organizacja studiów

Nasz program:
  • trwa 2 lata, zjazdy odbywają się w weekendy, najczęściej co dwa tygodnie
  • obejmuje 360 godzin zajęć obowiązkowych oraz 68 godzin zajęć fakultatywnych 
  • jest prowadzony w języku polskim
  • obejmuje 8 głównych bloków tematycznych: komunikacja, otoczenie biznesowe, human resources, rachunkowość, marketing, zarządzanie projektami, finanse przedsiębiorstw, strategia oraz 2 moduły do wyboru.

Podczas zajęć wykorzystujemy interaktywne metody nauczania - słuchacze uczą się poprzez rozwiązywanie konkretnych problemów. Taka forma kształcenia rozwija myślenie strategiczne oraz umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
Na kształt zajęć duży wpływ mają także dyskusje i wymiana doświadczeń pomiędzy słuchaczami, którzy reprezentują różne branże. Zdobywanie know-how z innych dziedzin ma duży wpływ na rozwój umiejętności menedżerskich.

Zjazdy odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, najczęściej co dwa - trzy tygodnie. 100% zajęć prowadzonych jest w języku polskim. Raz w roku organizowana jest sesja wyjazdowa.  

Język wykładowy
Wszystkie zajęcia prowadzone są w języku polskim według programu przygotowanego przez WSB i zatwierdzonego przez Radę Programową i Franklin University. Wykłady nauczycieli z Franklin University i innych zagranicznych uczelni są fakultatywne i tłumaczone na język polski. 

W czasie studiów słuchacze mają możliwość uczestnictwa w modułach językowych. Są to intensywne szkolenia z języka angielskiego oparte na aktywnych metodach pracy. Dostarczają menedżerom narzędzi niezbędnych do podniesienia poziomu biznesowych kompetencji językowych.  

Dla kogo MBA?
Program MBA skierowany jest do kadry menedżerskiej, dla której zdobycie wykształcenia kierunkowego jest konieczne w celu rozwoju kariery, oraz dla osób, które potrzebują nabyć lub podszlifować umiejętności menedżerskie przydatne w typowych sytuacjach biznesowych. Studia pozwalają na ugruntowanie wiedzy z zakresu prowadzenia i rozwijania biznesu. Jest to również idealny wybór dla osób na stanowiskach zarządczych, które nie mają wcześniejszego wykształcenia menedżerskiego i chcą zdobyć kompetencje właśnie w tym zakresie. 

Metody kształcenia
W  procesie dydaktycznym wykorzystywane są praktyczne metody nauczania. Najważniejszy jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach, co umożliwia ich interaktywna forma. Wykłady uzupełniane są ćwiczeniami, warsztatami, studiami przypadków, treningami i symulacją biznesową, dzięki którym uczestnicy mogą na bieżąco weryfikować swoje umiejętności menedżerskie. Co ważne, program MBA Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu organizowany jest we współpracy z Franklin University i wykorzystuje ponad 100-letnie doświadczenie edukacyjne amerykańskiego partnera w kształceniu osób dorosłych.

Studia MBA to w dużej mierze praca własna. Słuchacze otrzymują bezpłatne materiały dydaktyczne niezbędne do przygotowania się do zajęć. Materiały te są też dostępne przez całą dobę w serwisie internetowym Extranet, dzięki któremu zapewniony jest stały kontakt z uczelnią. W Extranecie dostępne są również plany zajęć i informacje o płatnościach.

Strefa MBA
Zajęcia prowadzone są w salach, z których korzystają wyłącznie słuchacze MBA. Strefa MBA składa się z 3 sal konferencyjnych oraz lobby. 

Prestiżowy dyplom
Uwieńczeniem ciężkiej pracy jest otrzymanie dyplomu ukończenia studiów MBA, wystawionego przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, który stanowi potwierdzenie zdobycia konkretnych kwalifikacji menedżerskich. Dyplom podpisany jest przez reprezentantów obydwu uczelni: Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Franklin University. Absolwenci Programu MBA otrzymują dodatkowo świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 

Program MBA

MBA - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
MBA - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu


Oceń program MBA

MBA - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu2,732 głosów

Statystyki

Czesne 34500 PLN
Wiek programu 23 lat
MBA top5
MBA Most Wanted

Kalendarz wydarzeń

czerwiec 2023
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Ostatnie komentarze

Brak komentarzy


Napisz komentarz