Ile zarabiali absolwenci MBA w 2019 roku?

Ile zarabiali absolwenci MBA w 2019 roku?

  • 18 lutego 2020
  • Kategoria: Badania
  • Komentarze: 0

Mediana wynagrodzenia całkowitego absolwentów studiów MBA w 2019 roku wyniosła 12 000 PLN brutto. To ponad dwukrotnie więcej niż ogólnopolska mediana wszystkich osób w 2019 roku, która wyniosła 4 785 PLN, ale o 500 PLN mniej niż mediana wynagrodzeń absolwentów MBA przed rokiem.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2019 roku wzięło udział 1 197 absolwentów studiów MBA. Zdecydowanie większą grupę osób stanowili mężczyźni. Ankieta została wypełniona przez 821 mężczyzn (69%) i 376 kobiet (31%).  Mężczyźni po studiach MBA zarabiali więcej niż kobiety. Różnica w zarobkach między obiema płciami wynosiła aż 4 892 PLN. 

Schemat 1. Wynagrodzenie całkowite absolwentów studiów MBA w 2019 roku (brutto w PLN)

Wynagrodzenie całkowite absolwentów studiów MBA w 2019 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Wynagrodzenia absolwentów MBA w zależności od kierunku studiów

Najwyższe wynagrodzenie w 2019 roku otrzymywali absolwenci studiów MBA, którzy ukończyli kierunki studiów takie jak mechanika i metalurgia oraz informatyka. Ich wynagrodzenia wynosiły kolejno: 15 000 PLN brutto i 14 500 PLN brutto. W porównaniu do mediany zarobków wszystkich osób po tych kierunkach studiów, wynagrodzenia osób z dyplomem MBA były wyższe kolejno o: 6 039 PLN brutto i 7 100 PLN brutto. Najniższe zarobki otrzymywali absolwenci studiów MBA, którzy ukończyli kierunek studiów związany z naukami matematyczno-przyrodniczymi. Mediana wynagrodzenia całkowitego osób po tym kierunku wynosiła 10 188 PLN brutto.

Wykres 1. Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów MBA po różnych kierunkach studiów w 2019 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Kapitał firmy determinatą wynagrodzenia zatrudnionych absolwentów MBA

Absolwenci studiów MBA zdecydowanie więcej zarabiali w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Różnica w wynagrodzeniach pomiędzy osobami z certyfikatem MBA pracującymi w polskich firmach a w zagranicznych w 2019 roku wynosiła 5 900 PLN. Dodatkowo absolwenci studiów MBA zarabiali zdecydowanie więcej niż osoby bez tych studiów. W polskich firmach różnica ta wynosiła 4 800 PLN, z kolei w zagranicznych aż 9 000 PLN brutto. Osoby z dyplomem MBA w firmach zagranicznych zarabiały 10 700 PLN brutto więcej niż pracownicy w firmach polskich bez dyplomu MBA. 

Wykres 2. Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych studiów absolwentów MBA w firmach o różnym kapitale w 2019 roku (brutto w PLN)

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych studiów absolwentów MBA w firmach o różnym kapitale w 2019 roku (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Sprawdziliśmy jak kształtowały się wynagrodzenia osób lepiej opłacanych – pracujących w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Najwięcej zarabiali mężczyźni ze stażem pracy powyżej 16 lat. Mediana ich wynagrodzenia wynosiła 19 898 PLN brutto i była o 4 898 PLN wyższa od ogółu mężczyzn ze stażem pracy powyżej 16 lat. Luka płacowa pomiędzy przedstawicielami obu płci ze stażem pracy powyżej 16 lat, pracujących w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wynosiła 29,6%. Z kolei wśród osób ze stażem pracy pomiędzy 6 a 8 lat w firmach z tą samą przewagą kapitału wskaźnik ten w 2019 roku przyjmował wartość aż 47%. 

Wykres 3. Mediana wynagrodzenia całkowitego kobiet i mężczyzn, którzy są absolwentami studiów MBA, z różnym stażem pracy, pracujących w firmach z różnym kapitałem (brutto w PLN)

Mediana wynagrodzenia całkowitego kobiet i mężczyzn, którzy są absolwentami studiów MBA, z różnym stażem pracy, pracujących w firmach z różnym kapitałem (brutto w PLN)

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2019 roku

Informacje o badaniu: W 2019 roku w badaniu uczestniczyły 161 549 osoby. Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 121 802 respondentów. 62% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 72% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 68% ma wykształcenie wyższe, 45% pracuje w dużych lub wielkich przedsiębiorstwach, zaś 80% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.

Ankietę do badania można znaleźć tutaj.

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Źródło: Sedlak&Sedlak


Komentarze

Brak komentarzy...


Wyślij komentarz
Patrycja Małek

Patrycja Małek

Redaktor w Sedlak & Sedlak

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl