Rating MBA 2020

Rating MBA 2020

  • 4 grudnia 2020
  • Kategoria: Badania

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM ogłosiło w piątek 4 grudnia 2020 r. wyniki Ratingu Programów MBA SEM FORUM 2020 – najdłużej nieprzerwanie prowadzonego systemu ocen programów MBA w Polsce. W Klasie Mistrzowskiej znalazło się sześć programów MBA prowadzonych przez cztery szkoły biznesu.

Rating Programów MBA SEM FORUM, w który według międzynarodowych standardów oceniane są kluczowe elementy programowe, klasyfikuje programy w pięciu klasach: Mistrzowskiej, Profesjonalnej Plus, Profesjonalnej, Standardowej i Obiecującej. Oceny dokonuje Zespół Ekspertów, w którym zasiadają przestawicie środowiska akademickiego. Następnie ocena weryfikowana jest przez Kapitułę Ratingu składającą się z reprezentantów środowiska biznesowego. Partnerem biznesowym ratingu jest PKN Orlen.
Najwyżej ocenione w tym roku programy MBA, czyli Klasa Mistrzowska to (w kolejności alfabetycznej – wg instytucji prowadzącej program): International Executive MBA – Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Executive Master of Business Administration, International Master of Business Administration European Multicultural Integrated Management Program, MBA KSB + Master Program – Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Executive MBA – Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Canadian Executive MBA – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Universite du Quebec a Montreal. W rankingu zostało sklasyfikowanych łącznie 28 programów MBA prowadzonych przez uczelnie z Polski. 

Celem ratingu jest promowanie wysokich standardów jakości edukacji menedżerskiej. Programy MBA muszą spełniać wyśrubowane oczekiwania uczestników, ich pracodawców, krajowych i zagranicznych instytucji akredytacyjnych. Ocenie podlega 30 kryteriów odnoszących się do zakresu, kadry dydaktycznej, uczestników, metodyki, strategii rozwoju programów. Wyróżnione programy prezentują najwyższy poziom merytoryczny i praktyczny, posiadają silne związki ze środowiskiem biznesowym, współpracują z renomowanymi partnerami międzynarodowymi. Udział w Ratingu MBA wzmacnia programy MBA na krajowym i zagranicznym rynku edukacji menedżerskiej  – mówi Andrzej Popadiuk, Prezes Zarządu SEM FORUM.

Udział w ratingu jest dobrowolny i nieodpłatny. Dzięki temu mogą w nim uczestniczyć wszystkie chętne uczelnie, niezależnie od statusu ekonomicznego. Poddanie się eksperckiej ocenie motywuje instytucje prowadzące programy MBA do stałego podnoszenia jakości oferowanej edukacji menedżerskiej. Rating jest też rzetelną informacją o aktualnym statusie programu dla obecnych i przyszłych słuchaczy, a także dla firm planujących kształcenie kadry kierowniczej.

Grono beneficjentów ratingu nie kończy się na szkołach biznesu i słuchaczach programów MBA. Warto spojrzeć szerzej. Podnoszenie jakości kształcenia kadry menedżerskiej, to wyższe kwalifikacje, lepsza skuteczność zarządzania oraz przywództwa, a także większa świadomość znaczenia odpowiedzialności społecznej, zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności środowiskowej wśród kadry. Wszystkie te czynniki wpływają na wzrost skuteczności i konkurencyjności polskich firm na globalnych rynkach – podkreśla Andrzej Popadiuk. 

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM jest organizacją założoną i prowadzoną przez wiodące polskie uczelnie biznesowe. Działa na rzecz jakości kształcenia kadr menedżerskich w Polsce, rozwijania współpracy pomiędzy polskimi szkołami biznesu oraz wzmacniania pozycji polskiej edukacji w środowisku międzynarodowym. Współpracuje między innymi z: EFMD – European Foundation for Management Development, EQUAL – European Quality Link, CEEMAN – International Association of Management Development in Dynamic Societies oraz Star Alliance – Alliance for Management Development in Rising Economies.

Wyniki rankingu zostały zaprezentowane w czasie konferencji, która odbyła się w dniu 4.12.2020. Partnerem biznesowym konferencji został PKN Orlen, a partnerem merytoryczny MBA Portal. 

Rating Programów MBA SEM FORUM 2020

(Uwaga: PROGRAMY W KLASACH W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ)
 

KLASA MISTRZOWSKA

Canadian Executive MBA Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Universite du Quebec a Montreal
Executive Master of Business Administration Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Executive MBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
International Executive MBA Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów
International Master of Business Administration European Multicultural Integrated Management Program Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
MBA KSB + MASTER Program Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

KLASA PROFESJONALNA PLUS

Executive Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Executive MBA Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Franklin University Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

KLASA PROFESJONALNA

Executive Master of Business Administration Collegium Humanum – Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Executive Master of Business Administration Uniwersytet Gdański
Executive MBA – Project Management Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
International MBA Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
MBA General Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
MBA Lean Management Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive MBA Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Polsko-Amerykański Program Studiów Master of Business Administration Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center), Uniwersytet Łódzki
Studia Podyplomowe Master of Business Administration Wyższa Szkoła bankowa w Toruniu
Studia Podyplomowe Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
Studia Podyplomowe „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu” Program Executive MBA Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

KLASA STANDARDOWA

MBA Leadership Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
MBA w Administracji Publicznej Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Program Executive Master of Business Administration (MBA) Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

KLASA OBIECUJĄCA

Executive MBA – Business Trends Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Źródło: Stowarzyszenie Edukacji Menedzerskiej FORUM

SEM Forum

SEM Forum

Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl