opis programu

Master of Business Administration (MBA)

ZARZĄDZANIE W AGROBIZNESIE

3-semestralne studia podyplomowe adresowane do właścicieli firm, dużych gospodarstw oraz menedżerów i specjalistów, których obecne lub przyszłe stanowisko wymaga kompetencji w zakresie nowoczesnego zarządzania.

Co nas wyróżnia?

  • NAUCZANIE W DZIAŁANIU

Kładziemy nacisk na praktykę. Przynajmniej połowa casu naszych zajęć ma formę “nauczania poprzez działanie” zgodnie z cyklem Kolba (por. rysunek) - studia przypadków (case studies), gry kierownicze, praktyczne ćwiczenia i zadania, laboratoria komputerowe, Study week, Study trip. Liczna grupa naszych wykładowców (ponad 40%) to praktycy.

 

 

  • AGROBIZNES/FOOD ECONOMY

SGGW w Warszawie to największa i najstarsza (ponad 200 lat tradycji) uczelnia rolnicza w Polsce. Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, przy którym afiliowane są nasze studia od 66 lat kształci kadry menedżerskie i biznesowe, które współtworzyły sukces polskiej gospodarki żywnościowej. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta to rękojmia sukcesu dla kadr polskiej gospodarki żywnościowej o najwyższych aspiracjach rozwojowych.

  • WYMIAR MIĘDZNARODOWY

Nasz program posiada akredytację europejskiego konsorcjum uczelni rolniczych ICA. 15% zajęć jest prowadzonych po angielsku przez współpracujących wykładowców zagranicznych.

 

Program studiów MBA

Program studiów MBA Zarządzanie w agrobiznesie składa się z 7 modułów kształcenia uzupełnionych o intensywne warsztaty w formule pogłębionego, kilkudniowego case study (Study week), zagraniczny wyjazd studyjny (Study trip) oraz Seminarium dyplomowe.

Moduł Menedżer i organizacja obejmuje fundamentalne zagadnienia zarządzania, organizację pracy własnej (zarządzanie czasem), negocjacje, odpowiedzialność biznesu (Corporate Governance). Dodatkowo Słuchacze w ramach tego modułu zostaną wprowadzeni w podstawy ekonomiczne współczesnego biznesu (tzw. ekonomia menedżerska).

W procesie ewolucji systemu gospodarczego w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, kluczowego znaczenia nabierają pracownicy oraz poziom ich zaangażowania. Dlatego szczególny nacisk w naszym programie został położony jest na „Miękkie” aspekty zarządzania. W ramach tego modułu słuchacze będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie: przywództwa, zarządzania zasobami ludzkimi, zaangażowania pracowników oraz oceny okresowej i systemów premiowania.

Moduł Zarządzanie operacyjne, to z kolei tzw. twarde aspekty zarządzania. W ramach tego modułu oferujemy skondensowany pakiet wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania produkcją i jakością oraz logistyki i Supply Chain Management, wzbogacony o zastosowanie metod ilościowych  (statystyka i w zarządzaniu produkcją, badania operacyjne) oraz przegląd współczesnych trendów w IT.

 

Moduł Marketing oferuje wiedzę z zakresu Customer behaviour, marketingu międzynarodowego  i PR. Szczególny nacisk został również na praktyczne aspekty marketingu oraz umiejętność przygotowania planu marketingowego.

W ramach modułu Zarządzanie finansami zapewniamy Słuchaczom – w przyjaznej konwencji „dla nie-finansistów” – możliwość zdobycia kompetencji z tego obszaru (podstawy analizy finansowej, rachunkowość zarządcza i controlling, finanse przedsiębiorstw i rynki finansowe, biznes-plan) niezbędnych w pracy menedżera.

W warunkach złożonego i zmieniającego się otoczenia, współczesny menedżer potrzebuje umiejętności spojrzenia z uwzględnieniem długiego okresu oraz uwarunkowań determinowanych przez otoczenie organizacji. Jest to warunek budowy zwycięskich strategii oraz zrównoważonego sterowania rozwojem firmy. Na potrzebę tę odpowiada moduł Zarządzanie strategiczne. Słuchacze, w ramach tego modułu, zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie analizy strategicznej, formułowania strategii oraz jej skutecznego wdrażania. Moduł ten pozwoli również zbudować kompetencje zarówno w obszarach rozwoju organizacji i zarządzania zmianą, jak również w obszarze „narzędziowym”, tj.  zarządzania projektami.

Jako program MBA związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – który od 66 lat jest liderem w kształceniu kadr menedżerskich dla gospodarki żywnościowej w Polsce – czujemy się w sposób szczególny uprawnieni do zaoferowania modułu „branżowego”. Celem modułu Food Economy jest uzupełnienie menedżerskich kompetencji naszych Słuchaczy o wiedzę i umiejętności w zakresie: rynków rolnych, międzynarodowego agrobiznesu, negocjacji z sieciami handlowymi, bezpieczeństwa żywności, systemów zarządzania jakością żywności.

Oprócz wymienionych wyżej 7 modułów kształcenia, w ramach Study week oferujemy intensywne warsztaty w formule pogłębionego, kilkudniowego case study prowadzonego przez naszego wieloletniego współpracownika z USA. Z kolei Study trip  to kilkudniowy wyjazd studyjny do jednego z krajów europejskich, którego zadaniem jest zapoznanie Uczestników z sektorem agrobiznesu w danym państwie. W ramach seminariów terenowych będziemy poznawać najlepsze praktyki wiodących firm. Nasi Słuchacze będą również uczestniczyć w Seminarium dyplomowym poświęconym istocie i metodyce pisania pracy dyplomowej, która wieńczy studia MBA, a którą będzie można przygotować pod kierunkiem promotora indywidualnie lub w dwie osoby.

Szczegółowy program:

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Wykładowca

Moduł 1. Menedżer i organizacja

48

 

1.1. Podstawy zarządzania

8

Michał Pietrzak

1.2. Organizacja pracy własnej i zarządzanie czasem

8

Marcin Opas

1.3. Negocjacje w biznesie

8

Wojciech Chmielewski

1.4. Firma i rynek w ekonomii

16

Willem Heijman

1.5. Corporate Governance

8

Agata Adamska

Moduł 2. "Miękkie" aspekty zarządzania

32

 

2.1. Przywództwo

8

Marcin Opas

2.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi

8

Joanna Paliszkiewicz

2.3. Motywacja i zaangażowanie

8

Andrzej Brzozowski

2.4. Oceny okresowe i systemy premiowania

8

Andrzej Brzozowski

Moduł 3. Zarządzanie operacyjne

64

 

3.1.Techniki organizatorskie i doskonalenie procesów

12

Grzegorz Gajewski & Adam Wąs

3.2. Statystyka w zarządzaniu produkcją

8

Grzegorz Gajewski & Adam Wąs

5.3. Total Quality Management 

8

Edward Majewski

3.4. Badania operacyjne

8

Adam Wąs&Paweł Kobus

3.5. Logistyka w przedsiębiorstwie

12

Joanna Baran & Aleksandra Górecka

3.6. Współczesne trendy w IT

8

Błażej Krupa

3.7. Supply Chain Management

8

Aleksandra Górecka & Joanna Baran

Moduł 4. Marketing

40

 

4.1. Marketing w praktyce

8

Rafał Masiak

4.2. Customer behaviour

8

Rafał Masiak

4.3. Plan marketingowy

8

Rafał Masiak

4.4.  Marketing międzynarodowy

8

Rafał Masiak

4.5. Public Relations -PR

8

Agnieszka Maliszewska

Moduł 5. Zarządzanie finansami

40

 

5.1. Podstawy analizy finansowej

8

Agata Malak-Rawlikowska & Magdalena Mądra

5.2. Rachunkowość zarządcza i controlling

8

Magdalena Mądra & Marzena Ganc

5.3. Finanse przedsiębiorstwa i rynki finansowe

16

Justyna Franc-Dąbrowska

5.4. Biznesplan

8

Edward Majewski

Moduł 6. Zarządzanie strategiczne

64

 

6.1. Strategia przedsiębiorstwa

8

Michał Pietrzak

6.2. Analiza strategiczna

12

Michał Pietrzak

6.3. Wdrażanie strategii

12

Andrzej Brzozowski&Michał Pietrzak

6.4. Rozwój organizacji

8

Jerzy Szatanik

6.5. Zarządzanie zmianą

8

Bob Kowalski

6.6. Zarządzanie projektami

16

Paweł Giełdowski

Moduł 7. Food Economy

40

 

7.1. Analiza rynków rolnych

8

Piotr Szajner

7.2. Międzynarodowy agrobiznes

8

Jakub Olipra

7.3. Negocjacje z sieciami handlowymi

8

Wojciech Chmielewski

7.4. Bezpieczeństwo żywności

8

Małgorzata Nowacka

7.5. Systemy zapewnienia jakości żywności

8

Edward Majewski & Agnieszka Podlewska

 

 

 

 

 

 

Study week

40

Bruce Ahrends

Study trip

40

Agata Malak-Rawlikowska

Seminarium dyplomowe

16

Edward Majewski

Egzaminy

8

Michał Pietrzak&Agata Malak-Rawlikowska

Razem godziny wykładowe

344

 

Inne godziny kontaktowe

88

 

Razem godziny kontaktowe

432

 

Program MBA

Międzynarodowy Program MBA Zarządzanie w Agrobiznesie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Międzynarodowy Program MBA Zarządzanie w Agrobiznesie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego


Oceń program MBA

Międzynarodowy Program MBA Zarządzanie w Agrobiznesie - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego313 głosów

Statystyki

Czesne 19800 PLN
Wiek programu 26 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2023
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz