Zasady rekrutacji

Kandydat na studia MBA musi posiadać:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym co najmniej średniego szczebla zarządzania - weryfikowane na podstawie zgromadzonych dokumentów aplikacyjnych
 • ok. 10-12 lat doświadczenia zawodowego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

Aby złożyć aplikację na studia podyplomowe Program Executive Master of Business Administration należy uzupełnić formularz aplikacyjny oraz załączyć odpowiednie dokumenty rekrutacyjne.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie – wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty na studia podyplomowe;
 3. aktualne CV
 4. list motywacyjny
 5. Potwierdzenie stażu zawodowego
 6. świadectwa ukończenia dodatkowych kursów, szkoleń

Aplikacje na studia MBA przyjmowane są od maja do połowy września każdego roku. 

Etapy rekrutacji:

Wszyscy kandydaci, których zgłoszenia będą pozytywnie rozpatrzone, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O przyjęciu na studia MBA decyduje: wynik rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzający predyspozycje i kompetencje słuchacza do podjęcia studiów Executive MBA. 

 • Rozmowa kwalifikacyjna

Przesłuchania kandydatów dokonuje komisja w skład której wchodzą eksperci z różnych branż i sektorów gospodarki. Głównym celem pracy komisji jest zbudowanie bardzo zróżnicowanych zespołów osób reprezentujących odmienne specjalności, działających w różnych branżach i obszarach gospodarki w kraju i za granicą. Tym samym słuchacze zyskują możliwość wymiany doświadczeń i pozyskania nowych kontaktów z osobami o różnych doświadczeniach, kwalifikacjach i kompetencjach.

 • Podjęcie decyzji przez Komisję Rekrutacyjną o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydata na studia MBA.
 • Poinformowanie kandydata o wyniku procesu rekrutacji

Opłata za dwa semestry studiów wynosi 16 000 zł i obejmuje: 

 • wyjazd szkoleniowo - integracyjny
 • materiały dydaktyczne ( case study, książki, artykuły, nagrody )
 • dyplom MBA w języku polskim i angielskim, świadectwo MBA oraz certyfikat Central Connecticut State University,
 • dostęp do platformy internetowej wspomagającej proces nauczania on-line np. ZOOM
 • profile indywidualne Insight Discovery
 • Clifton  Strengths - kwestionariusz Instytutu Gallupa i inne
 • egzaminy,
 • obronę pracy końcowej MBA,
 • dostęp do platformy studiów
 • dostęp do Internetu WiFi,
 • możliwość korzystania ze zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej
 • spotkania i wykłady z liderami biznesu
 • poczęstunek w trakcie przerw kawowych
 • obiad serwowany w każdym dniu zajęć na uczelni

Program MBA

Executive MBA - Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu - Politechnika Krakowska
Executive MBA - Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu - Politechnika Krakowska


Oceń program MBA

Executive MBA - Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu - Politechnika Krakowska3,582 głosów

Statystyki

Czesne 17000 PLN
Wiek programu 27 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

lipiec 2022
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz