dr Przemysław Wajda

dr Przemysław Wajda

Dla kogo są przeznaczone studia MBA?

Kandydaci na studia MBA są bardzo różni. Są wśród nich menedżerowie z różnych szczebli zarządzania w dużych firmach, są pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw, nie brakuje właścicieli firm. Reprezentowane są nie tylko różne szczeble zarządzania, ale i wszystkie branże. Kandydatów łączy to, że w swoich karierach zawodowych doszli do punktu, w którym przestało wystarczać ich dotychczasowe specjalistyczne doświadczenie, a niezbędne stało się całościowe rozumienie biznesu i sprawne poruszanie się we wszystkich aspektach zarządzania.

Czego można się nauczyć na studiach MBA?

Studia MBA wszechstronnie rozwijają słuchacza tak, by potrafił skutecznie zarządzać uwzględniając wszystkie aspekty, które składają się na sukces rynkowy. Umiejętność wyjścia poza perspektywę związaną z dotychczasową specjalizacją i ścieżką kariery to najważniejsza, moim zdaniem, cecha, która powinna wyróżniać absolwenta MBA. Co ważne, studia mają charakter praktyczny – dostarczają nie suchej teorii, a umiejętności i narzędzi. Przygotowujemy słuchaczy tak, by byli w stanie działać efektywnie niezależnie od branży w jakiej znajdą zatrudnienie. Efektem ukończenia studiów MBA, o którym często wspominają absolwenci, jest wzrost pewności siebie i odwagi w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Czy bieżąca sytuacja ekonomiczna wpływa na studia MBA? Czy studia MBA dostosowują się do bieżących wydarzeń na rynku?

Zdecydowanie tak. Jedną z najistotniejszych cech programu MBA GFKM jest jego praktyczna przydatność. Osiągamy ją dostosowując strukturę i zawartość programu do trendów i wydarzeń na rynku. Podam przykład. Od 1 stycznia 2017 roku ukończenie studiów MBA zwalnia z egzaminu na członka rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa. Dla słuchaczy zainteresowanych tym kierunkiem rozwoju kariery zawodowej opracowaliśmy ścieżkę specjalistyczną w ramach programu myMBAexperience. Inna ścieżka specjalistyczna nawiązuje do wyraźnie rosnącej popularności startupów. Przygotowaliśmy ją dla twórców tego typu przedsięwzięć i pracowników firm, zamierzających w startupy inwestować. Dbamy także o to, by regularnie aktualizować program zajęć, wprowadzać aktualne business cases i odnosić się do bieżących wydarzeń.

Czy po 25 latach istnienia na rynku edukacyjnym studia MBA w Polsce są jeszcze potrzebne?

Nie mam co do tego wątpliwości, choć postrzeganie MBA wyraźnie się zmieniło. Zniknęła otaczająca te studia mitologia i nikt już nie nazywa absolwentów MBA – jak uczynił to kilkanaście lat temu jeden z portali – „masonerią polskich finansów”. Rozwijanie kompetencji menedżerskich pracowników zajmujących wyższe stanowiska lub przygotowywanych do ich objęcia pozostaje jednak wyzwaniem, przed którym regularnie stają firmy. To niezwykle istotny moment w karierze, gdy wiedza specjalistyczna i cząstkowa przestaje wystarczać, wymaga rozwinięcia i ugruntowania. Studia MBA wciąż są najlepszą odpowiedzią na to wyzwanie. Mam oczywiście na myśli programy modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się dynamicznie realiów.

W Polsce jest ponad 70 programów MBA czy potrzebny jest kolejny, nowy program?

MyMBAexperience to nie tyle nowy program, co nowe, udoskonalone wcielenie naszego Executive MBA, walidowanego przez Rotterdam School of Management. Jak wspominałem istotne jest, by programy nadążały za zmieniającymi się realiami. Analizując nasze doświadczenia z realizacji programu MBA, opinie i oczekiwania słuchaczy i absolwentów uznaliśmy, że wprowadzenie na rynek mocno zmodyfikowanego MBA jest nie tylko uzasadnione ale i pożądane.

Czym myMBAexperience różni się od innych programów MBA oferowanych na rynku?

Wyróżnikiem programu jest potraktowanie studiów jako procesu całościowego rozwoju słuchacza. Hasło myMBAexperience oddaje istotę naszego pomysłu: sprawienia, by MBA był dla każdego uczestnika indywidualnym doświadczeniem. Stosując Ocenę 360 stopni i MindSonar badamy potencjał studenta, poznajemy potrzeby edukacyjne. Stwarzamy możliwość rozwoju tam, gdzie słuchacz najbardziej tego potrzebuje. Oprócz przedmiotów obowiązkowych, tworzących zestaw klasyczny dla MBA, studenci realizują własne ścieżki specjalistyczne i doskonalą kluczowe dla nich kompetencje. Każdy uczestnik ma także możliwość wzięcia udziału w indywidualnych sesjach coachingowych. To nowości. Tradycyjnie zaś kładziemy nacisk na aspekt praktyczny – na to, by dostarczać narzędzi, które można natychmiast zastosować w miejscu pracy. Dużo uwagi poświęciliśmy również uczynieniu programu spójnym. W tym celu został podzielony na bloki tematyczne: Zarządzanie strategiczne, Rachunkowość i finanse, Psychologia biznesu, Procesy i projekty, Ekonomia i prawo oraz Systemy wspomagające zarządzanie. Wraz z koordynatorami bloków i prowadzącymi zajęcia opisaliśmy efekty kształcenia dla każdego przedmiotu. Dzięki temu nasz program tworzy logiczną całość, co ułatwia słuchaczom zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami. W ramach nawiązywania do bieżących wydarzeń i trendów słuchacze regularnie brać będą udział w spotkaniach z interesującymi postaciami ze świata biznesu. Podsumowaniem studiów będzie badanie postępu, jakiego dokonał każdy z uczestników.

Czy myśli Pan, że studia MBA będą potrzebne w 2027 roku?

Nie mam co do tego wątpliwości. Z pewnością będą ewoluować i dostosowywać się do zmieniających się realiów, lecz powinny pozostać najskuteczniejszą metodą kształcenia menedżerów. Spójrzmy na trendy. Może się na przykład okazać, że dużą popularność w najbliższych latach zyskają tak zwane „turkusowe organizacje” pozbawione hierarchicznej struktury. Szeroka perspektywa na biznes, rozumienie zasad funkcjonowania organizacji i jej otoczenia może być wówczas potrzebna szerszej grupie pracowników. Można także założyć, że spora część organizacji zachowa tradycyjną strukturę – w tej zaś zawsze potrzebni będą menedżerowie z szerokimi kompetencjami, które najskuteczniej rozwija MBA.

A co po studiach MBA? Czy absolwenci studiów MBA są dobrze przygotowani do zmieniających się warunków na rynku pracy?

Krótko mówiąc: tak. Świadczą o tym zgodne opinie naszych absolwentów, ale i obiektywne, wymierne wskaźniki. Mam na myśli na przykład badanie wynagrodzeń, przeprowadzone przez firmę Sedlak&Sedlak absolwenci MBA zarabiali w 2016 r. ponad dwa razy więcej od osób ze stopniem naukowym doktora i prawie trzy razy więcej od pracowników z tytułem magistra. Jest to wyraźny trend, widoczny od dłuższego czasu. Jednoznacznie świadczy to tym, jak absolwenci MBA cenieni są na rynku pracy. 

Jakich wskazówek udzieliłby Pan wszystkim przygotowującym się do rozpoczęcia studiów MBA?

Na etapie przygotowań do rozpoczęcia studiów MBA najważniejsze jest przekonanie, że znajdujemy się w odpowiednim momencie kariery na podjęcie takiego wyzwania. Niezbędne jest posiadanie kilkuletniego doświadczenie menedżerskiego. Kwalifikując kandydatów do programu ogromną wagę przywiązuję do ich motywacji. Polecam zatem każdemu zadanie sobie pytania „po co mi MBA? W czym mi pomoże ukończenie tych studiów? Które kompetencje chcę rozwinąć w szczególnym stopniu? Czy korzystniejsze dla mnie będzie studiowanie w języku polskim czy angielskim?” Do studiowania MBA trzeba dojrzeć, a posiadanie odpowiedzi na te pytania o takiej dojrzałości świadczy. Zachęcam zatem do autorefleksji, przemyślenia swojej kariery zawodowej i potrzeb. Kolejnym, po podjęciu decyzji, etapem jest znalezienie odpowiedniej oferty. Tu polecam, by kandydaci sprawdzili opinie o programach, akredytacje, jakie posiadają. Znaczenie ma renoma instytucji walidujących program. Należy przyjrzeć się zawartości programu i – co w przypadku MBA szczególnie ważne – sylwetkom prowadzących zajęcia. Studia MBA z założenia nie mają charakteru akademickiego. Ważne zatem, by prowadzący mieli również doświadczenie praktyczne, którym mogą się podzielić. Program MBA to także wyzwanie logistyczne. Niezbędne jest znalezienie studiów zorganizowanych tak, by kandydat mógł dopasować je do swojego terminarza i innych obowiązków. Te właśnie elementy uważam za najistotniejsze.

Dziękuję za rozmowę.

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl