• Amerykańskie Programy MBA

  Kategoria: Publikacje

  Franklin University MBA
  • 100% zajęć w języku angielskim
  • moduł wyjazdowy w USA
  • kadra dydaktyczna z Franklin University
  • amerykański dyplom MBA
  • multimedialna platforma myFranklin (bezpośredni dostęp do materiałów dydaktycznych - takich samych, jakimi posługują się słuchacze w USA)

  Słuchacze Programu mają status studenta Franklin University. To jedna z niewielu oferowanych w Polsce możliwości studiowania na uczelni amerykańskiej bez konieczności ponoszenia kosztów wyjazdu za granicę. Program studiów FUMBA, realizowany w WSB we Wrocławiu, został opracowany przez amerykańskiego partnera - Franklin University. Nad treścią merytoryczną każdego przedmiotu pracował zespół, w skład którego wchodził praktyk ze świata biznesu oraz wykładowca Franklin University.

  Franklin MBA 

  Wśród wykładowców programu MBA są nauczyciele akademiccy Franklin University oraz specjaliści z bogatym dorobkiem zawodowym, ściśle związani ze światem biznesu. Słuchacze mają cały czas kontakt z wykładowcami zarówno mailowy jak i w formie chatu. Nowoczesne platformy wymiany informacji oraz dostępność są standardem wymaganym od wykładowców przez Franklin University. Ponadto Studia FUMBA dają wyjątkową możliwość wyjazdu do uczelni macierzystej - Franklin University. Obowiązkowe zajęcia w ramach jednego z modułów zostaną przeprowadzone w USA. Koszty wyjazdu pokrywa Uczelnia.
  Absolwenci tego Programu otrzymują prestiżowy dyplom wystawiony przez amerykańskiego partnera, który jest potwierdzeniem posiadania wiedzy i umiejętności posługiwania się narzędziami niezbędnymi do zarządzania firmą na poziomie międzynarodowym.
  W rankingu dotyczącym internacjonalizacji studiów MBA przeprowadzonym przez „Home & Market" w kwietniu 2011 r. studia Franklin University MBA uplasowały się na 1 miejscu w Polsce.

  Program MBA

  • 100% zajęć w języku polskim
  • program studiów przygotowany we współpracy z amerykańskim partnerem
  • dyplom MBA sygnowany przez Franklin University
  • wykładowcy praktycy

  Program MBA prowadzony w języku polskim konsultowany jest z praktykami biznesu, by jak najlepiej spełniać oczekiwania rynku. O jakości studiów świadczy nie tylko znakomita kadra dydaktyczna, ale również akceptacja amerykańskiego partnera Franklin University. Wykładowcy z dużym dorobkiem praktycznym to gwarancja, że wiedza jaką zdobywają słuchacze oparta jest na autentycznych i aktualnych zagadnieniach związanych z zarządzaniem dużymi, międzynarodowymi organizacjami. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są praktyczne metody nauczania. Edukacja kadr menedżerskich ma swoją specyfikę i nie należy do typowych. Najważniejszy jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach, a umożliwiają to interaktywne formy zajęć. Zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie, tylko w soboty i niedziele Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują dyplom podpisany przez Rektorów obydwu Uczelni: Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Franklin University oraz świadectwo ukończenia Menedżerskich Studiów Podyplomowych.

  WSB Wrocław MBA 

  Wybierz najlepiej

  Słuchaczom programów MBA i FU MBA studia te dadzą oprócz dyplomu i przekrojowej wiedzy, możliwość nawiązania kontaktów z przedstawicielami świata biznesu oraz realizacji idei networkingu. Poczucie wspólnoty z menedżerami oraz inspirujące znajomości, wymiana cennych doświadczeń zawodowych, możliwość porównania różnych sposobów myślenia i podejść do zarządzania to korzyści, które wielu absolwentów tego typu programów określa jako najważniejsze i najbardziej przydatne w ich pracy zawodowej.

  Więcej informacji na www.franklinmba.pl

   

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl