• XIII Kongres MBA - Kraków 12-14 maja 2017

  Kategoria: Zaproszenia

  Nauka, praktyka i integracja środowiska MBA, czyli XIII Międzynarodowy Kongres MBA (12–14 maja 2017 r., Kraków)

  Kongres MBA to coroczne spotkanie menedżerów z Polski i świata, kadry naukowej, studentów, absolwentów i dyrektorów programów Master of Business Administration. Organizacja Kongresu to przykład integracji działań nastawionych z jednej strony na edukację i integrację środowiska MBA w Polsce, z drugiej na kreowanie i aktywne kształtowanie polskiej gospodarki, warunków funkcjonowania firm i rozwoju przedsiębiorczości, wytyczanie trendów i dobrych praktyk w biznesie. Tegoroczne edycja kongresu odbywać będzie się pod hasłem „Compliance: równowaga między wynikiem a wartościami”.

  Co przewiduje program Kongresu?

  Do udziału w XIII Międzynarodowym Kongresie MBA zaprosiliśmy znakomitych specjalistów. Na początek zapraszamy na wykład inauguracyjny poprowadzony przez Kamila Kamińskiego – Wiceprezesa Zarządu TAURON Polska Energia.


  Program tegorocznej edycji kongresu przewiduje również V paneli tematycznych:

  • Dyplomacja ekonomiczna – narzędzia wsparcia dla firm działających za granicą
  • Talenty/zespół/wartości - ryzyka w zarządzaniu projektami
  • Compliance i obowiązek raportowania ryzyk niefinansowych w praktyce odpowiedzialnego biznesu i rozwoju zrównoważonego
  • Budowa Compliance w organizacji
  • Compliance z punktu widzenia backoffice w banku

  Dodatkowo w programie:

  • Study Visits w Przedsiębiorstwach (Selvita, Cisco, Kraków Airport im. Jana Pawła II)
  • warsztaty biznesowe („Ericksonowskie podejście do rozwoju ludzi”, „Współpraca: jak zapobiegać tworzeniu się silosów?” oraz „Zarządzanie ryzykiem”)
  • Gala Dinner połączona z aukcją charytatywną
  • MBA Golf Event i X Turniej KSB UEK Golf Cup 2016

  Celem Kongresu MBA jest stworzenie aktywnej platformy współpracy pomiędzy teoretykami i praktykami biznesu. Dlatego też, Prelegentami są zarówno naukowcy jak i wysokiej klasy menedżerowie z wieloletnią praktyką biznesową. Połączenie obu tych środowisk zapewnia wspólne, pełne spojrzenie na omawiane zagadnienia i stanowi wartość dodaną programów MBA.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Międzynarodowym Kongresie MBA.
  Informacje i zgłoszenia: www.kongresMBA.pl
  Kontakt e-mail: kongres@uek.krakow.pl

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl