• Tylko dla menedżerów, czyli o studiach MBA

  Kategoria: Publikacje

  Studia Master of Business Administration wymagają od słuchacza dużych nakładów pracy i zaangażowania. Jednak przy tym dają szansę na awans, pomagają znaleźć inspirację, a także są okazją do wymiany doświadczeń.

  Zróżnicowana oferta

  MBA WSB WrocławW Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu wiedzą, jak uczyć biznesu i proponują dwa programy studiów menedżerskich. Angielskojęzyczny Program Franklin University MBA przeznaczony jest dla menedżerów związanych z biznesem międzynarodowym. Słuchacze otrzymują status studenta Franklin University. W związku z tym mogą korzystać z multimedialnej platformy myFranklin udostępniającej materiały dydaktyczne, publikacje, zasoby biblioteczne amerykańskiej uczelni. Mają również wyjątkową możliwość wyjazdu do uczelni macierzystej na koszt WSB, gdyż zajęcia z modułu z zarządzania strategicznego realizowane są w Stanach Zjednoczonych.

  Polskojęzyczny Program MBA skierowany jest do osób, które zajmują stanowiska zarządcze, ale nie mają wykształcenia menedżerskiego albo takich, które stanęły przed możliwością awansu i potrzebują potwierdzenia swoich kompetencji. Program nauczania został starannie przygotowany przez praktyków biznesu i zaakceptowany przez Franklin University. W ramach zajęć odbywają się spotkania z wybitnymi osobowościami ze świata polityki i biznesu. Słuchacze mieli okazję wysłuchać wykładów profesora Dariusza Rosatiego, profesora Jana Miodka czy doktora Roberta Gwiazdowskiego.

  Praktyka i doświadczenie

  Dobra kadra dydaktyczna jest bardzo ważnym wyróżnikiem studiów MBA. Rolę wykładowców obu wrocławskich Programów powierzono więc nauczycielom akademickim polskich uczelni oraz ekspertom z dużym dorobkiem zawodowym. „Uczelnia doskonale zadbała o przenikanie się świata wiedzy i biznesu" - podkreśla Magdalena Burda, absolwentka IV edycji Programu MBA.
  Osoby, które podejmują studia MBA, reprezentują różne branże. Dzięki temu każde zajęcia to wymiana opinii, konfrontacja wcześniej zdobytych doświadczeń zawodowych. Proces kształcenia wymaga dużej dyscypliny, ponieważ słuchacze oprócz uczestnictwa w zjazdach dużo czasu muszą poświęcić na samodzielną pracę, przygotowanie projektów. „Przyznać muszę, że studia wymagały mnóstwo wysiłku, ale skuteczność nauczania była absolutnie niezwykła" - mówi Jerzy Mokrzycki, absolwent I edycji FUMBA. - „Program w pełni zaspokoił moje oczekiwania, a nawet dał mi znacznie więcej wiedzy potrzebnej menedżerowi, niż pierwotnie się spodziewałem".

  Dowiedz się więcej na www.franklinmba.pl

   

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl