• Program MBA z amerykańskim partnerem we Wrocławiu

  Kategoria: Publikacje

  Trwa rekrutacja na program MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu organizowany we współpracy z Franklin University, pioniera w kształceniu osób dorosłych. To pierwszy program MBA we Wrocławiu prowadzony z amerykańską uczelnią. Jej doświadczenia edukacyjne zostały wykorzystane przy tworzeniu programu MBA w Wyższej Szkole Bankowej.

  Studia te trwają 2 lata. Na program o profilu General MBA składają się moduły obowiązkowe, w tym także sesje wyjazdowe i wykłady Guest Speakerów oraz seminarium dyplomowe. Łącznie program obejmuje 654 godziny ćwiczeń i warsztatów. Program uzupełniają przedmioty do wyboru i wizyty w firmach. Dodatkowo WSB oferuje słuchaczom możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności poprzez uczestnictwo w szkoleniach biznesowych, potwierdzone certyfikatami. W ciągu 2 lat trwania programu można wziąć udział w 8 szkoleniach biznesowych.

  Wszystkie moduły prowadzone są w języku polskim, a w przypadku zajęć prowadzonych przez zagranicznych gości zapewniany jest profesjonalny tłumacz.

  Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów MBA wystawiony przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu i podpisany wspólnie przez przedstawicieli obu uczelni – WSB i Franklin University.

  Więcej informacji na: www.wsb.wroclaw.pl/mba

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl