Wywiad z Beatą Wojciechowską, Dyrektorem HR firmy Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Wywiad z Beatą Wojciechowską, Dyrektorem HR firmy Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Jak Pani, jako osoba, która zawodowo zajmuje się rekrutacją pracowników ocenia studia MBA w kontekście przydatności dla absolwentów MBA jako kandydatów do pracy w zawodzie menedżera?

Moim zdaniem, sporo tutaj zależy od tego, po co przyszli menedżerowie wybierają studia MBA. Jeżeli są to kandydaci, którzy świadomie decydują się na te studia i mają pomysł, co chcieliby się w czasie takich studiów nauczyć, co chcieliby w swojej karierze zawodowej zmienić, to myślę, że łatwiej podczas spotkania rekrutacyjnego rozmawiać o tym, co taka osoba chce osiągnąć w swojej karierze. Jeżeli osoby świadomie wybierały studia MBA, to są one dobrze przygotowane do przyszłych wyzwań, są świadome tego, co chcą i znają swoje możliwości.

Czy zdarza się tak, że osoby traktują studia MBA jako dodatkowy element w swoim życiorysie, wykształceniu?

Na pewno można spotkać takie osoby. Wtedy w czasie spotkania rekrutacyjnego pragnę zrozumieć czemu odbycie studiów MBA służyło. W czasie rozmowy, kiedy rekrutujemy specjalistę lub menedżera na konkretne stanowisko zwracamy uwagę czy kandydat ma dyplom MBA. Istotne jest wtedy, co ta osoba chciała osiągnąć poprzez ukończenie studiów MBA. Kiedy patrzymy na absolwentów MBA, mamy oczekiwanie, że to są osoby, które są przygotowane do tego, by przyjmować różne role, różne stanowiska w organizacji. Jest oczekiwanie, że ta osoba jest elastyczna; ma świadomość, że dzisiaj pracuje w marketingu, jutro może pracować w innym dziale. Taka osoba ma świadomość, że dyplom MBA jest po to, by zajmować różne role w organizacji, jest otwarta i przygotowana na to, uczy się nowych rzeczy, zajmuje się nowymi projektami.

A jak często spotyka Pani absolwentów MBA na rozmowach kwalifikacyjnych?

Jeżeli mówimy o kandydatach na stanowisko menedżerskie albo na stanowisko mocno specjalistyczne idące w kierunku stanowiska kierowniczego coraz częściej pojawiają się kandydaci, którzy mają już ukończone studia MBA lub są w trakcie studiów.

Powiedziała Pani, że absolwenci studiów MBA są bardziej elastyczni, a czy są jeszcze jakieś cechy, które wyróżniają te osoby od innych starających się o pracę?

Moim zdaniem kandydaci z ukończonymi studiami MBA są bardziej świadomi swoich mocnych i słabych stron, są też bardziej świadomi, co chcieliby w życiu osiągnąć, mają bardziej sprecyzowany cel zawodowy, mają wizję swojej kariery zawodowej i bardzo otwarcie na temat tej wizji rozmawiają.

Czy spotkała się Pani z absolwentami MBA, kandydatami, którzy ukończyli studia w Polsce i za granicą? Jaka jest różnica?

Spotykamy się z absolwentami polskich i zagranicznych uczelni. Nie widzę aż tak dużych różnic. Natomiast ponieważ my rekrutujemy z uczelni, to myślę, że różnica może być taka, że studia MBA często za granicą kończą młode osoby. Jest to krok w ich edukacji. Zatem jest taki podział na osoby młodsze i osoby z doświadczeniem. Ta moja obserwacja nie dotyczy tego, czy te studia są lepsze czy gorsze. Moim zdaniem absolwenci studiów MBA za granicą są bardziej otwarci na nowe wyzwania. Wiedzą, że w przyszłości chcieliby obejmować ważne stanowisko w organizacji, ale mogą zacząć działać z innego stanowiska. Natomiast osoby, które kończą studia w Polsce gotowe są na zmianę w swojej karierze, mają swoje oczekiwania bardziej sprecyzowane i szukają stanowisk od razu na wyższych szczeblach.

Studia MBA, wszystko jedno czy w Polsce czy za granicą, to są studia o pewnym określonym standardzie. Zgadza się Pani ze mną?

Tak, na pewno tak jest. To jest kwestia poziomu rozmowy. To jest kwestia znajomości słownictwa, różnych terminologii, nowych rozwiązań. To jest też kwestia oczytania i znajomości języków. To wszystko na pewno sprawia, że kandydaci z dyplomem MBA są na pewnym poziomie, są bardziej wszechstronni.

Czy dyplom MBA jest istotnym atutem przy aplikacji na wyższe stanowiska kierownicze?

Myślę, że to zależy od organizacji. Akurat w naszej organizacji dyplom MBA pomaga. Jeżeli osoba ma skończone studia MBA to jest to pomocne, jeśli chodzi o rozwój kariery. Jesteśmy firmą dynamiczną i funkcjonujemy w środowisku, które się zmienia. Pojawiają się nowe projekty, pojawiają się nowe stanowiska i chętnie oferujemy je osobom, które mogą wykonywać różną pracę w różnych obszarach. Dyplom MBA jest dla nas sygnałem, że osoba ma wysokie zdolności i możliwości.

Eli Lilly mają specjalny program rekrutacyjny skierowany do absolwentów studiów MBA. Co jest ideą takiego programu?

Współpracujemy z uczelniami w kilku krajach europejskich i USA. W Polsce dopiero zaczynamy taką współpracę. To polega na tym, że jesteśmy zainteresowani zatrudnianiem jednego lub dwóch absolwentów studiów MBA, i to jest oferta skierowana do tych osób, które chcą swoją karierę zawodową związać z farmacją. Jeżeli mają rzeczywiście możliwości oraz potencjał by w ramach firmy awansować, to są zapraszane do programu. To są osoby, które przychodzą do nas i w pierwszym okresie dostają nowe projekty i trudne wyzwania. To jest możliwość dla nich do sprawdzenia się oraz do poznania branży farmaceutycznej.

Czy można powiedzieć, że firma pokłada szczególne nadzieje w rekrutowaniu absolwentów MBA?

Można tak powiedzieć. Firma ma nadzieje, że to jest przyszła kadra kierownicza. Jeżeli mówimy o rekrutowaniu talentów to jest to jedno ze źródeł pozyskiwania talentów oraz część naszej strategii. Od absolwentów studiów MBA dużo oczekujemy.

Ilu studentów/absolwentów studiów MBA zatrudnia Eli Lilly Polska?

W Lilly Polska aktualnie pracuje około 10 osób na 180 pracowników. To są osoby, które są na ważnych stanowiskach. Jeżeli popatrzymy na strukturę firmy, to wśród osób bezpośrednio raportujących do szefa firmy najwięcej pracowników posiada dyplom MBA.

Czy mając nieograniczone możliwości inwestowania w rozwój pracowników podjęłaby Pani decyzję o wysłaniu pracowników na studia MBA?

Tak, na pewno wysłałabym tych, którzy chcą podjąć ten wysiłek i trud. Studia MBA są to wymagające i doceniam osoby, które chcą podjąć taki wysiłek. Ma to wpływ zarówno na ich życie zawodowe, jak i prywatne.

Czy zatem studia MBA są według Pani dobrą inwestycją w sytuacji zmieniającego się rynku pracy?

Myślę, że zdecydowanie tak. Na pewno osoba, która zdobyła pewne doświadczenie zawodowe podejmując studia MBA uczy się nowych rzeczy. A wiedza zdobyta na studiach oraz w dotychczasowej pracy utrwala się i odświeża. Uczestnik studiów MBA zdobywa nową wiedzę, nowe umiejętności. Czasami jest też tak, że studia MBA porządkują już zdobytą wiedzę. Studia MBA wymagają realizacji licznych zadań w zespołach, z ludźmi z różnych branż. To dla wielu też jest nowa rzecz, która umożliwia osobom związanym tylko z jedną organizacją na poznanie innych firm, zwyczajów, kultur organizacyjnych.

Jakich wskazówek udzieliłaby Pani osobom zamierzającym podjąć studia MBA?

Na pewno trzeba się zastanowić, co się chce w życiu osiągnąć i w czym studia MBA mogą pomóc. Innymi słowy jakie są nadzieje związane z tymi studiami i jaka jest wizja mojej kariery zawodowej. Wszystko po to, aby wybór studiów MBA to była jak najbardziej świadoma decyzja oraz wybrać takie studia, które pozwolą zrealizować plany zawodowe.

Dziękuję za rozmowę.

Eli Lilly & Company, którego częścią jest Eli Lilly Polska, to amerykański koncern farmaceutyczny, specjalizujący się w opracowywaniu oraz produkcji innowacyjnych leków. Koncern zatrudnia na całym świecie ponad 40 000 osób, z których ok. 7 500 to pracownicy laboratoriów naukowo - badawczych. Ich celem jest poszukiwanie nowych metod walki z dotychczas nierozwiązanymi problemami medycznymi, a efektem - innowacyjne leki, pozwalające ludziom dłużej cieszyć się życiem i zdrowiem oraz radzić sobie w walce z przewlekłymi lub wręcz nieuleczalnymi dotąd chorobami. Koncern Lilly ma długą tradycję w tworzeniu przełomowych na skalę światową leków, szczególnie tych, stosowanych w leczeniu cukrzycy, chorób nowotworowych i chorób psychicznych. Firma opracowała też leki na choroby układu krążenia, sepsę, zaburzenia erekcji, osteoporozę czy ADHD. Eli Lilly przeznacza na badania i rozwój średnio ponad 4 miliardy USD rocznie.

Więcej informacji na www.lilly.pl.

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl