Zasady rekrutacji

Etapy procesu rekrutacyjnego:

Rejestracja

Rejestracja przez stronę internetową wypełnienie kwestionariusza kandydata.

Weryfikacja kandydata

Bezpłatna weryfikacja aplikacji pod kątem spełnienia wymagań formalnych. Kontakt z kandydatem i potwierdzenie przejścia do kolejnego etapu rekrutacji.

Złożenie wymaganych dokumentów

  • podanie, list motywacyjny,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
  • podpisany kwestionariusz kandydata,
  • aktualne CV,
  • świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń,
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w kwocie 850 PLN, opłacanej po pozytywnej weryfikacji dokumentów dostarczonych przez kandydata,
  • 1 fotografia formatu legitymacyjnego

Weryfikacja dokumentów

Weryfikacja dostarczonych dokumentów i zgoda na kontynuację procesu rekrutacyjnego przez kandydata.

Listy rekomendujące

Dostarczenie 2 listów rekomendujących na studia MBA od partnerów biznesowych.

Egzamin rekrutacyjny

Egzamin rekrutacyjny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT) przeprowadzany przez KSB UEK. Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

Posiadanie certyfikatów potwierdzających stopień znajomości języka angielskiego nie zwalnia z egzaminu GMAT. Dodatkowo przeprowadzany jest test psychologiczny.

przykładowy test GMAT

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez Komisję Rekrutacyjną KSB UEK.Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości. W skład Komisji wchodzą doświadczeni menedżerowie oraz przedstawiciele Szkoły i Uczelni m.in.: Dyrektor KSB UEK, Dyrektor Programu MBA IT czy władze UEK.

Decyzja i informacja o wyniku

Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu (lub o nieprzyjęciu) kandydata na studia MBA. Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji oraz przekazanie listu informacyjnego.

 

Program MBA

MBA IT - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
MBA IT - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Oceń program MBA

MBA IT - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie00 głosów

Statystyki

Czesne 53350 PLN
Wiek programu 1 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2022
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz