec
Sedlak & Sedlak

[1] https://www.mbaportal.pl/pl-PL/article/artykuly/article/dla-kandydatow/mba---inwestycja-dlugoterminowa,-ale-oplacalna [dostęp: 24.02.2016]


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Maria Hojec

Maria Hojec

Sedlak&Sedlak

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl