Rozmowa z Bogusławem Hassem - absolwentem CEMBA

Rozmowa z Bogusławem Hassem - absolwentem CEMBA

Który program MBA Pan skończył i kiedy?

Skończyłem Canadian Executive MBA organizowany przez Szkołę Główną Handlową i University of Quebec at Montreal w 2007 roku.

Co skłoniło Pana do podjęcia studiów MBA?

Jestem absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS ukończyłem studia 1984 roku. Mam więc jak na tamte czasy nowoczesne, bo oparte o zachodnią ekonomię polityczną, wykształcenie ekonomiczne. Studia te dawały też, jak na tamte czasy, bardzo dobre możliwości nauki języków obcych. W związku z tym po ukończeniu studiów miałem wrażenie, że jestem dobrze wyposażony w wiedzę ekonomiczną i dobrze przygotowany do pracy zawodowej. Po ponad 20 latach aktywności zawodowej doszedłem jednak do wniosku, że potrzebuję poszerzyć i odświeżyć wiedzę z zarządzania i ekonomii. Studia z handlu zagranicznego to były jednak studia w dużym stopniu zawodowe, uczyły w jaki sposób organizować i prowadzić handel zagraniczny. Brakowało jednak szczegółów związanych z zarządzaniem, marketingiem, zasobami ludzkimi. W związku z tym w wieku 45 lat podjąłem decyzję o podjęciu studiów MBA aby poszerzyć wiedzę w zakresie zarządzania działalnością operacyjną, finansów i marketingu. Ponadto poszukiwałem nowego wyzwania w życiu.

Co było dla Pana podstawą do wyboru tego, a nie innego programu (prestiż programu, cena, czyjaś rekomendacja, kadra profesorska, itd.)?

Wybrałem CEMBA bo miała dobrą prasę i opinię oraz prowadziła zajęcia wyłączenie w języku angielskim. Starałem się też wybrać program najtrudniejszy na rynku. W końcu CEMBA słynęła wtedy i słynie nadal z tego, że bardzo duży nacisk kładzie się na przedmioty finansowe i są one wykładane na bardzo wysokim poziomie. To była główna wizytówka programu i dla mnie najważniejszy atut.

Z jakich informacji korzystał Pan w czasie swoich poszukiwań odpowiedniego programu MBA?

Głównie opierałem się na publikacjach prasowych i rankingach. Ten program jawił się w nich jak: trudny, prestiżowy oraz gdzie zajęcia są w większości prowadzone przez zagranicznych profesorów.

Jak Pan dziś myśli - czym należy się kierować, by wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie program MBA?

Moim zadaniem najważniejszym kryterium jest jakość programu MBA. Na to trzeba zwracać szczególną uwagę, gdyż inwestując czas i nie małe pieniądze w wiedzę należy to robić na wysokim poziomie. Należy wybierać program najlepszy, prowadzony w całości w obcym języku i z przedmiotami finansowymi. Biznes i przedsiębiorstwo to są pieniądze i przedmioty finansowe to element kluczowy dobrego programu MBA.

Czy studia spełniły Pana oczekiwania? Co Panu dały?

Liczyłem na to, że studia pomogą mi w zarządzaniu firmą i dodadzą kompetencji. Pozwolą na spojrzenie z innej perspektywy na moją firmę. Interesowało mnie jak budować strategię firmy, jak budować wartość firmy, jak ją dalej rozwijać.
Patrząc z perspektywy czasu dla mnie wartość programu MBA nie jest literach MBA ale w wiedzy, którą mogłem otrzymać ale tyle ile tej wiedzy otrzymałem zależało ode mnie. To kluczowa zasada studiów MBA, która dodatkowo jest wspiera przez organizację studiów MBA, jest to też typowy przykład amerykańskiego stylu nauki, gdzie wszystkie zasoby, w tym profesorowie, są w pełni dostępni a tylko od studenta zależy na ile skorzysta z możliwości ich zagospodarowania.

Czy wiedza zdobyta podczas studiów MBA jest przydatna w pracy zawodowej na Pana stanowisku?

Oczywiście jak najbardziej. Na studiach miałem np. możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu corporate finance, dzięki temu udało mi się z dużym powodzeniem zaimplementować szereg elementów i rozwiązań w tym zakresie w mojej firmie. Jako właściciel firmy lubię być kompetentny w związku z tym studia MBA pozwoliły mi na podniesienie i zaktualizowanie moich kompetencji w zakresie zarządzania i prowadzenia firmy. Innym przykład może być wiedza z zakresu marketingu, którą nigdy się bardzo nie interesowałem. Dzięki studiom MBA poznałem ją i zrozumiałem. Wiele jest takich obszarów, które dzięki studiom MBA, można powiedzieć odkryłem na nowo i szczegółowo poznałem, pomimo iż stosowałem je wcześniej w sposób intuicyjny.

Jak ocenia Pan swoje studia w kategoriach inwestycji?

Studia MBA to nie były łatwe dwa lata w moim życiu. Starałem się podjeść do tych studiów z zaangażowaniem i maksymalnie się im poświęcić. Traktowałem te studia jako inwestycja w siebie, którą później będą mógł oddać mojej firmie.

Jak dyplom MBA wpłynął na Pana karierę zawodową? Czy odczuł Pan, że znacznie wzrosła Pana pozycja na rynku pracy?

Jestem trochę nietypowym przedstawicielem absolwentów MBA gdyż jestem właścicielem firmy i wielokrotnie pytano mnie po co podejmowałem te studia skoro mogłem zatrudniać specjalistów, fachowców z poszczególnych obszarów zarządzania firmą i miałem wykształcenie ekonomiczne. Studia MBA pozwoliły mi na bardziej całościowe spojrzenie ma moją firmę. Ja głęboko wierzyłem, że ciężką pracę na studiach MBA będę mógł przełożyć na wzrost wartości mojej firmy.

Czy uważa Pan, że studia MBA mogą coś dać przedsiębiorcom, osobom prowadzącym firmy?

Tak oczywiście, studia MBA pozwalają na całościowe spojrzenie na firmę, dzięki temu można dostrzec nowe możliwości zwiększenia jej wartości. Podniesienie wiedzy menedżerskiej przez przedsiębiorcę może przełożyć się na poprawę efektywności firmy poprzez np. zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania, obniżenie kosztów, znalezienia nowych strategicznych dróg rozwoju firmy.

Jakich wskazówek mógłby Pan udzielić potencjalnym kandydatom na studia MBA?

Jeżeli idzie się na studia MBA to trzeba wiedzieć po co się tam idzie. Podejmowanie studiów MBA tylko po to aby uzyskać dyplom MBA to nieporozumienie. Myślenie o tym, że sam dyplom otworzy drzwi do kariery i awansów jest błędne, gdyż dzisiaj na rynku pracodawcy wiedzą już co to jest MBA i mogą łatwo zweryfikować intencję i podejście absolwenta do tych studiów oraz jak z nich skorzystał.
Należy też studia MBA odnieść do swojej aktualnej pozycji zawodowej. Trzeba się zastanowić co chciałbym robić w przyszłości oraz jak mogą mi w tym pomóc studia MBA. Trzeba się zastanowić jak studia MBA pomogą mi w rozwoju mojej kariery.

Dziękuję za rozmowę

Rozmowę przeprowadził Jakub Leszczyński

Media Społecznościowe

MBAnet - sieć absolwentów MBA

 

Katalog Studiów Podyplomowych - studiapodyplomie.pl