• XI Międzynarodowy Kongres MBA

  Kategoria: Zaproszenia

  XI Kongres MBA

  Kongres MBA to coroczne spotkanie menedżerów z Polski i świata, kadry naukowej, studentów, absolwentów i dyrektorów programów Master of Business Administration. Organizacja Kongresu to przykład integracji działań nastawionych z jednej strony na edukację i integrację środowiska MBA w Polsce, z drugiej na kreowanie i aktywne kształtowanie polskiej gospodarki, warunków funkcjonowania firm i rozwoju przedsiębiorczości, wytyczanie trendów i dobrych praktyk w biznesie. Tegoroczne edycja kongresu odbywać będzie się pod hasłem „ Fundamenty biznesu w turbulentnym otoczeniu”.

  Co przewiduje program Kongresu?

  W pierwszy dzień Kongresu Gościem Specjalnym będzie Prof. Charles Wankel - praktyk biznesu, współautor szeroko znanej w Polsce  książki: James AF Stoner, Charles Wankel "Kierowanie”.

  Głównym punktem wydarzenia będzie VII paneli dyskusyjnych, poprowadzonych przez przedstawicieli czołowych, polskich ośrodków skupiających środowisko MBA:

  • Akademię Leona Koźmińskiego (Budowanie relacji - MBA i co dalej…)
  • Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów (Nowe metody rozwoju przywództwa.)
  • Fundację Edukacyjną Perspektywy (Kultura jakości programów MBA- jak to robią najlepsi.)
  • Społeczną Akademię Nauk w Łodzi – Clark University (Doświadczenia polsko - amerykańskie w edukacji i biznesie na bazie współpracy Społecznej Akademii Nauk i Clark University)
  • Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Wojna o talenty. Rola edukacji MBA.)
  • Uniwersytet Warszawski (Strategie Umiędzynarodowienia firm: w poszukiwaniu najlepszych praktyk.)
  • Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Sposoby osiągania strategicznych zmian w przedsiębiorstwie.)

  Celem Kongresu MBA jest stworzenie aktywnej platformy współpracy pomiędzy teoretykami i praktykami biznesu. Dlatego też, Prelegentami są zarówno naukowcy z polskich
  i zagranicznych uczelni, jak i najwyższej klasy ekonomiści i menedżerowie z wieloletnią praktyką biznesową. Połączenie obu tych środowisk zapewnia wspólne, pełne spojrzenie na omawiane zagadnienia i stanowi wartość dodaną programów MBA.

  Jak co roku, dodatkowym elementem programu będą wizyty studyjne w czołowych przedsiębiorstwach regionu małopolski. Spotkania te dają uczestnikom kongresu możliwość  rozmowy z kadrą zarządzającą oraz okazję do obejrzenia części linii produkcyjnych.
  W tym roku gościć będą nas firmy:

  • Coca-Cola HBC Polska,
  • MAN Trucks,
  • Silgan White Cap Polska,
  • Woodward.

  Całość uzupełni program towarzyszący, na który składać się będą wieczorna gala połączona
  z aukcją charytatywną, nieformalny wieczór MBA oraz rodzinna impreza golfowa połączona z turniejem golfa.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w XI Międzynarodowym Kongresie MBA.

  Informacje i zgłoszenia: www.kongresMBA.pl

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl