Po co studiować MBA?

Po co studiować MBA?

by zdobywać nową wiedzę
by zdobywać nowe kontakty (networking)
by awansować / znaleźć nową pracę
dla dyplomu

Pozostałe ankiety

Media Społecznościowe

O studiach MBA

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl