Wynagrodzenia absolwentów MBA w 2014 roku

  • 27 lutego 2015
  • Kategoria: Badania
  • Komentarze: 0
Informacje o badaniu: 125 624 uczestników, 62,3% osób ma nie więcej niż 35 lat, 67% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72,2% ma wykształcenie wyższe, 69,4% zajmuje stanowiska specjalistyczne lub kierownicze, 45,1% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach.

Partnerzy badania: interia.pl, regiopraca.pl, wp.pl,gazeta.pl

 
W XII Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2014 roku wzięło udział 1 260 kierowników, dyrektorów i członków zarządów, którzy ukończyli Magisterskie Studia Menedżerskie, znane pod skrótem MBA (Master of Business Administration).

Mediana wynagrodzeń absolwentów MBA, którzy zajmowali stanowiska kierownicze, dyrektorskie bądź zasiadali w zarządzie, wyniosła 15 000 PLN. Zarobki co czwartego zatrudnionego absolwenta MBA nie przekraczały 10 000 PLN. Połowa jednak zarabiała w przedziale 10 000 - 24 200 PLN.

Schemat 1. Wynagrodzenia absolwentów studiów MBA w 2014 roku (BRUTTO, W PLN)

 

Wynagrodzenia absolwentów studiów MBA w 2014 roku (BRUTTO, W PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Znaczące zróżnicowanie płacowe można było zaobserwować na różnych szczeblach zarządzania. Mediana wynagrodzeń absolwentów studiów MBA zatrudnionych jako kierownicy wynosiło 11 000 PLN, co stanowiło 56% mediany wynagrodzeń dyrektorów i członków zarządów (19 650 PLN). Wraz z przechodzeniem do wyższych grup płacowych różnica procentowa powiększała się.

Tabela 1. Wynagrodzenia całkowite brutto kierowników, dyrektorów ze stopniem MBA

 Wynagrodzenia całkowite brutto kierowników, dyrektorów ze stopniem MBA

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Wśród absolwentów MBA najwięcej zarabiali pracujący w województwie śląskim oraz mazowieckim. Połowa zatrudnionych zarabiała więcej niż 17 000 PLN. Na trzecim miejscu znalazło się województwo wielkopolskie, z medianą na poziomie 15 450 PLN.

Schemat 2. Ranking trzech województw, w których zatrudnieni ze stopniem MBA zarabiali najwięcej (BRUTTO, W PLN)

 Ranking trzech województw, w których zatrudnieni ze stopniem MBA zarabiali najwięcej (BRUTTO, W PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Absolwenci MBA najwięcej zarabiali w bankowości, IT oraz przemyśle ciężkim. Połowa pracowników zarabiała tam powyżej 17 000 PLN. Natomiast na drugim biegunie znalazły się wynagrodzenia absolwentów ze stopniem MBA zatrudnionych w budownictwie, usługach dla ludności i w transporcie i logistyce.

Wykres 1. Mediana wynagrodzeń osób ze stopniem MBA w wybranych branżach (W PLN)

Mediana wynagrodzeń osób ze stopniem MBA w wybranych branżach (W PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Z danych dla całego badania wynika, że firmy zagraniczne płacą swoim pracownikom o 40% więcej niż firmy polskie. W przypadku absolwentów MBA różnica w wynagrodzeniach wyniosła 50%. Połowa pracowników zatrudniona w firmie zagranicznej zarabiała ponad 18 000 PLN, natomiast w polskich przedsiębiorstwach 12 200 PLN.

Tabela 2. Wynagrodzenie całkowite osób ze stopniem MBA w firmach z różnym pochodzeniem kapitału

Wynagrodzenie całkowite osób ze stopniem MBA w firmach z różnym pochodzeniem kapitału

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

Okazuje się, że wielkość firmy w przypadku absolwentów MBA wpływa w niewielkim stopniu na wysokość wynagrodzenia. Niezależnie czy firma była średnim, dużym czy wielkim przedsiębiorstwem, to co drugi pracownik zarabiał powyżej 15 000 PLN. Mediana wynagrodzeń w wielkich przedsiębiorstwach była wyższa o 700 PLN niż w pozostałych firmach, jednak rozpiętość zarobków była zdecydowanie mniejsza. Oznacza to, że 25% osób ze stopniem MBA pracujących w wielkich przedsiębiorstwach zarabia ponad 24 200 PLN, podczas gdy w dużych 25 000 PLN.

Wykres 2. Wynagrodzenie osób ze stopniem MBA w firmach o różnej wielkości zatrudnienia (brutto w PLN)

Wynagrodzenie osób ze stopniem MBA w firmach o różnej wielkości zatrudnienia (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku

 


Sylwia Radzięta
Sedlak & Sedlak

Terminy użyte w artykule:

wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół; lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, jako że średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób w danej grupie jest niższe, a połowy wyższe od 2 000 PLN.

dolny kwartyl - wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 1 500 PLN, to wynagrodzenie 1/4 osób w danej grupie są niższe, a 3/4 osób wyższe od 1 500 PLN.

górny kwartyl - wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 2 500 PLN, to wynagrodzenie 3/4 osób w danej grupie jest niższe, a 1/4 osób wyższe od 2 500 PLN.


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Sylwia Radzięta

Sylwia Radzięta

Sedlak & Sedlak

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl