organizacja studiów

Studia MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie" realizowane są w systemie zaocznym, zgodnie z kalendarzem studiów w SGGW: w semestrze zimowym (październik - styczeń) i w semestrze letnim (luty - czerwiec). Program studiów w jego podstawowej części obejmuje 3 semestry zajęć dydaktycznych.

W programie studiów wyróżnić można cztery podstawowe formy realizowania zajęć:

a. Zajęcia dydaktyczne przeprowadzane na zjazdach sobotnio - niedzielnych (8 godzin dziennie). W każdym z trzech semestrów odbywanych jest 9 zjazdów. Zajęcia rozpoczynają się zazwyczaj o godzinie 9.15 i trwają do godziny 17.

b. Study week - 4-5-dniowe zintegrowane studium przypadku realizowane raz w okresie studiów. Grupowe rozwiązywanie przypadków (np. opracowanie strategii dla przedsiębiorstwa) połączone jest z wizytami w wybranych firmach. Study week organizowany jest przemiennie przez programy MBA w Warszawie, w Pradze Czeskiej, w Kijowie lub w Nitrze (Słowacja).

c. Study Tour - wyjazd studialny. Jest to tygodniowy wyjazd, w ramach którego studenci odbywają wizyty w renomowanych przedsiębiorstwach wybranego kraju i dyskusje z kadrą menadżerską tych firm. Uzupełnieniem wyjazdu studialnego są również atrakcje turystyczne.

d. Seminaria dyplomowe, na których słuchacze prezentują postępy w przygotowaniu prac dyplomowych. Dodatkowo studenci komunikują się bezpośrednio z promotorami w ramach indywidualnych konsultacji.

Zajęcia w ramach Międzynarodowego Programu MBA „Zarządzanie w agrobiznesie”  trwają 3 semestry i odbywają się w systemie modułowym. Rekrutacja na studia prowadzona jest w cyklu semestralnym. Ramowa organizacja zajęć wygląda następująco:

  • około 2 zjazdy weekendowe miesięcznie
  • około 9 zjazdów na semestr

Szczegółowa organizacja zajęć, wraz z datami zjazdów zostanie podana przed rozpoczęciem semestru.

Koszt

Studia są odpłatne. Koszt studiów przy płatności jednorazowej wynosi 19800 zł, zaś w przypadku płatności ratalnej koszt studiów wynosi 6600 zł za semestr. Opłaty należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.

Cena obejmuje pełen zestaw skryptów oraz innych pomocy dydaktycznych. Koszty dojazdów i utrzymania ponoszą słuchacze.

UWAGA: do 30 września br. absolwentom SGGW przysługuje rabat w wysokości 10%

Program MBA

Międzynarodowy Program MBA Zarządzanie w Agrobiznesie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Międzynarodowy Program MBA Zarządzanie w Agrobiznesie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego


Oceń program MBA

Międzynarodowy Program MBA Zarządzanie w Agrobiznesie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego313 głosów

Statystyki

Czesne 19800 PLN
Wiek programu 26 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

marzec 2023
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz