zasady rekrutacji

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Od kandydatów oczekuje się znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz podstawowych umiejętność posługiwania się aplikacjami MS Office.

Kandydaci powinni wykazać się 3 – letnim stażem pracy lub dłuższym (preferowane jest zatrudnienie na stanowisku kierowniczym). W wyjątkowych przypadkach dopuszczalny jest krótszy staż pracy.

Studia będą trwały trzy semestry. Studia mają charakter cykliczny - modułowy, dlatego też rekrutacja kandydatów na studia ma charakter ciągły (jest otwarta).

Rekrutacja odbywa się na zasadzie przesłania zgłoszenia oraz  złożenia kompletnych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • Zgłoszenie udziału do programu MBA (formularz zgłoszeniowy)
  • Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych(inżynier/magister)
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • zdjęcie
  • Dowód wpłaty czesnego – jeżeli płatność w ratach – wpłata 1. raty

maksymalna liczba miejsc – 30 osób

minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 15 osób

Dokumenty na I semestr studiów można składać za pośrednictwem:

  1. Poczty tradycyjnej na adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczny, 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, bud. 7, pokój 114 A.                                                                   
  2. Strony WWW  - http://mba.sggw.pl/ – formularz zgłoszeniowy on-line
  3. Poczty elektronicznej pod adresem: agata_malak_rawlikowska@sggw.pl

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

  • wymogów rekrutacji
  • dokonaniu wpłaty 1 raty kosztów studiów lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty.

Program MBA

Międzynarodowy Program MBA Zarządzanie w Agrobiznesie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Międzynarodowy Program MBA Zarządzanie w Agrobiznesie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego


Oceń program MBA

Międzynarodowy Program MBA Zarządzanie w Agrobiznesie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego2,812 głosów

Statystyki

Czesne 19800 PLN
Wiek programu 26 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

styczeń 2023
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz