Wywiad z Jackiem Santorskim - psychologiem biznesu

Wywiad z Jackiem Santorskim - psychologiem biznesu

Jak absolwenci studiów MBA wyróżniają w porównaniu z innymi menedżerami?

Powiem szczerze - nie mam pewności, czy studia MBA podnoszą kwalifikacje, czy może jest odwrotnie - osoby "na poziomie" robią też kiedyś w życiu MBA? Bo tego jestem pewien, a co jest przyczyną, a co skutkiem - już mniej.

Czy absolwenci MBA są lepiej przygotowani do roli leaderów? Jak Pan myśli?

Zauważyłem, że absolwenci MBA maja szerszą perspektywę, której zawdzięczają podejście "konsultanckie". Inną sprawą jest, jak to się przekłada na realne umiejętności przywódcze, podejmowanie odważnych i trafnych decyzji - i "prowadzenie" ludzi. Dlatego właśnie powołuję jednosemestralne, intensywne studium praktycznego przywództwa, które pomoże s t a w a ć   s i ę autentycznym liderem, integrować biznesowo/techniczną wiedzę ze społecznym doświadczeniem.

Na rynku dostępnych jest wiele możliwości rozwoju podyplomowego, są studia doktoranckie, podyplomowe, MBA. Czy według Pana studia MBA wyróżniają się czym szczególnym na tle innych rodzajów studiów?

Co się bardziej liczy - MBA czy doktorat? Dostrzegam, że mamy tu spore różnice regionalne - w Poznaniu i Krakowie ważny jest doktorat, to jest atrybut prestiżu, taki mentalny "Rolex", w korporacjach międzynarodowych, poza niemieckimi może - liczy się MBA, u prywatnych przedsiębiorców nadal najważniejsze jest, co realnie zdziałałeś w życiu, jako przedsiębiorca i manager, czy umiesz przejąć newralgiczny projekt, czy wręcz firmę?

Według Pana co wpływa na renomę studiów MBA na rynku edukacyjnym?

Rozwój rynku pracy i ścieżek karier jest dziś dynamiczny, nielinearny, pojawiają się nowe zawody, liczy się coraz bardziej zarówno wyróżniająca specjalizacja, jak i uniwersalne, miękkie umiejętności. Myślę, że programy MBA mogą się lepiej adaptować do coraz nowych warunków, przy tym łatwiej i szybciej niż studia doktoranckie, które są z kolei koniecznością dla wszystkich, którzy myślą poważnie o karierze akademickiej.

Co by Pan poradził osobom, które rozważają podjęcie studiów MBA?

Myślę, że najważniejsze, co wnosi doświadczenie ze studiów MBA, to przyjecie s t r a t e g i c z n e j  p e r s p e k t y w y. Jak mawia mój współpracownik, młody absolwent  MBA i licencjonowany coach, chwile zatrzymania i wglądu, podbudowane wiedzą zdobywane na takich studiach pozwalają postawić nam pytanie WHY? a nie tylko what i how, wymuszane przez codzienność firmowa.

Dziękuję za wypowiedź

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl