Zasady rekrutacji

I etap: złożenie wymaganych dokumentów

 • podanie/list motywacyjny (w języku angielskim),
 • kwestionariusz osobowy (rejestracja przez stronę internetową), WYDRUKOWANY I PODPISANY kwestionariusz prosimy dołączyć do dokumentów,
 • Application for Graduate Admissions i Confidential Recommendation (od 3 osób),
 • 2 fotografie formatu legitymacyjnego,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),
 • kserokopia suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu),
 • kserokopia dowodu osobistego lub paszportu,
 • aktualne cv,
 • dodatkowo kserokopie dokumentów: świadectwa ukończenia kursów, listy rekomendacyjne, dyplomy, opinie,
 • w przypadku delegowania pracownika przez zakład pracy oraz w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej – karta zgłoszenia na studia MBA.
 • potwierdzenie dokonania opłaty egzaminacyjnej, w kwocie 200 EUR

II etap: egzamin wstępny

Egzamin wstępny to logiczno-analityczny test z języka angielskiego (wzorowany na amerykańskim teście GMAT) oraz test psychologiczny. Test składa się z 3 części pozwalających sprawdzić stopień znajomości języka angielskiego, umiejętności logicznego myślenia, zdolności wykonywania działań matematycznych oraz umiejętność pracy pod presją czasu (przykładowy test GMAT).

Z egzaminu językowego zwolnione mogą być osoby, które:

 • pochodzą z kraju, którego językiem oficjalnym jest j. angielski,
 • ukończyły studia, których językiem wykładowym jest j. angielski,
 • posiadają jeden z poniższych certyfikatów językowych:
  • TOEFL iBt - minimalnie 90 punktów
  • IELTS - minimalnie poziom 6
  • TOEIC - minimalnie 785 punktów
  • FCE - minimalnie ocena A
  • CAE - niezależnie od wyniku
  • CPE - niezależnie od wyniku.

III etap: rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez komisję rekrutacyjną w KSB UEK w Krakowie. Jej głównym celem jest poznanie profilów zawodowych kandydatów, ich motywacji oraz celów, jakie chcą osiągnąć w przyszłości. W skład komisji wchodzą Członkowie Rady Szkoły, Dyrekcja Szkoły, Koordynatorzy Programu, wykładowcy programu – pracownicy naukowi uczelni macierzystej oraz partnerskiej.  

 

Program MBA

MBA KSB + Master - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
MBA KSB + Master - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Oceń program MBA

MBA KSB + Master - Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie3,420 głosów

Statystyki

Czesne 33533 PLN
Wiek programu 7 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2020
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Wyślij zapytanie


Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz