Wywiad z dr. Mieczysławem Błońskim - Prestigious American MBA

Wywiad z dr. Mieczysławem Błońskim - Prestigious American MBA

1. Czy studia MBA są potrzebne, co polskie studia dają uczestnikom a co powinny dawać ?

Studia MBA nie tylko instruują, jak uczestnicy mają postępować w kilkuset trudnych sytuacjach podobnych do tych, jakie są opisane w studiowanych case'ach, ale dają im poczucie posiadania holistycznej wiedzy, pozwalającej im na odwagę w podejmowaniu decyzji. Są zatem menedżerom bardzo potrzebne. Tylko nieliczne polskie studia MBA są prowadzone na poziomie międzynarodowym, gwarantującym takie efekty.

2. Lwia część programów MBA w Polsce jest organizowana przy współpracy z zagranicznymi uniwersytetami, na ile ważna jest taka właśnie współpraca i jakość partnera?

Najwięcej narzędzi i nowych metod zarządzania powstaje w Stanach Zjednoczonych. Dopiero potem docierają one do innych krajów świata. Jednocześnie najdłuższe doświadczenie kształcenia w zakresie MBA posiadają Stany Zjednoczone. Dlatego polskie uczelnie szukające partnerów zagranicznych do prowadzenia programów MBA, powinny wybierać ich w pierwszej kolejności spośród najlepszych uniwersytetów amerykańskich.

3. Część programów MBA jest prowadzona w języku angielskim (całkowicie lub częściowo). Na ile Pana zdaniem taka forma komunikacji jest uzasadniona?

Prowadzenie programów MBA w języku polskim z góry zmniejsza szanse ich uczestników w międzynarodowej konkurencji o stanowiska i sukcesy prowadzonych przez nich firm. Językiem współczesnego światowego biznesu jest angielski i trzeba się nim nie tylko posługiwać, ale także w nim kształcić i nawet czasem myśleć.

4. Czy w Pana opinii moda na MBA w Polsce przeminęła? Czy nadal będą one popularne w naszym kraju?

W Stanach Zjednoczonych studia MBA są prowadzone dokładnie 100 lat i nikt nie mówi, że moda na nie mija. Najwyżej będzie zmieniał się ich charakter. Na świecie ilość programów MBA i ich uczestników stale rośnie. W Polsce studia MBA są znane od kilkunastu lat, kończy je rocznie około 100 razy mniej absolwentów niż w Stanach Zjednoczonych. Będą one zatem w Polsce prawdopodobnie podlegać takim samym procesom jak w innych krajach świata, a więc rozwijać się.

5. Rankingi a rzeczywistość, czym kierować się przy wyborze studiów, na co zwracać uwagę, o co pytać, czego się dowiadywać?

Przy wyborze studiów MBA należy kierować się tym, jakie obejmują przedmioty i ile godzin nauczania, czy są prowadzone z dobrymi zagranicznymi uczelniami w języku obcym (najlepiej angielskim), z dużym udziałem wykładowców zagranicznych, z międzynarodowymi sylabusami i podręcznikami oraz z udziałem zagranicznych studentów. Czy mają międzynarodową akredytację a także czy przewidują wyjazd uczestnika na dłużej do partnerskiej, zagranicznej uczelni. Tylko jeden polski program MBA (Uczelni Łazarskiego) wysyła uczestników na cały semestr do Stanów Zjednoczonych.

6. Kto Pana zdaniem jest najlepszym kandydatem na studia MBA i dla kogo są te studia przeznaczone?

Najlepszym kandydatem na studia MBA jest osoba już zarządzająca firmą lub jej częścią albo pragnąca nimi zarządzać i odczuwająca niedostatek praktycznych narzędzi zarządzania. Nie teorii, ale sposobów strategicznego, taktycznego i operacyjnego myślenia, słuchania, czytania, rozumienia, analizowania i podejmowania decyzji.

7. Czego oczekiwałby Pan od najlepszego kandydata na studia MBA?

Wewnętrznego „poukładania" i pewnej dozy „konstruktywnej złości", która każe mu zmieniać w otoczeniu (a więc i w firmie) wszystko to, co jest złe.

8. Czy do rozmowy kwalifikacyjnej można/należy się przygotować i jak to najlepiej zrobić?

Rozmowa kwalifikacyjna na studia MBA nie jest egzaminem. Pozwala ona ustalić poziom kandydata, jego motywacje i oczekiwania, a także łatwość posługiwania się językiem wykładowym programu. Kandydat za jej pośrednictwem może również poznać organizatorów studiów. Mnie się to kiedyś zdarzyło. Podczas aplikowania do wysoko cenionego w Polsce programu MBA zostałem krytycznie oceniony za to, że oprócz regularnego czytania czasopism gospodarczych czytuję od czasu do czasu prasę lżejszą. Do rozmowy kwalifikacyjnej nie należy się przygotowywać, trzeba tylko zachować podczas niej zdrowy rozsądek.

9. Otwierają się coraz bardziej rynki edukacyjne zjednoczonej Europy w jaki sposób dostępność do studiów zagranicznych wpłynie na rynek studiów MBA w Polsce?

Wielu Polaków wyjedzie na studia MBA do innych krajów europejskich, ale studia w Polsce robione z bardzo dobrym uniwersytetem amerykańskim, z jego programem, literaturą, ogromnym zasobem najnowszych case'ów, jego wykładowcami i polskimi profesorami po amerykańskich uczelniach będą lepsze od programu MBA realizowanego w takim europejskim kraju, który nie stworzył żadnych szerzej znanych koncepcji zarządzania.

10. Jak Pana zdaniem będzie wyglądał polski rynek studiów MBA za 3-5 lat?

Za pięć lat ilość osób kończących studia MBA w Polsce na pewno się co najmniej podwoi. Takie są tendencje światowe i tak będzie prawdopodobnie również w Polsce.

11. W Polsce panuje obiegowa opinia, że ważny jest dyplom - „papier" a nie człowiek. Jak Pana zdaniem studia MBA wpisują się w tą opinie?

W odróżnieniu od złych studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych, MBA i doktoranckich, dobre studia „transformują" ich uczestnika, zmieniają jego świadomość i psychikę, powodują, iż czuje się on lepszy, bardziej wartościowy i odważniejszy w swoich decyzjach. Wówczas dobry „papier" to również lepszy człowiek.

12. Na świecie ważnym dla kandydatów na studia MBA jest wskaźnik ROI (zwrot z inwestycji) w Polsce o tym się jeszcze nie mówi. Jakie Pana zdaniem są powody podjęcia studiów MBA przez uczestników?

W przypadku studiów MBA zwrot z inwestycji jest również ważnym powodem ich podejmowania. Ocenia się, iż wynagrodzenie absolwenta studiów MBA jest za granicą ponad dwukrotnie wyższe po ich ukończeniu niż przed ich rozpoczęciem. W Polsce prawdopodobnie taka prawidłowość również występuje.

13. A co po studiach MBA ? Czy w Pana opinii gwarantują one sukces zawodowy?

Studia MBA dostarczają narzędzi pozwalających osiągnąć sukces zawodowy w zarządzaniu firmami lub ich częściami o wiele łatwiej i szybciej niż bez nich. Ale tak jak wszystko, można je wykorzystać dobrze lub źle. Tylko w pierwszym przypadku przyniosą zawodowy sukces.

14. Studia MBA to możliwość poznania wspaniałych ludzi, z którymi dobrze utrzymywać późniejsze relacje. Na ile ważnym przy wyborze studiów MBA jest fakt istnienia prężnego stowarzyszenia absolwentów?

Wszystkie poważne programy MBA mają mniej lub bardziej formalne organizacje absolwentów. Ich członkowie kontaktują się ze sobą i utrzymują relacje towarzyskie za pośrednictwem uczelni, w której studia MBA ukończyli lub bezpośrednio. To buduje dalszy prestiż uczelni, programu MBA i jego uczestników. Prężne stowarzyszenie absolwentów, pełne relacji pomiędzy jego członkami, to dodatkowa wartość jaką otrzymuje osoba, która studia MBA ukończyła oraz uczelnia, która je zorganizowała.

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl