• Trwa rekrutacja na programy MBA w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

  Kategoria: Sponsorowane

  Studia MBA w Uczelni Łazarskiego

  Na Uczelni Łazarskiego trwa rekrutacja na rok akademicki 2019-2020. W ofercie znajduje się m.in. siedem programów MBA profilowanych branżowo.

  Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego kształci już od ponad dziesięciu lat. „Stawiamy na najwyższe standardy merytoryczne oraz doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne instytucje i sektory gospodarki. Kładziemy też nacisk na praktyczną wiedzę, którą uczestnicy studiów mogą wykorzystać w codziennej pracy zawodowej. Nasze zajęcia, oprócz tradycyjnej formy wykładów, zawierają także elementy warsztatów, obejmują analizy przypadków, gry symulacyjne czy wizyty studyjne” – mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

  W ofercie Uczelni znajdują się m.in. programy MBA profilowane branżowo, takie jak:

  MBA Zarządzanie

  To program, który przygotowuje do zarządzania przedsiębiorstwem na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej zarówno w dużych, jak i w średniej wielkości firmach, funkcjonujących w Polsce lub na rynkach globalnych. Studia dostarczają nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii oraz prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także kształtują praktyczne umiejętności m.in. w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych, skutecznego negocjowania, rozwiązywania konfliktów czy budowania relacji międzyludzkich w organizacji.

  MBA w Ochronie Zdrowia

  Studia umożliwiają wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie analiz i metod rozwiązywania problemów zarządczych, podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych w tak skomplikowanym obszarze jakim jest polski system opieki zdrowotnej. Uczestnicy mogą wybrać trzy specjalistyczne moduły z pięciu propozycji: Prawo ochrony zdrowia, Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych, Metody i techniki menedżerskie w jednostkach ochrony zdrowia, Praktyka zarządzania ochroną zdrowia z poziomu jednostek samorządu terytorialnego, Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej. Po zrealizowaniu trzech wybranych modułów specjalistycznych, modułu podstawowego oraz modułu dyplomowego słuchacz uzyskuje dyplom. Poszczególne moduły można realizować także jako niezależne szkolenia menedżerskie.

  MBA Energetyka

  Program ma na celu przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji menedżerskich w firmach sektora energetycznego, w tym do rozwinięcia wysokich kompetencji zarządczych, niezbędnych szczególnie podczas dynamicznych zmian otoczenia prawnego, ekonomicznego i technologicznego branży. Wiedza przekazywana jest przez wykładowców z praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu i w energetyce.

  MBA w Lotnictwie

  Celem programu jest uzyskanie lub pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu zarządzania w organizacjach lotnictwa cywilnego. Studia przygotowują do zarządzania w lotnictwie na różnych szczeblach hierarchii organizacyjnej firm i wspierają wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych. W toku studiów przekazywana jest nowatorska wiedza z zakresu prawa, marketingu, ekonomii i zarządzania.

  MBA Logistyka

  Studia charakteryzują się kompleksowym ujęciem omawianych zagadnień, co pozwala na szerokie i dogłębne zrozumienie kwestii związanych z logistyką i łańcuchem dostaw. W programie nacisk położy jest na praktyczność prezentowanych rozwiązań i ukazanie najnowszych trendów w logistyce. Swoją wiedzą dzielą się najwyższej klasy akademicy, grono profesorów i doktorów z dużym doświadczeniem zawodowym i znajomością potrzeb praktycznych.

  Executive MBA for Human Resources Professionals

  Program umożliwia poznanie wiodących praktyk i trendów rynkowych w zakresie budowania wartości firmy poprzez kapitał ludzki. Kadra wykładowców to wybitni menedżerowie i eksperci zarządzania oraz przywództwa, a także akademicy doświadczeni w biznesie. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi wspierających  zarządzanie strategiczne i operacyjne kapitałem  ludzkim (gry symulacyjne i strategiczne).

  MBA in Quality Management

  Studia skupiają się na obszarze zarządzania jakością (w tym zarówno zarządzania systemowego, jak i zarządzania narzędziami jakości). To przede wszystkim cykl inspirujących wykładów i warsztatów prowadzonych przez grono doświadczonych praktyków i wybitne osobowości świata nauki. W toku kształcenia uczestnicy nabywają zarówno kompetencje umożliwiające sprawne zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami optymalizacyjnymi jako sponsor projektu lub Black Belt, jak i szersze, menadżerskie spojrzenie na funkcjonowanie całej organizacji.

  Rekrutacja trwa do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc na poszczególnych studiach. Zajęcia z reguły rozpoczynają się w październiku, a zjazdy odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://ckp.lazarski.pl/

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl