• Międzynarodowy Program Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

  Kategoria: Publikacje

  Międzynarodowy Program Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu Optymalne dla rozwoju i kształcenia kadr menedżerskich są studia Master of Business Administration. Specyfika najlepszych programów oparta jest o międzynarodowe elementy, takie jak: zagraniczny partner programu, język wykładowy, kadra dydaktyczna reprezentująca zagraniczne uniwersytety czy międzynarodowe akredytacje. Program Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu (www.emba.wsb.pl) spełnia wszystkie te kryteria.

  Globalny charakter programu

  Uruchamiając Program Executive Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu włączyła się w międzynarodowy program kształcenia menedżerów, realizowany przez Aalto University School of Economics w Helsinkach, Singapurze, Pekinie oraz Seulu. Słuchacze programu mają dzięki temu możliwość uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez najwyższej klasy kadrę dydaktyczną wykorzystującą najnowsze rozwiązania metodologiczne. W ramach poznańskiego Programu wykłada 18 zagranicznych wykładowców - praktyków z renomowanych szkół z Finlandii, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Metody dydaktyczne wykorzystywane w Programie Executive MBA kładą nacisk na interakcję i aktywny udział słuchaczy. Uczestników zachęca się i wymaga się od nich odniesienia wiedzy akademickiej do ich obecnej pracy. Słuchacze opracowują, indywidualnie lub grupowo, projekty w oparciu o dane własnej firmy bądź inne, zebrane przez słuchacza.

  Międzynarodowy Program Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
   
  International Week

  Słuchacze Programu Executive MBA mają możliwość uczestniczenia w International Week, unikalnym projekcie łączącym słuchaczy wszystkich Programów Executive MBA prowadzonych w międzynarodowej sieci szkół w Helsinkach, Seulu, Singapurze, Taipei i Poznaniu. Podczas tygodniowego pobytu w Helsinkach uczestnicy biorą udział w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców z Finlandii, Stanów Zjednoczonych, RPA czy Francji, spotykają się z liderami biznesu, odwiedzają firmy, a także uczelnię - Aalto University School of Economics. Co roku w tej wyjątkowej, międzynarodowej platformie wymiany doświadczeń bierze udział około stu uczestników między innymi z Finlandii, Szwecji, Korei Południowej, Singapuru, Chin, Rosji, Nowej Zelandii czy Indii.

  Partner w „potrójnej koronie"

  Aalto University School of Economics jest jedną z 40 uczelni na świecie posiadających „potrójną koronę" - trzy prestiżowe akredytacje AMBAs, AACSB, EQUIS, które potwierdzają wysoki poziom nauczania.

  Kolejnym wyróżnieniem stanowiącym o doskonałej jakości studiów EMBA jest notowanie rankingu „Financial Times", w którym wszystkie programy Executive MBA Aalto University School of Economics znalazły się w kręgu „Top Executive MBA Programs".
  Jednym z kryteriów branych pod uwagę w ustalaniu miejsc rankingowych jest wzrost wynagrodzeń wśród absolwentów poszczególnych programów Executive MBA. Odsetek ten, dla programów prowadzonych w sieci Aalto University School of Economics, wynosi 48% wzrostu w okresie od 1 do 2 lat po ukończeniu studiów.

  W rankingu studiów MBA przeprowadzonym przez „Home & Market" w kwietniu 2011 r. poznański program Executive MBA uplasował się w pierwszej dziesiątce polskich programów, tym samym zajmując 1 miejsce w województwie wielkopolskim. Przy ocenie szczególną uwagę zwracano na stopień umiędzynarodowienia studiów, wymagania rekrutacyjne oraz warunki studiowania.

  "One of the most valuable aspects of the Executive MBA Program in Poznań is the establishment of strong, lasting international network of friends and business colleagues, a network that will deliver throughout your career". J. Michael Geringer, Ph.D.Professor of Strategy and International Business at California Polytechnic University

  Więcej informacji na temat Programu Executive MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na www.emba.wsb.pl

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl