Wywiad z prof. Witoldem Orłowskim - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

Wywiad z prof. Witoldem Orłowskim - Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej

1. Czy studia MBA są potrzebne, co Polskie studia dają uczestnikom a co powinny dawać?

Co dają studia MBA? Przede wszystkim ogromny ładunek aktualnej, przydatnej wiedzy o rynku i przedsiębiorstwie oraz znajomość szeregu narzędzi skutecznego zarządzania. Na dobrych programach MBA studenci uzyskują mieszankę wiedzy teoretycznej i praktyki, która pozwala na wyraźny wzrost ich kwalifikacji menedżerskich. Zasadą dominującą przy realizacji studiów MBA jest to, aby wiedza była użyteczna, a jej posiadanie przekładało się na przyszłą karierę absolwenta programu.

2. Lwia część programów MBA w Polsce jest organizowane przy współpracy z zagranicznymi Uniwersytetami, na ile ważna jest taka właśnie współpraca i jakość partnera?

W sytuacji, gdy w Polsce rynek studiów MBA dopiero się rozwija, wsparcie programów ze strony renomowanych partnerów zagranicznych ma wciąż duże znaczenie. Nasze programy realizujemy we współpracy z 3 szkołami partnerskimi: HEC z Paryża, London Business School oraz NHH z Bergen. Znajduje to przede wszystkim swoje odbicie w kadrze wykładowców: blisko połowę zajęć prowadzą wykładowcy zagraniczni, związani zazwyczaj ze szkołami partnerskimi. Staramy się również, aby zajęcia odbywane na uczelniach partnerskich stanowiły stały element naszych programów (obecnie zazwyczaj w grę wchodzi jedna sesja organizowana na jednej z uczelni partnerskich).

3. Część programów MBA jest prowadzona w języku angielskim (całkowicie lub częściowo). Na ile Pana zdaniem taka forma komunikacji jest uzasadniona?

W przypadku naszych programów jest to forma nie tylko uzasadniona, ale wręcz niezbędna - znaczną część naszych wykładowców stanowią cudzoziemcy. Potrzebne są niewątpliwie programy i polskojęzyczne, i anglojęzyczne.

4. Czy w Pana opinii moda na MBA w Polsce przeminęła? Czy nadal będą one popularne w naszym kraju?

Będą. To nie jest krótkotrwała moda, ale prawdziwe zapotrzebowanie.

5. Rankingi a rzeczywistość, czym kierować się przy wyborze studiów, na co zwracać uwagę, o co pytać, czego się dowiadywać?

W jaki sposób wybrać najbardziej odpowiedni kurs? Przede wszystkim należy bardzo starannie zapoznać się z ofertą, programem studiów, profesorami prowadzącymi zajęcia oraz - oczywiście - z kosztami programu. Kandydaci na polskie studia MBA powinni interesować się również układem partnerskim, na którym opiera się realizacja programu oraz rozlicznymi rankingami dostarczającymi syntetycznych ocen jakości programów. Ogromne znaczenie ma wreszcie sięgnięcie po najbardziej tradycyjny ze sposobów zdobywania wiedzy - popytanie osób, które zakończyły w przeszłości studia MBA. One wiedzą najlepiej, co się mówi „na rynku" o różnych programach.

6. Kto Pana zdaniem jest najlepszym kandydatem na studia MBA i dla kogo są te studia przeznaczone?

Studia MBA stworzono głównie z myślą o ludziach pracujących, pewnych swoich sił, rozwijających z powodzeniem karierę jako menedżerowie lub przedsiębiorcy, którzy odkrywają potrzebę pogłębienia i usystematyzowania swojej wiedzy o zarządzaniu. „Kariera" to oczywiście słowo bardzo pojemne - do udziału w programach MBA zgłaszają się zazwyczaj ludzie z kilkuletnim stażem pracy na stanowiskach menedżerskich (różnego szczebla) i odpowiednich doświadczeniach zawodowych. Każda kandydatura oceniana jest indywidualnie, a szczególnie interesujące doświadczenia mogą czasem zastąpić część wymaganego stażu. Jedno tylko jest nie do zastąpienia - kandydat na studia MBA musi dobrze wiedzieć, czego chce, mieć silną motywację i gotowość do naprawdę intensywnego wysiłku. Inaczej cała rzecz jest nieporozumieniem.

7. Czego oczekiwałby Pan od najlepszego kandydata na studia MBA?

Motywacji, motywacji, motywacji. A poza tym oczywiście doświadczeń zawodowych i gotowości do ciężkiej pracy.

8. Czy do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej można/należy się przygotować i jak to najlepiej zrobić?

Nie ma „idealnego' sposobu przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. W rozmowie chcemy ustalić, czy kandydat wie, czego chce, ma otwarty umysł, interesuje się światem, ma odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

9. Otwierają się coraz bardziej rynki edukacyjne zjednoczonej Europy w jaki sposób dostępność do studiów zagranicznych wpłynie na rynek studiów MBA w Polsce?

Kursy MBA, niezależnie od tego czy są organizowane przez uczelnie polskie, czy zagraniczne, mają zawsze ten sam cel: dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności, które uczynią z nich lepszych menedżerów. Generalnie rzecz biorąc, nie ma podziału na programy polskie i zagraniczne; jest za to podział na programy lepsze i gorsze. Ponieważ polskie programy MBA są stosunkowo młode, trudno im jeszcze konkurować na europejskim rynku z instytucjami, które mogą wylegitymować się doświadczeniami idącymi w długie dziesięciolecia. Jednak dzięki współpracy z instytucjami zagranicznymi, oraz dzięki intensywnym działaniom osób i instytucji polskich zaangażowanych w ten proces, w ciągu minionych lat udało się stworzyć programy, z których najlepsze nie odbiegają poziomem od dobrych programów zachodnioeuropejskich. Programy MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej posiadają, jako jedne z nielicznych w Polsce, prestiżową akredytację międzynarodową EPAS, przyznawaną przez EFMD (European Foundation for Management Education) w Brukseli. W rankingu Stowarzyszenia Edukacji Menadżerskiej FORUM oba zostały zaliczone do „Klasy Mistrzowskiej".

10. Jak Pana zdaniem będzie wyglądał polski rynek studiów MBA za 3-5 lat?

Polski rynek studiów MBA będzie się oczywiście zmieniał, wraz z całą polską gospodarką. Sądzę, ze stanie się bardziej przejrzysty, a więc łatwiej będzie na nim stwierdzić, które programy są lepsze, a które gorsze. Podyplomowe studia menedżerskie są jedynym fragmentem polskiego - i światowego - rynku edukacyjnego, na którym istnieje prawdziwa konkurencja i prawdziwie rynkowe zasady gry. Kto nie jest w stanie zaspokoić oczekiwań studentów, szybko traci miejsce w rankingach i spada do niższej ligi. Jeśli studenci będą oczekiwać programów bardziej wyspecjalizowanych, a sądzę, że właśnie tak będzie - obowiązkiem instytucji edukacyjnych będzie takie właśnie programy dostarczyć.

11. W Polsce panuje obiegowa opinia, że ważny jest dyplom- „papier" a nie człowiek. Jak Pana zdaniem studia MBA wpisują się w tą opinie?

Ważny jest oczywiście człowiek. Ale „papier" też coś znaczy, zwłaszcza jeśli stoją za nim odpowiedniej jakości wykładowcy i absolwenci.

12. Na świecie ważnym dla kandydatów na studia MBA jest wskaźnik ROI (zwrot z inwestycji) w Polsce o tym się jeszcze nie mówi. Jakie Pana zdaniem są powody podjęcia studiów MBA przez uczestników?

ROI liczy się zawsze, nawet jeśli mało kto w Polsce liczy i porównuje takie wskaźniki. Studia MBA to przede wszystkim inwestycja, której dokonuje człowiek pragnący zrobić w życiu karierę.

13. A co po studiach MBA ? Czy w Pana opinii gwarantują one sukces zawodowy?

Nikt nie może zagwarantować człowiekowi zawodowego sukcesu. Studia MBA to tylko narzędzie, które zwiększa szanse na taki sukces. I to zwiększa naprawdę znacząco.

14. Studia MBA to możliwość poznania wspaniałych ludzi, z którymi dobrze utrzymywać późniejsze relacje. Na ile ważnym przy wyborze studiów MBA jest fakt istnienia prężnego stowarzyszenia absolwentów?

Możliwość poznania ludzi to jedna z głównych korzyści, które dają studia MBA. Dlatego fakt istnienia stowarzyszeń absolwentów to nie przypadek, ale oczywista odpowiedź na zapotrzebowanie studentów i absolwentów. Dobre programy zazwyczaj motywują do tego, aby ich absolwenci utrzymywali kontakty również po zakończeniu studiów.

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl